Анкетування з боку банків. Неправомірні вимоги

 

Для мене особисто та, мабуть, більшості неприбуткового сектору – це болюча тема. Кожен рік січень – лютий ми витрачаємо свій час на те, щоб пояснити банку, що ми «не верблюд».

 

У цьому році моєї нервової системи вже не вистачило. Направила скаргу у Приватбанк. Цілий місяць спілкування. Більше 5 анкет та відмов. У кожній відмові все нові та нові причини. Вибачення з боку Приватбанку. І знову все спочатку.

 

Лист – скарг Приватбанку додаю до статті, щоб бачили, що проблема системна.

 

Лист писала вже з емоціями. І хоча за стереотипом юрист має бути неемоційним, я собі дозволяю емоції, якщо питання стосується мене чи моєї організації особисто. Звісно, клієнтам-бенефіціарам я таке не пишу. Але тут мені хотілось хоча б на рівні емпатії достукатись до людей, які сидять за своїми моніторами у хороших офісах банків.

 

Ви там сидите, а ми – громсектор – тут гробимось, і ще маємо Вам пояснювати, що ми не спонсоруємо тероризм. Про який тероризм взагалі йде в організації з символікою та назвою «Ти потрібен Україні»?) 

Що каже закон?
Що перевіряють банки?

 

Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 6 грудня 2019 року № 361-IX (надалі ЗУ № 361) 

 

Постанова Національного банку України «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» від 19.05.2020  № 65 (надалі Постанова НБУ № 65).

 

 «Цей Закон (примітка № 361) спрямований на захист прав та законних інтересів громадян, суспільства і держави, забезпечення національної безпеки шляхом визначення правового механізму запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – запобігання та протидія).»

 

Стаття 5 ЗУ № 361. Дії, які належать до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом

«1. До легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, належать будь-які дії, пов’язані із вчиненням фінансової операції чи правочину з доходами, одержаними злочинним шляхом, а також вчиненням дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких доходів, чи володіння ними, прав на такі доходи, джерел їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуттям, володінням або використанням доходів, одержаних злочинним шляхом.»

 

Стаття 6 ЗУ № 361. Система та суб’єкти фінансового моніторингу

«2. Суб’єктами первинного фінансового моніторингу є:

1) банки, страховики (перестраховики), страхові (перестрахові) брокери, кредитні спілки, ломбарди та інші фінансові установи;»

 

Стаття 7 ЗУ № 361. Застосування ризик-орієнтованого підходу

«1. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний у своїй діяльності застосовувати ризик-орієнтований підхід, враховуючи відповідні критерії ризику, зокрема, пов’язані з його клієнтами, географічним розташуванням держави реєстрації клієнта або установи, через яку він здійснює передачу (отримання) активів, видом товарів та послуг, що клієнт отримує від суб’єкта первинного фінансового моніторингу, способом надання (отримання) послуг. Ризик-орієнтований підхід має бути пропорційний характеру та масштабу діяльності суб’єкта первинного фінансового моніторингу.»

 

Пункт 34 Постанови НБУ № 65. «Банк зобов’язаний у своїй діяльності застосовувати ризик-орієнтований підхід, що має бути пропорційним характеру та масштабу діяльності банку.»

 

Додаток 6 до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу (Постанова НБУ № 65)

Посилені заходи належної перевірки клієнта

«1. Банк зобов’язаний здійснювати ПЗНП щодо клієнтів, ризик ділових відносин з якими (ризик фінансової операції без встановлення ділових відносин яких) є високий.

 

 1. Під час здійснення ПЗНП банк обирає вид необхідного до вжиття заходу залежно від виявлених ризиків, притаманних діловим відносинам (фінансовій операції без встановлення ділових відносин) із клієнтом, та що є пропорційним таким ризикам. Такими заходами, зокрема, можуть бути:

1) установлення осіб, які здійснюють прямий та/або непрямий вирішальний вплив шляхом володіння часткою, меншою, ніж 25 відсотків статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи;

2) отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах (наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань);

3) з’ясування причин та обставин використання клієнтом складної структури власності та/або реєстрації в певній державі (юрисдикції);

4) з’ясування джерел статків (багатства) та/або джерел коштів, пов’язаних із фінансовими операціями, клієнта/КБВ клієнта;

5) збільшення частоти дій банку щодо актуалізації даних щодо клієнта;

6) перевірка наявності/чинності ліцензій, дозволів або наявності інформації щодо клієнта у відповідних реєстрах, якщо це є обов’язковим відповідно до вимог законодавства для провадження клієнтом відповідної діяльності;

7) отримання детальнішої інформації щодо мети та характеру встановлення ділових відносин, зокрема, якщо клієнтом є нерезидент;

8) пошук інформації у відкритих джерелах щодо наявності кримінальних проваджень стосовно клієнта, його представників, КБВ;

9) збільшення кількості та частоти здійснення відповідних перевірок стосовно фінансових операцій клієнта;

10) з’ясування наявності в клієнта юридичних та економічних зв’язків з іншими клієнтами банку (зокрема клієнтів, які мають спільного КБВ/керівника/представника з клієнтом) та їх суті/ролі в такій групі;

11) візит працівника банку до клієнта за адресою його місцезнаходження з метою з’ясування відповідності інформації, наданої клієнтом банку, щодо здійснення ним відповідного виду діяльності реальній ситуації;

12) установлення певних обмежень/лімітів на використання клієнтом послуги/продукту банком [зокрема щодо обсягів діяльності, сум фінансових операцій, держав (юрисдикцій), контрагентів];

13) установлення обов’язковою вимогою отримання підтвердних документів/інформації щодо окремих фінансових операцій до проведення клієнтом такої фінансової операції;

14) отримання дозволу керівника на встановлення (підтримання) ділових відносин (проведення разової фінансової операції на значну суму без встановлення ділових відносин) з клієнтом;

15) отримання додаткового дозволу уповноваженого працівника банку/керівника банку на проведення окремих фінансових операцій в межах установлених ділових відносин.»

 

Якщо з Вас при анкетуванні вимагають додаткові документи, то це чітка ознака, що Вашу організацію вважають юридичною особою з високим ризиком легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та/або фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

 

Щодо неприбуткових організацій, то діє Додаток 7 до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу «ЗАХОДИ щодо неприбуткових організацій» (Постанова НБУ № 65) 

 

«1. Банк зобов’язаний вживати заходів щодо неприбуткових організацій, ураховуючи благодійні, для мінімізації ризику бути використаним з метою ВК/ФТ.

 

 1. Заходи з мінімізації ризику мають бути пропорційними ризику ВК/ФТ ділових відносин (фінансової операції без встановлення ділових відносин) із неприбутковою організацією, ураховуючи виявлені банком критерії ризику, а також індикатори підозрілості фінансових операцій.

 

 1. Банк під час здійснення НПК щодо неприбуткової організації має зрозуміти суть її діяльності, коригуючи глибину аналізу ризик-орієнтованим підходом та акцентуючи свою увагу на таких аспектах діяльності неприбуткової організації:

1) її основній меті (місії) створення та діяльності;

2) засновниках організації;

3) активах організації;

4) основних джерелах надходжень коштів та видах донорів/осіб, що перераховують кошти на її користь;

5) видах основних її видатків та пропорції статей на утримання неприбуткової організації в таких видатках;

6) видах її бенефіціарів – отримувачів коштів;

7) масштабах діяльності (внутрішньодержавна діяльність чи міжнародна);

8) методах пошуку донорів;

9) наявних досягненнях організації, зокрема виконаних (реалізованих) проектах/програмах;

10) прозорості механізмів розподілу коштів та каналів перерахування коштів бенефіціарам;

11) цільовому використанню коштів;

12) частці готівки в надходженнях/видатках організації (її раціональній обґрунтованості);

13) відповідності обсягу інформації про діяльність організації у відкритих джерелах обсягам діяльності такої організації тощо.»

 

Для цього Ви заповняєте Опис діяльності неприбуткової організації, у банків є відповідний зразок.

 

Цікавіше буває, якщо Вам відмовляють після подачі анкети з описом, де Ви все ніби доступно пояснили. У моєму випадку сайт Організації, Статут та Опис не дав зрозуміти Приватбанку, що ми робимо. Його спеціалісти просять деталізувати більше. А я вже не знаю, куди більше. 

 

Тема фінансового моніторингу достатньо складна, ми про неї поговоримо у окремій статті (хоча мені цікава тема). 

На підставі чого може відмовити банк у прийняття анкети?

 

 

 • Ви вказали зайві КВЕДи. Пункт “Вид (види) господарської (економічної) діяльності та країна, у якій здійснюється основна господарська діяльність” – вказуйте Ваш основний єдиний КВЕД. Інакше будуть багато питань. 

 

 • Мало інформації про Вашу організацію. Заповняйте детально Опис діяльності неприбуткових організацій, вказуйте сайт, вказуйте де шукати відповіді на їх питання. НЕ бійтесь писати вимоги нормативно -правових актів у відповідях. 

 

 • У структурі засновників Ви вказали частки володіння статутним капіталом, які не відповідають дійсності. У 99% організацій статутний капітал НУЛЬ (я бачила тільки 1 благодійну організацію, де був статутний капітал), тому у Вас має бути щодо кожного засновника – 0%. Умовно: 0% поділити на 4 засновників = 0%. Не може там бути 25%. 

 

 • Вимога надати документи кінцевих бенефіціарних власників. Не забувайте вказувати в анкеті, що у Вашій організації відсутні кінцеві бенефіціарні власники (КБВ). Сподіваюсь Ви внесли про відсутність КБВ у ЄДР. Якщо не внесли – треба вносити (Можете написати на office@uny.org.ua, я допоможу). Інакше змусять надавати паспорти усіх КБВ. 

 

 • Банк вимагає зайвих документів щодо засновників, які Ви не можете надати, бо вони вже давно не члени організації та відносини з організацією не підтримують, і ці засновники не КБВ. 

 

У цьому році Приват у мене то паспорти засновників просив, то довідки ВПО. Боюсь думати, що скоро попросить документи про освіту. 

 

Щодо громадських організацій є взагалі чітка норма щодо цього, бо благодійним організаціям – складніше. 

 

Відповідно до частини 7 статті 7 ЗУ «Про громадські об’єднання» від 22 березня 2012 року № 4572-VI (надалі ЗУ № 4572). «Повноваження засновника громадського об’єднання закінчуються після державної реєстрації громадського об’єднання в установленому законом порядку.»

 

Таким чином засновники можуть навіть не ставати членами громадського об’єднання, законодавство України цього не вимагає. 

 

Наразі діє Заява щодо державної реєстрації юридичної особи – громадського формування (форма 4), діє з 11 липня 2021 року, яка затверджена Наказом Міністерства юстиції України від 18 листопада 2016 року № 3268/5 «Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», зареєстрований у Міністерстві юстиції 18 листопада 2016 року за № 1500/29630, 

 

Так, ця форма на 4 сторінці містить графу – Засновник (у разі державної реєстрації створення юридичної особи). Але як ми бачимо, що у лапках чітко вказано, що це заповняється лише під час реєстрації створення юридичної особи. У ЄДР щодо громадських об’єднань графа «засновники» – історична, в неї не можна внести зміни навіть фізично.

 

Для порівняння, щодо благодійних організацій у графу Засновники – можна внести зміну, бо щодо них подається  форма 2, де фраза «Засновник/учасник: тип дії (у разі державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу)»

А тепер дивимось вже спеціальне законодавство України та роз’яснення Національного банку України.

 

Лист Національного банку України «Про заходи належної перевірки громадських організацій» від 29.11.2022 року № Р/25-0005/82964 (надалі лист НБУ № 25) 

«дані про засновників (крім померлих): прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), дата народження, країна громадянства та постійного місця проживання. Ці дані можуть бути отримані з установчих документів або інформації, наданої клієнтом.»

 

У листі НБУ № 25 вказано, що інформацію про персональні дані та місце проживання громадських організацій можна отримати від клієнта та/або установчих документів. Щодо благодійних організацій ситуація складніше. Але з іншого боку щодо благодійних організацій можна внести зміни у ЄДР щодо засновників/учасників. 

 

Ще може бути різні види відмов.

 

У мене була одна із відмов у прийнятті анкетуванні такого роду: “назва вулиці не відповідає перейменуванню”. Хоча у самій анкеті була саме така назва вулиці у випадаючому списку. 

 

Висновки та рекомендації

 

Мене дивує, що у нас і досі існує в Україні два світи. І тільки один «про Перемогу в війні». І тільки цей світ розуміє важливу роль громадського сектора та волонтерів у перемозі. На жаль, є ще інший світ, який існує за межами нашої «бульбашки».

 

Якщо на анкету Вам прийде відповідь, що банк має сумніви щодо Вашої добросовісності та Вашої діяльності, і вони записують Вас до ризикованих та блокують рахунки:

 1. аналізуйте додаткові вимоги банків, які надходять у відповідь на Вашу анкету,
 2. якщо вимоги об’єктивні – виконуйте та подавайте заново анкету,
 3. якщо вимоги порушують Ваші права, то подавайте заново анкету, паралельно пишіть скаргу у банк та у НБУ,
 4. моя особиста порада: пишіть про такі неправомірні вимоги у ЗМІ, в соціальних мережах тощо, – це також може прискорити розгляд Вашого питання,
 5. якщо нічого не допомагає, змінюйте банк, не ризикуйте коштами донорів та/або благодійників, бо вони можуть бути заблоковані. Якщо банк вважає, що ці кошти “нечисті”, то не треба їх зберігати у такому банку. 

 

Моє головною порадою буде – не втрачайте віру в себе та Вашу діяльність!

 

Ми то знаємо хто є хто. Громадський сектор – важливий елемент перемоги України.

 

З повагою.

Автор матеріалу Вірьовкіна Лілія

 

Лист Приватбанку щодо анкетування_для статті 

lyst pryvatbanku shhodo anketuvannya dlya statti page 0001 1lyst pryvatbanku shhodo anketuvannya dlya statti page 0002lyst pryvatbanku shhodo anketuvannya dlya statti page 0003lyst pryvatbanku shhodo anketuvannya dlya statti page 0004lyst pryvatbanku shhodo anketuvannya dlya statti page 0005lyst pryvatbanku shhodo anketuvannya dlya statti page 0006

lyst pryvatbanku shhodo anketuvannya dlya statti page 0007

У разі необхідності індивідуальної консультації, звертайтесь на office@uny.org.ua 

Не забувайте підписуватись у наш телеграм канал, там можна коментувати та задавати питання https://t.me/lawyer_for_NGOs 

Підтримати проєкт можна на рахунок UA063052990000026008050287340

Отримувач ГО «Ти потрібен Україні», код за ЄДРПОУ 40112590 

Приватбанк (ЄДРПОУ банку 14360570, код банку 305299), 

Треба написати «благодійна допомога на статутну діяльність».