Звітування неприбуткових організацій перед громадськістю

Звітування неприбуткових організацій перед громадськістю – надважливий елемент діяльності неприбуткових організацій та волонтерів, але чомусь зовсім недооцінений. 

 

Як рахувати?
Структура звітності перед громадськістю організацій та спілок

 

Умовно, таку письмову та/або усну звітність можна поділити на блоки.

 

«Ми, БО «Зірочка», у цьому році змогли залучити кошти з наступних джерел на статутну діяльність: 

 

  • БЛАГОДІЙНА ДОПОМОГА У ВИГЛЯДІВ ГРОШОВИХ КОШТІВ.

За рік отримали кошти від благодійників у розмірі Х, з цих коштів було куплено майно Y для бенефіціарів  категорії F по ціні Z. З детальною інформацією про умови проведення закупок та/або тендерних процедур можете ознайомитись на сайті БО «Зірочка» у розділі W. По одній закупці ми маємо пояснити окремо, чому товари куплені дорожче ринкових: на жаль, у постачальника С закінчилась ліцензія, довелось купляти у N, що склало на 10% дорожче ніж закладена нами ціна. Нашими донорами стали (ми маємо право з їх дозволу вказати)  H, E та W. 

 

  • БЛАГОДІЙНА ДОПОМОГА У ВИГЛЯДІ МАЙНА.

Крім цього за рік ми отримали майна D, C та V на суму S, що було передано бенефіціарам у населених пунктах J L. Нашими донорами стали (ми маємо право з їх дозволу вказати)  A, G та E. 

 

  • БЛАГОДІЙНА ДОПОМОГА У ВИГЛЯДІ ГРАНТІВ 

Крім цього  ми у цьому році отримали кошти від донорів K та T, реалізували проєкти такі. 

 

  • ПІДПРИЄМНИЦЬКА ТА ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ

БО «Зірочка» за цей рік надала освітні послуги на суму Q, що пішли на статутну діяльність, а саме на потреби проєкту Y.

 

Яким методом рахувати суми при звітуванні перед громадськістю

 

Для підрахунку сум та звітування перед громадскістю та/або перед донорами, благодійниками, грантодавцями використовують для спрощеності касовий метод підрахунку (тобто показуємо суми, як по рахунку/по касі).

 

Кредит – умовно «Дохід» (надійшло по банку): 

 

100 тис грн зайшло на рахунок у січні 2022 року, як грант.

 

53 тис грн зайшло на рахунок у вересні 2022 року, як благодійна допомога.

 

20 тис грн зайшло на рахунок у жовтні 2022 року, як підприємницька діяльність в рамках Статуту.

 

Того загальна дохідна частина складає: 100 +53 + 20 = 173 тис грн.

 

Дебіт – умовно «Витрати» (витратили по банку): 

 

Витратили 22 тис на благодійну діяльність, а 100 тис грн на реалізацію гранту, а 1 тис на банківські комісії.

 

Того загальна витратна частина складає: 123 тис грн. 

 

Залишок по банку у кінці року:

 

Залишилось на рахунку: 50 тис грн.

 

ПРИМІТКА: для річного звіту неприбуткових організацій дохід та витрати рахуються відповідно до вимог  Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 “Дохід”, який затверджений Наказом  Міністерства фінансів України 29.11.99  N 290, та Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”, Наказ Міністерства фінансів України 31.12.99 N 318. Кредит сприймається доходом, а дебіт не сприймається витратами. Суми дохідної та витратної частини можуть бути іншими, ніж по банку/касі. Так, кошти не завжди рахуються доходом у день надходження на рахунок Організації. 

 

Що каже закон? 

 

Звітність перед громадськістю суб’єктів благодійної діяльності 

 

ЗУ «Про благодійну діяльність та благодійні організації» (надалі ЗУ № 5073) 

 

Звертаю увагу, що цей закон регулює діяльність не тільки благодійних організацій, а й усіх неприбуткових організацій, які займаються благодійною допомогою. Навіть стаття 17 ЗУ № 5073 про звітність благодійних організацій має право розглядатись як а аналогія закону/норми відносно громадських об’єднань та навіть релігійних організацій, якщо вони стосуються саме благодійної діяльності. 

 

Стаття 6 ЗУ № 5073. Благодійна пожертва. Благодійний грант

«1. Благодійною пожертвою визнається безоплатна передача благодійником коштів, іншого майна, майнових прав у власність бенефіціарів для досягнення певних, наперед обумовлених цілей благодійної діяльності, відповідно до цього Закону.

До благодійних грантів застосовуються положення про благодійні пожертви, якщо інше не визначено законом.

6. Благодійник або уповноважені ним особи мають право здійснювати контроль за цільовим використанням благодійної пожертви, у тому числі на користь третіх осіб.»

 

Стаття 7-1 ЗУ № 5073 Особливості публічного збору благодійних пожертв з використанням благодійного електронно-комунікаційного повідомлення

«1. Постачальник електронних комунікаційних послуг здійснює збір благодійних пожертв з використанням благодійного електронно-комунікаційного повідомлення серед абонентів на підставі договору про публічний збір благодійних пожертв, укладеного з неприбутковою організацією, у тому числі благодійною організацією (крім політичних партій і кредитних спілок), або територіальною громадою.

6. Інформація та звіти про використання коштів, зібраних шляхом публічного збору благодійних пожертв з використанням благодійного електронно-комунікаційного повідомлення та перерахованих постачальником електронних комунікаційних послуг на рахунок неприбуткової організації, у тому числі благодійної організації (крім політичних партій і кредитних спілок), або територіальної громади, з якою постачальником електронних комунікаційних послуг укладено договір, підлягають обов’язковому опублікуванню на веб-сайті такої організації або територіальної громади.»

 

Стаття 17 № 5073  Звітність благодійних організацій

«2. Установчі документи благодійних організацій або правочини між благодійними організаціями та благодійниками можуть визначати порядок складення та надання спеціальних звітів для окремих благодійників або їх правонаступників про використання наданих ними активів.

3. Інформація про структуру та розмір доходів і витрат благодійних організацій, а також умови використання їх активів для благодійної діяльності не є конфіденційною інформацією або комерційною таємницею.

Звітність благодійних організацій може містити інформацію про особу благодійників або бенефіціарів за умови згоди благодійників, бенефіціарів або їх правонаступників чи законних представників, якщо інше не визначено законом.»

 

Звітність перед громадськістю релігійних організацій 

 

ЗУ «Про свободу совісті та релігійні організації» (Надалі – ЗУ № 987) 

 

На мій подив, я взагалі у цьому нормативно -правовому акті не знаходжу нічого про зобов’язання релігійних організацій звітувати перед своїми прихожанами. Питання дискутивне. Залишимо його «на потім». 

 

Звітність перед громадськістю громадських об’єднань – громадських організацій та спілок  

 

ЗУ «Про громадські об’єднання» (Надалі ЗУ № 4572)

 

Стаття 3 ЗУ № 4572. Принципи утворення і діяльності громадських об’єднань

«7. Прозорість, відкритість передбачає право всіх членів (учасників) громадського об’єднання мати вільний доступ до інформації про його діяльність, у тому числі про прийняті громадським об’єднанням рішення та здійснені заходи, а також обов’язок громадського об’єднання забезпечувати такий доступ. Публічність означає, що громадські об’єднання інформують громадськість про свої мету (цілі) та діяльність.»

 

Стаття 11 ЗУ № 4572. Статут громадського об’єднання

«1. Статут громадського об’єднання має містити відомості про:

6) порядок звітування керівних органів громадського об’єднання перед його членами (учасниками)».

 

Стаття 23 ЗУ № 4572. Фінансова підтримка та звітність громадських об’єднань

«2. Громадські об’єднання, які отримують фінансову підтримку за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, зобов’язані подавати та оприлюднювати звіти про цільове використання цих коштів відповідно до закону.»

 

Висновки та рекомендації

 

НЕ ЗАБУВАЄМО 

 

  • Звітувати благодійникам, вашим членам/учасникам та просто громадськості про вашу статутну діяльність: пишіть регулярні пости про залучені та використані кошти, робіть брифінги та ефіри у ЗМІ, розміщайте у соціальних мережах та на сайті фото та відео, що підтверджують факт ваших закупок тощо.

 

  • Запитувати благодійників, особливо тих, хто дає регулярно благодійну допомогу, про доцільність вказання інформації про них на сайті організації.

 

  • Хоча б 1 раз на рік робити та розміщати на сайті загальний документальний звіт стосовно статутної діяльності вашої організації та коштів, які змогла залучити на цю діяльність ваша організація.

 

  • Узгоджувати зміни цільового призначення благодійної допомоги з тими благодійниками, які чітко вказують у платіжці на що донатять. Якщо у них в платіжці вказано «НА ПАЛЕТИ», то без їх згоди не можна їх кошти витратити «НА БУРЖУЙКИ». Якщо такі благодійники не згодні зі зміною цільового призначення, краще поверніть їм кошти офіційно через банк (цю процедуру я опишу пізніше детально). 

 

  • Звітувати благодійникам про ваше право витрачати до 20% від благодійної допомоги на адміністративні витрати організації. Але прошу, не забирайте без узгоджень з благодійником ці кошти із тих надходжень, де чітко вказана цільове призначення коштів. 

 

З повагою.

Автор матеріалу Вірьовкіна Лілія.

У разі необхідності індивідуальної консультації, звертайтесь на office@uny.org.ua 

Не забувайте підписуватись у наш телеграм канал, там можна коментувати та задавати питання https://t.me/lawyer_for_NGOs 

Підтримати проєкт можна на рахунок UA063052990000026008050287340

Отримувач ГО «Ти потрібен Україні», код за ЄДРПОУ 40112590 

Приватбанк (ЄДРПОУ банку 14360570, код банку 305299), 

Треба написати «благодійна допомога на статутну діяльність».