Адміністративні витрати у рамках благодійної діяльності

 

Згадалось відоме відео, яке гуляло мережами. 

 

Якась відома пані (не будемо робити рекламу) на інтерв’ю із жахом в очах почала розповідати, що ВИЯВЛЯЄТЬСЯ благодійні та громадські організації забирають собі до 20% з благодійної діяльності. І це подавалось із такою інтонацією, ніби йшлось про крадіжку. 

 

І потім оцей її «вереск» почали транслювати по всім ЗМІ та в соціальних мережах, і море звинувачень полилось на організації та окремих волонтерів.

 

У мене вже нема сил щось комусь доказувати в коментарях в соціальних мережах. Марне витрачання часу. 

 

Пропоную вже серйозно розібратись у цій темі без цих гламурних панянок та людей, які про благодійну діяльність знають тільки з американських підліткових фільмів про чирлідинг. 

 

Що каже закон? 

 

Що таке адміністративні витрати

 

Пункт 18 Наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Національного положення (стандарту)  бухгалтерського обліку» N 318 від 31.12.99

До    адміністративних    витрат     відносяться     такі загальногосподарські  витрати,  спрямовані  на  обслуговування  та управління підприємством:

загальні корпоративні витрати (організаційні витрати, витрати на проведення річних зборів, представницькі витрати тощо);

витрати на   службові   відрядження   і   утримання   апарату управління   підприємством   та   іншого    загальногосподарського персоналу;

витрати на утримання  основних  засобів,  інших  матеріальних необоротних     активів   загальногосподарського    використання (операційна  оренда,  страхування  майна,   амортизація,   ремонт, опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення, охорона);

винагороди за професійні послуги  (юридичні,  аудиторські,  з оцінки майна тощо);

витрати на зв’язок (поштові,  телеграфні,  телефонні, телекс, факс тощо);

амортизація нематеріальних   активів   загальногосподарського використання;

витрати на врегулювання спорів у судових органах;

податки, збори та інші передбачені законодавством обов’язкові платежі  (крім  податків,  зборів  та  обов’язкових  платежів,  що включаються до виробничої собівартості продукції, робіт, послуг);

плата за розрахунково-касове обслуговування та  інші  послуги банків,  а  також витрати, пов’язані з купівлею-продажем   валюти; 

інші витрати загальногосподарського призначення.»

 

Як бачите, список не обмежений. 

 

Для себе я дуже грубо розмежовую умовно усі витрати будь якої організації на: 

1) «прямі витрати» на статутну діяльність (витрати на допомогу бенефіціарам тощо), 

2) «супутні витрати» на статутну діяльність – адміністративні витрати на забезпечення життєдіяльності Вашої організації. 

Усі ці витрати є такими, що реалізуються в межах статутної діяльності.

 

Донори по різному відносяться до даного терміну. Дехто із них до адміністративних витрат відносить лише оплату праці по трудовим договорам, оренду приміщення та банківські витрати. У випадку з коштами, які Ви отримуєте від донорів, Вам слід дотримуватись їх «градації» цих витрат. 

 

Скільки можна витрачати на адміністративні витрати

 

Стаття 16 «Активи (доходи) благодійних організацій» Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» від 5 липня 2012 року № 5073-VI (надалі ЗУ № 5073)

«3. Розмір адміністративних витрат благодійної організації не може перевищувати 20 відсотків доходу цієї організації у поточному році.»

 

Зверніть увагу, що йдеться мова про 20 % від загального доходу у поточному році, а не за кожну благодійну допомогу окремо.

 

При цьому цікаво, що відповідно до ЗУ № 5073 обсяги Ваших витрат встановлюють самі благодійники/донори.

 

Стаття 6 ЗУ № 5073. Благодійна пожертва. Благодійний грант

«2. Благодійним грантом визнається цільова допомога у формі валютних цінностей, яка має бути використана бенефіціаром протягом строку, визначеного благодійником.

  1. Зміна цілей та порядку використання благодійної пожертви можлива за згодою благодійника або його правонаступників, а також на підставі рішення суду чи в інших випадках, визначених законом або правочином благодійника.
  2. Благодійник або уповноважені ним особи мають право здійснювати контроль за цільовим використанням благодійної пожертви, у тому числі на користь третіх осіб.»

 

1 випадок: Якщо благодійник пише у платіжці «благодійна допомога на статутну діяльність», то він дає Вам самостійно розпоряджатись усією сумою коштів та самостійно визначати потреби. Уся ця сума може піти на адміністративні витрати. 

 

2 випадок:  Якщо благодійник пише у платіжці конкретно на що він надає кошти, то Ви не маєте право без його згоди самостійно змінювати цільове призначення.

 

3 випадок: Якщо благодійник нічого не заповнив у платіжці та/або написав якусь загальну фразу «Слава Україні» (ой, не люблять такі фрази наші податківці, але то іншим разом поясню), то Ви маєте право самостійно визначати потреби Вашої організації. Уся ця сума може піти на адміністративні витрати. 

 

А чи діють ці вимоги щодо громадських організацій?

 

Слід зазначити, що ЗУ № 5073 «визначає загальні засади благодійної діяльності в Україні, забезпечує правове регулювання відносин у суспільстві, спрямованих на розвиток благодійної діяльності,..»

 

Дія закону розповсюджується не тільки на благодійні організації, а на усі правовідносини, що виникають у галузі благодійної діяльності. 

 

Так, у самому ЗУ № 5073 забули згадати терміни «громадське об’єднання», «громадська організація», «громадська спілка», але при цьому декілька разів згадують термін «неприбуткова організація», що є ширшим за значення «благодійна організація», і включає в себе, у тому числі, «громадські об’єднання». 

 

Стаття 1 ЗУ № 5073 «1) бенефіціар – набувач благодійної допомоги (фізична особа, неприбуткова організація або територіальна громада), що одержує допомогу від одного чи кількох благодійників для досягнення цілей, визначених цим Законом.»

 

«4-1) благодійне електронно-комунікаційне повідомлення – ініційоване з кінцевого обладнання абонента голосове, текстове повідомлення, набір певного номера, використання сигналів тонового набору, які зафіксовані обладнанням постачальника електронних комунікаційних послуг на телефонний номер, виділений для збору коштів на цілі благодійної діяльності. У разі направлення (здійснення) абонентом благодійного електронно-комунікаційного повідомлення постачальник електронних комунікаційних послуг зобов’язаний перерахувати попередньо передплачені абонентом, але не використані ним кошти за електронні комунікаційні послуга (аванс) у межах невикористаного залишку відповідній неприбутковій організації, у тому числі благодійній організації (крім політичних партій і кредитних спілок), або територіальній громаді на цілі благодійної діяльності у строк та відповідно до умов, визначених договором»

 

Стаття 7-1. ЗУ № 5073 Особливості публічного збору благодійних пожертв з використанням благодійного електронно-комунікаційного повідомлення

 

  1. Постачальник електронних комунікаційних послуг здійснює збір благодійних пожертв з використанням благодійного електронно-комунікаційного повідомлення серед абонентів на підставі договору про публічний збір благодійних пожертв, укладеного з неприбутковою організацією, у тому числі благодійною організацією (крім політичних партій і кредитних спілок), або територіальною громадою. При цьому видача довіреності постачальнику від неприбуткової організації, у тому числі благодійної організації (крім політичних партій і кредитних спілок), або територіальної громади не вимагається.

  1. Після отримання від абонента благодійного електронно-комунікаційного повідомлення постачальник електронних комунікаційних послуг перераховує попередньо передплачені абонентом, але не використані ним кошти за електронні комунікаційні послуги (аванс) у межах невикористаного залишку як благодійну пожертву на користь неприбуткової організації, у тому числі благодійної організації (крім політичних партій і кредитних спілок), або територіальної громади у строк та відповідно до умов, визначених договором.

 

  1. Неприбуткова організація, у тому числі благодійна організація (крім політичних партій і кредитних спілок), або територіальна громада використовує кошти, зібрані шляхом публічного збору благодійних пожертв з використанням благодійного електронно-комунікаційного повідомлення, виключно на цілі, визначені договором, укладеним з постачальником електронних комунікаційних послуг. Використання таких коштів на фінансування адміністративних та інших витрат неприбуткової організації, у тому числі благодійної організації (крім політичних партій і кредитних спілок), або територіальної громади, що не передбачені договором, забороняється.

 

  1. Постачальник електронних комунікаційних послуг має право здійснювати контроль цільового використання коштів, зібраних шляхом публічного збору благодійних пожертв з використанням благодійного електронно-комунікаційного повідомлення неприбутковою організацією, у тому числі благодійною організацією (крім політичних партій і кредитних спілок), або територіальною громадою.

 

Істотними умовами договору, укладеного між постачальником та неприбутковою організацією, у тому числі благодійною організацією (крім політичних партій і кредитних спілок), або територіальною громадою, є:….»

 

Тому я, як юрист, сприймаю вимоги ЗУ № 5073 як такі, що відповідно до аналогії закону підходять і до громадських організацій/громадських спілок. 

 

Стаття 8 Цивільного кодексу України. Аналогія

«1. Якщо цивільні відносини не врегульовані цим Кодексом, іншими актами цивільного законодавства або договором, вони регулюються тими правовими нормами цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, що регулюють подібні за змістом цивільні відносини (аналогія закону).

  1. У разі неможливості використати аналогію закону для регулювання цивільних відносин вони регулюються відповідно до загальних засад цивільного законодавства (аналогія права).»

 

Як це на практиці рахувати дозволені обсяги адміністративних витрат? 

 

Уявимо ситуацію, у Вас за рік було 5 надходжень благодійної допомоги

 

1 благодійна допомога – Вам кинули на рахунок 1000 грн із фразою «благодійна допомога на статутну діяльність». 

 

2 благодійна допомога – це грант – Ваш донор визначив, що із цих коштів Ви можете 30% взяти на адміністративні витрати, а інші на бенефіціарів. Сума гранту – 100 000 грн, із них на адміністративні витрати 30 000 грн.

 

3 благодійна допомога – Вам кинула якась юридична фірма із фразою «на шаломи для військової частини № 123». Це сума 50 000 грн. Ви не маєте право брати із цієї суми жодної гривні на адміністративні витрати без погодження благодійника, бо він сам визначає цільове призначення допомоги. 

 

4 благодійна допомога – Вам кинула якась фізична особа із фразою «на памперси для ВПО гуртожитку № 5». Це сума 30 000 грн. Ви не маєте право брати із цієї суми жодної гривні на адміністративні витрати без погодження благодійника, бо він сам визначає цільове призначення допомоги. 

 

5 благодійна допомога – кинули кошти, не вказали нічого у платіжці. Це сума 1000 грн. 

 

Того за рік Ви отримали 1000 + 100 000 + 50 000 + 30 000 + 1000 = 182 000 грн.

 

ЗУ № 5073 дозволяє Вам витратити із цих коштів на адміністративні витрати до 20%, тобто 36 400 грн.

 

При чому, зверніть увагу, що:

 

1 та 5 благодійна допомога – можна взяти усю суму 1000 + 1000 = 2000 грн.

 

2 благодійна допомога – можна взяти до 30 000 грн, бо так визначив донор.

 

Але із 3-4 благодійних допомог Ви не маєте право нічого брати без погодження благодійників, бо вони чітко визнали цільове призначення. 

 

Тобто у нашій задачі ЗУ № 5073 дав Вам право використати до 36 400 грн за рік на адміністративні витрати, але Ваші благодійники/донори дали Вам право використати лише до 32 000 грн на рік.

 

Виходить, що саме Ваші благодійники обмежили Вам право на той обсяг адміністративних витрат, який надав право законодавець залишати із отриманої Вами благодійної допомоги за рік. 

 

А де нам брати кошти на транспорт та інші адміністративні витрати? 

 

Ото Ви сіли порахували, і виявили, що Ви «зажаті» з одного боку вимогами законодавства України, а з іншого розумінням поточної ситуації благодійниками.

 

Змінювати законодавства України – складно та довго.

 

Давайте підемо іншим шляхом –  донесення до Ваших благодійників/донорів, що Вам потрібно кошти на адміністративні витрати: паливо, оренду приміщень, оплату праці працівників тощо.

 

Я пропоную Вам писати скрізь, де Ви розміщуєте рахунки для сплати: 

 

«Шановні благодійники! Наша ГО/БО/ ГС “(Назва)” вдячна за будь яку благодійну допомогу, яку Ви надаєте.

 

Наразі ми збираємо на ____________________________ (діяльність/проєкт/товари)

 

Рахунок для благодійної допомоги _____________________________. 

 

Просимо не забувати вказувати, що це “благодійна допомога на статутну діяльність”.

 

Просимо не писати зайву деталізацію у платіжних документах. 

 

Звертаємо Вашу увагу, що статтею 16 ЗУ “Про благодійну діяльність та благодійні організації”  закріплено право благодійних організацій залучати на адміністративних витрати до 20 відсотків доходу цієї організації у поточному році.

 

У разі подібності спірних неврегульованих правовідносин застосовується аналогія закону, тому  наша ГО/ГС  при отриманні  благодійних внесків має також право реалізовувати подібне право у своєї діяльності. (ЦЕ РЕЧЕННЯ МОЖНА ДОДАТИ, ЯКЩО ВИ ГО/ГС)

 

Адміністративними витратами є:

1) транспортні витрати (лише з метою здійснення статутної діяльності),

2) оплата роботи бухгалтера (щоб забезпечити фінансову прозорість діяльності) та інших працівників,

3) оплата мобільного звязку та інтернету (щоб мати можливість спілкуватись з бенефіціарами),

4) закупка канцтоварів та паперів, заправка принтерів  (необхідно для роботи з документами),

5) оплата оренди приміщень, складів, комунальні платежі,

6) компенсації проїзду, харчування та проживання членів команди  (лише з метою здійснення статутної діяльності).

 

Просимо віднестись до цих витрат з розумінням.”

 

Висновки та рекомендації 

 

Не забувайте постійно комунікувати із Вашими благодійниками та донорами та звітувати перед ними.  

 

Пояснюйте їм, що Ви не ангели, за плечами у Вас нема крил та над головою німба. 

 

Щоб довезти благодійну допомогу до бенефіціарів Вам треба оплатити витрати пошти чи оренду транспорту та вантажників тощо. 

 

Вам потрібна заробітна плата та/або компенсації Ваших витрат. 

 

Не бійтесь пояснювати благодійникам вимоги законодавства України: залишати до 20 % від благодійної допомоги, яка надходить на рік, на адміністративні витрати організації – це Ваше законе право. Це не крадіжка.

 

Боріться за свої права – Ви того варті! 

 

З повагою, автор матеріалу

Вірьовкіна Лілія 

 

У разі необхідності індивідуальної консультації, звертайтесь на office@uny.org.ua 

 

Не забувайте підписуватись у наш телеграм канал, там можна коментувати та задавати питання https://t.me/lawyer_for_NGOs 

 

Підтримати проєкт можна на рахунок UA063052990000026008050287340

Отримувач ГО «Ти потрібен Україні», код за ЄДРПОУ 40112590 

Приватбанк (ЄДРПОУ банку 14360570, код банку 305299), 

Треба написати «благодійна допомога на статутну діяльність».