Чи можуть фізичні особи підприємці бути бенефіціарами благодійної допомоги чи отримувати гранти? 

 

До нас часто звертаються представники громадського сектора, які мають у ході своїй статутної діяльності підтримувати соціальне підприємництво, а саме ФОП, як краще їм давати цю матеріальну допомогу на стартапи чи на розвиток мікро бізнесу  тощо. 

 

Чи можна надавати це у вигляді благодійної допомоги чи грантів? 

 

До речі ми вже опублікували декілька статей про ФОП за цей час, можете ознайомитись:

ФОП 3 група зі ставкою єдиного податку 2 %: особливості нарахування та сплати податкових та страхових зобов’язань

 

Чи може ФОП 2 групи надавати послуги громадській або благодійній організації

 

Що каже закон? 

 

Чи можна надавати благодійну допомогу/гранти на ФОП?

 

Закон України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» від 5 липня 2012 року № 5073-VI (надалі ЗУ № 5073). 

 

Стаття 1 ЗУ № 5073. Визначення термінів

«1) бенефіціар – набувач благодійної допомоги (фізична особа, неприбуткова організація або територіальна громада), що одержує допомогу від одного чи кількох благодійників для досягнення цілей, визначених цим Законом.

Бенефіціарами благодійних організацій можуть бути також будь-які юридичні особи, що одержують допомогу для досягнення цілей, визначених цим Законом».

 

Бачите тут щось про ФОП? Я теж не бачу. 

 

Дзвонила колись на гарячу лінію ДПС України, питала, чи можуть ФОП отримувати благодійну допомогу, але у них таке ж формальне розуміння цієї норми: раз у спеціальному законі відсутнє згадування ФОП в переліку дозволених бенефіціарів, значить ФОП не може отримувати благодійну допомогу. 

 

У цьому плані «грант» – не дасть жодних преференцій для ФОП, бо грант – це просто вид благодійної допомоги. 

 

 Стаття 6 ЗУ № 5073. Благодійна пожертва. Благодійний грант

«1. Благодійною пожертвою визнається безоплатна передача благодійником коштів, іншого майна, майнових прав у власність бенефіціарів для досягнення певних, наперед обумовлених цілей благодійної діяльності, відповідно до цього Закону.

2. Благодійним грантом визнається цільова допомога у формі валютних цінностей, яка має бути використана бенефіціаром протягом строку, визначеного благодійником…До благодійних грантів застосовуються положення про благодійні пожертви, якщо інше не визначено законом.»

 

А що буде, якщо ми вже по договору надали ФОП таку «благодійну допомогу», «грант»?

 

ФОП не може отримувати благодійну допомогу, у тому числі гранти, але є інше схожий вид, який передбачений Податковим кодексом України (надалі – ПКУ), – безповоротна фінансова допомога. 

 

Вносимо зміни у договір (якщо буде потреба у переробці договорів, звертайтесь на office@uny.org.ua lilya.veryovkina@gmail.com – допоможемо), і таким чином йдемо від порушення вимог спеціального законодавства України, але залишаються питання з оподаткуванням 

 

Пункт 14.1.257 статті 14 ПКУ. 

«фінансова допомога – фінансова допомога, надана на безповоротній або поворотній основі.

Безповоротна фінансова допомога – це:

сума коштів, передана платнику податків згідно з договорами дарування, іншими подібними договорами або без укладення таких договорів;

сума безнадійної заборгованості, відшкодована кредитору позичальником після списання такої безнадійної заборгованості;

сума заборгованості одного платника податків перед іншим платником податків, що не стягнута після закінчення строку позовної давності;

основна сума кредиту або депозиту, що надані платнику податків без встановлення строків повернення такої основної суми, за винятком кредитів, наданих під безстрокові облігації, та депозитів до запитання у банківських установах, а також сума процентів, нарахованих на таку основну суму, але не сплачених (списаних).»

 

Нас цікавить перше речення визначення, ось там про договори. 

 

Які ризики у ФОПів на загальній системі оподаткування у розрізі податкового законодавства України? 

 

Якщо ФОП на загальній системі оподаткування, то дохід отриманий не від впровадження ним підприємницької діяльності,  буде оподатковуватись, як дохід фізичної особи, тобто як дохід людини.

 

Стаття 177 Податкового кодексу України. Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою – підприємцем від провадження господарської діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування 

Пункт 177.6. «У разі якщо фізична особа – підприємець отримує інші доходи, ніж від провадження підприємницької діяльності, у межах обраних ним видів такої діяльності, такі доходи оподатковуються за загальними правилами, встановленими цим Кодексом для платників податку – фізичних осіб.»

 

А це значить, що саме Ви, неприбуткова організація, яка надає таку допомогу, є податковим агентом та маєте сплачувати податки за цю фізичну особу. 

 

А це додаткові витрати на організацію  – 18% ПДФО, 22% ЄСВ, 1,5 % військового збору!!!

 

Це до речі теж підтвердили по гарячій лінії ДПС України. 

 

Не зважаючи, що такі кошти надійшли на рахунок ФОП, але вони будуть вважатись доходом саме фізичної особи.

 

У даному випадку, зміна договору із «надання благодійної допомоги/гранту» на «надання безповоротної фінансової допомоги» не зможе врятувати ситуацію. 

 

Непогане роз’яснення дала ДПС у Івано -Франківській області: ФОП на загальній системі отримав безповоротну фінансову допомогу: що з оподаткуванням?

 

«Об’єктом оподаткування фізичної особи – підприємця на загальній системі оподаткування відповідно до п. 177.2 ст. 177 ПКУ. є чистий оподаткований дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та не грошовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов’язаними з господарською діяльністю такої фізичної особи – підприємця. 

У разі якщо фізична особа – підприємець отримує інші доходи, ніж від провадження підприємницької діяльності, у межах обраних ним видів такої діяльності, то згідно з п. 177.6 ст. 177 ПКУ, такі доходи оподатковуються за загальними правилами, встановленими законодавством.

Суми безповоротної фінансової допомоги, наданої фізичній особі включаються до складу оподаткованого доходу як дохід у вигляді додаткового блага, що визначено п.п. «г» п.п.164.2.17 п. 164.2 ст. 164 ПКУ. 

 

Оскільки у даному випадку надана безповоротна фінансова допомога не є результатом від здійснення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця, що проводиться у порядку та за правилами передбаченими законодавством для такої категорії осіб, то така сум допомоги оподатковується за нормами, встановленими ПКУ для оподаткування доходів фізичних осіб як додаткове благо. 

При цьому п.п. 168.1.1 п. 168.1 ст. 168 ПКУ визначено, що податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподаткований дохід на користь платника податку, зобов’язаний утримувати податок із суми такого доходу за його рахунок за ставкою, визначеною у ст. 167 ПКУ

 

Які ризики у ФОПів на спрощеній системі оподаткування?

 

Побачила купу статей так званих «експертів», де вказано, що ця стаття 177 ПКУ, вказана вище, відноситься і до ФОПів, які на спрощеній системі оподаткування. На мій погляд, жодної підстави цю вимогу застосовувати до єдинників, погіршувати їх становища, немає.  Стаття 177 ПКУ стосується тільки ФОП на загальній системі оподаткування, бо там є навіть фраза у назві статті «крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування».

 

На жаль, у ФОПів на єдиному податку теж є схожа своя норма:

 

Пункт 292.9 статті 292 ПКУ. «Доходи фізичної особи – платника єдиного податку, отримані в результаті провадження господарської діяльності та оподатковані згідно з цією главою, не включаються до складу загального річного оподатковуваного доходу фізичної особи, визначеного відповідно до розділу IV цього Кодексу.»

 

Є такий старий лист ДПС України від 29.08.2017 N 1757/6/99-99-13-01-02-16/IПК, де вказано, що безповоротна фінансова допомога теж оподатковується як додаткове благо, а надавач у цьому випадку є податковим агентом.

 

Якщо щодо ФОП на загальній системі оподаткування, я згодна, але щодо ФОП на єдиному податку я готова посперечатись. Думаю, що із ФОП на спрощеній системі дії все таки принцип інший, бо формулювання схоже, але інше.

 

Щодо ФОПів на загальній системі вказано умова ЯКЩО ВИ ЦЕ НЕ РОБИТЕ, ТО ВИ СПЛАЧУЄТЕ ЯК ФІЗИЧНА ОСОБА: 

 

«У разі ЯКЩО фізична особа – підприємець отримує інші доходи, НІЖ  від провадження підприємницької діяльності, у межах обраних ним видів такої діяльності, (примітка, то) ТАКІ доходи оподатковуються за загальними правилами, встановленими цим Кодексом для платників податку – фізичних осіб.» 

 

Тобто є чіткий перелік КВЕДів, за рамки яких не можна виходити. Інакше ці доходи обліковуються, як доходи фізичної особи (додаткове благо). 

 

А у ФОП на спрощеній системі вказано навпаки ЯКЩО ВИ ОСЬ ЦЕ РОБИТЕ, ТО ЦІ ДОХОДИ НЕ ВІДНОСЯТЬ ДО ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ:

 

 «(примітка, якщо) Доходи фізичної особи – платника єдиного податку, отримані в результаті провадження господарської діяльності та оподатковані згідно з цією главою, (примітка, то) НЕ включаються до складу загального річного оподатковуваного доходу фізичної особи, визначеного відповідно до розділу IV цього Кодексу».

 

Є шанс, що якщо ФОП самостійно визнає безповоротну фінансову допомогу як дохід ФОП та сплачує з неї єдиний податок, то ця допомога вже НЕ буде «включяться до складу загального річного оподатковуваного доходу фізичної особи, визначеного відповідно до розділу IV цього Кодексу.». 

 

Ще нюанс різниця між цими двома визначення, які дають шанс ФОП на спрощеній системі врятуватись від податку фізичних осіб, а Вам, неприбутковій організації, відповідно від відповідальності за несплату податків, як податковому агенту за цю особу.

 

Щодо ФОП на загальній системі – у статті 177 ПКУ вказаний термін «підприємницька діяльність».

 

Щодо ФОП на ЄП – у статті 292 ПКУ – «господарська діяльність».

 

Стаття 3 Господарського кодексу України. Господарська діяльність та господарські відносини

«1. Під господарською діяльністю у цьому Кодексі розуміється діяльність суб’єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність.

2. Господарська діяльність, що здійснюється для досягнення економічних і соціальних результатів та з метою одержання прибутку, є підприємництвом, а суб’єкти підприємництва – підприємцями. Господарська діяльність може здійснюватись і без мети одержання прибутку (некомерційна господарська діяльність).»

 

Тобто господарська діяльність передбачає не тільки підприємницьку мету, а й безоплатну/некомерційну. Ось тут можна і спробувати підв’язати безповоротну фінансову допомогу. Хоча б спробувати.

 

Дуже цікаве роз’яснення дали податківці «Чи включається до складу доходу ЮО – платника ЄП, який обрав особливе оподаткування на період воєнного стану в Україні сума отриманої поворотної/безповоротної фінансової допомоги?»

І хоча консультація дана для юридичних осіб, але вона написана в контексті платників ЄП, і тому там великої різниці немає. 

 

Головне, що виділяє це роз’яснення, що безповоротна фінансова допомога включається у дохід платника єдиного податку, а значить, відповідно статті 292 ПКУ, не є частиною доходу фізичної особи, тобто ПДФО. Це співпадає із моєю точкою зору. 

 

«Пунктом 292.11 ст. 292 ПКУ встановлено, що до складу доходу, визначеного ст. 292 ПКУ, не включаються, зокрема, суми фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, отриманої та поверненої протягом 12 календарних місяців з дня її отримання, та суми кредитів.

 

Таким чином, до складу доходу юридичної особи – платника єдиного податку, який обрав особливе оподаткування на період воєнного стану в Україні включається:

сума отриманої безповоротної допомоги;

сума поворотної допомоги, яка залишиться неповернутою протягом 12 календарних місяців з дня її отримання.»

 

Висновки та рекомендації 

 

Якщо Ви надаєте гранти/благодійну допомогу на соціальний бізнес, то краще видавати кошти на неприбуткову організацію (громадське об’єднання та/або благодійну організацію).

 

Таку допомогу можна зразу надати кошти на фізичну особу. Якщо фізична особа ВПО чи військова, то вже не діє ліміт у сумі такої допомоги. Щодо інших категорій – треба дивитись Податковий кодекс України, бо у разі перевищення закріпленої на законодавчому рівні суми, така допомога може бути вважатись додатковим благом та оподатковуватись. Про це ще напишемо у наступних статтях.

 

Якщо Ви, як організація, вже надали благодійну допомогу, у тому числі гранти, ФОП, то, перше, що можна зробити:

  • внести зміни у договір та вказати, що це «безповоротна фінансова допомога», так коректно;
  • уточнити на якій системі оподаткування цей ФОП;
  • за можливістю написати лист у податкову, щоб отримати індивідуальну податкову консультацію;
  • якщо це ФОП на спрощеній системі оподаткування, попросити сплатити його ЄП із цієї суми, це зменшить ризики, що із цієї суми будуть вимагати повторну сплату ще ПДФО. 

 

З повагою, автор статті

Вірьовкіна Лілія

 

У разі необхідності індивідуальної консультації, звертайтесь. Якщо у Вас є такі кейси, звертайтесь office@uny.org.ua lilya.veryovkina@gmail.com Відстоювати інтереси та права в суді чи у адміністративному порядку  – це наше право. 

Не забувайте підписуватись у наш телеграм канал, там можна коментувати та задавати питання https://t.me/lawyer_for_NGOs 

Підтримати проєкт можна на рахунок UA063052990000026008050287340

Отримувач ГО «Ти потрібен Україні», код за ЄДРПОУ 40112590 

Приватбанк (ЄДРПОУ банку 14360570, код банку 305299), 

Треба написати «благодійна допомога на статутну діяльність».