Звіти неприбуткових організацій у податкову та статистику.Ч.1. Квартальна звітність  

Мабуть, податкові звітності  – це найскладніша тема для неприбуткових організацій. 

 

Часто до мене приходять з проханням про ліквідацію організацій, де мотивацією припинення діяльності є саме невміння та небажання подавати звітність.

 

Ну, що, давайте їсти цього слона разом, по маленьким шматкам.

 

Зразу звертаю увагу, що стаття суб’єктивна, ґрунтується більше на моїй особистій практиці, як юриста. 

 

У очах бухгалтерів ця тема може виглядати зовсім по іншому.  І до речі, нагадую, що ми запрошуємо у команду бухгалтерів, які хочуть та можуть писати статті. Нам потрібно Ваша точка зору, і Ваше бачення проблематики неприбуткового сектору. 

Що каже закон? 

 

Що таке квартальна звітність

 

Форма звіту затверджена Наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 № 4 (Наказ Мінфін № 4). Цим  Наказом Мінфіну № 4 затверджений і Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (надалі Порядок). 

 

«Розрахунок подається окремо за кожний квартал (податковий період) з розбивкою по місяцях звітного кварталу протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного кварталу. Окремий Розрахунок за календарний рік не подається.»

 

Значить за 4 квартал 2022 року ми подаємо до 09.02.2023 року (включно). А ось річної форми такої не існує.

 

У Електронному кабінеті платника податків це форма: 

J0500108 Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платникiв податкiв – фiзичних осiб, i сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску 

 

Форма містить додатки: 

J0510108 Додаток 1 Вiдомостi про нарахування заробiтної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам

J0510208 Додаток 2 “Вiдомостi про осiб, якi доглядають за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку та вiдповiдно до закону отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку та/або при народженнi дитини, усиновленнi дитини, та осi

J0510308 Додаток 3 Вiдомостi про осiб, якi проходять строкову вiйськову службу

J0510408 Додаток 4ДФ Вiдомостi про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фiзичних осiб та вiйськового збору

J0510508 Додаток 5 Вiдомостi про трудовi вiдносини осiб та перiод проходження вiйськової служби

J0510608 Додаток 6 Вiдомостi про наявнiсть пiдстав для облiку стажу окремим категорiям осiб вiдповiдно до законодавства

 

Ми маємо звітувати за бенефіціарів – фізичних осіб,  яким надаємо благодійну допомогу  

 

Додаток 4ДФ “Вiдомостi про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фiзичних осiб та вiйськового збору” 

 

А тут найцікавіше.

 

Загалом, більшість з нас думає, що цю звітність здають лише за працівників та виконавців, які працюють по цивільно – правовим договорам.

 

Але, на жаль, ні. Особисто я неодноразово цікавилась про цю звітність у податківців в усному та письмовому порядку в інтересах своїх клієнтів  (неприбуткових організацій).

 

Податківці категорично вимагають, щоб звітність подавалась по всім фізичним особам, які отримували будь які кошти та/або майно/послуги, яке можна відобразити у грошевому еквіваленті.

 

Наприклад, сюди відносять будь які компенсаційні виплати волонтерам за проїзд та проживання. Так, ці виплати не оподатковують, але Ви маєте їх відобразити. З цим не бачу проблем. Ви ж не кожен день робити такі компенсації? Може 1-5 осіб за квартал. Це не складно вказати у звітності. 

 

Сюди відносять податківці і будь яку благодійну/гуманітарну допомогу, яка роздавалась/надавалась особисто/персонально/персоніфіковано фізичним особам у вигляді коштів та/або майна/послуг, які можна перевести у грошовий еквівалент. Так, ці виплати теж не оподатковують у більшості випадків (про ці випадки потім поговоримо), але Ви маєте їх відобразити у звітності. 

 

Тобто, якщо Ви роздавали/надавали фізичним особам благодійну допомогу НЕперсоніфіковано, то можна цих осіб не показувати у звітності.

 

Термінологію щодо «неперсоніфікована роздача благодійної/гуманітарної допомоги» не знайшла, є щось схоже про організацію заходів лише у цьому документі: 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ  щодо порядку використання первинними профспілковими організаціями коштів на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу, а також деяких питань їх оподаткування  Додаток до постанови  Президії ФПУ 19.07.2007  N П-13-10 

«5.2. Неперсоніфікованими є витрати на організацію колективних заходів  –  святкового  вечора,  спортивних   змагань,   фуршетів, екскурсій,  спектаклів,  концертів тощо. Слід звернути увагу, що в цьому разі йдеться про здійснення витрат  на  проведення  заходів, які   не  персоніфікуються  стосовно  конкретних  учасників  таких заходів. Через відсутність об’єкта оподаткування – доходу зникають підстави для оподаткування їх з доходів фізичних осіб.» 

 

Якщо Ви передавали благодійну/гуманітарну допомогу у вигляді коштів/майна/послуг по договору/акту прийому передачі/відомостям, тобто зафіксували особу, то Вам слід цих осіб «показати» у цій звітності.

 

Саме для цього Ви, як благодійник, при роздачі допомоги маєте просити від бенефіціарів – фізичних осіб їх ідентифікаційний номер/податковий номер (кожен називає, як хоче) та ПІБ особи. 

 

Саме для цього Ви, як благодійник, при оформленні актів прийому – передачі благодійної/гуманітарної допомоги та/або відомостей роздачі гуманітарної/благодійної допомоги маєте вказати ціну такої допомоги на конкретну особу.

 

Якщо у акті/відомості такої інформації нема, то ця сума має бути визначена у іншій внутрішній документації організації (рішення комісії тощо). 

 

І цю ціну ми переносимо у квартальну звітність. 

 

Ви скажете, що на практиці це нереально заповняти звіти за усіх бенефіціарів? Що у більшості організацій зараз кількість бенефіціарів вираховується не сотнями, а тисячами, а інколи і мільйонами??

 

Особисто я це розумію. Навіть більше скажу. 

 

Деякі мої клієнти – дуже законослухняні організації – таки спробували подавати квартальну звітність за всіх бенефіціарів, яким вони видавали благодійну/гуманітарну допомогу. Наскільки я пам’ятаю, то їх бухгалтери жалілись, що система висне та викидає звітність через обсяги/кількість строк, які треба заповняти.

 

Чи є зараз хороші приклади таких організацій, які кожен квартал звітують у повному обсязі за всіх бенефіціарів благодійної/гуманітарної допомоги? 

 

Не можу відповісти,  бо не контролюю процес звітування та не запитую у бухгалтерів такі нюанси, якщо вони не звертаються самі з питаннями.

 

Єдине можу порадити, якщо буде перевірка Вашої організації з боку податківців, використати норму цієї постанови. У цьому випадку її нечіткість (не вказано, про який вид звітування йде мова) грає «на руку» тим з нас, хто просто фізично не може звітувати за бенефіціарів благодійної/гуманітарної допомоги через кількість таких осіб. 

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 5 березня 2022 р. № 202  «Деякі питання отримання, використання, обліку та звітності благодійної допомоги» (надалі Постанова КМУ № 202)

“Установити, що в умовах воєнного стану не поширюються встановлені законодавством вимоги щодо отримання, використання, обліку та звітності благодійної допомоги від юридичних та фізичних осіб – резидентів і нерезидентів.”

 

Стаття 1 Стаття 11 Закону України «Про гуманітарну допомогу» від 22 жовтня 1999 року № 1192-XIV Визначення термінів і понять

«Гуманітарна допомога є різновидом благодійництва і має спрямовуватися відповідно до обставин, об’єктивних потреб, згоди її отримувачів та за умови дотримання вимог статті 3 Закону України “Про благодійну діяльність та благодійні організації”»

 

Ми маємо звітувати за ФОП, яким оплачуємо послуги/роботи/товари

 

Додаток 4ДФ “Вiдомостi про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фiзичних осiб та вiйськового збору” 

 

Загальна вимога податкової – треба звітувати за будь які суми коштів, які Ви сплачуєте ФОПам.

 

У звітності вказуємо ФОП за Ознакою доходу 157, корoтке найменування: “Дохід, виплачений самозайнятій особі”.

 

При чому, ми всі знаємо, що Ви, юридична особа, не є податковим агентом ФОП.

 

ФОП зобов’язаний самостійно подавати звітність та сплачувати податки.

 

Думаю, що таке зустрічне звітування допомагає податківцям виявляти ФОП, які самі не здають звіти та не сплачують податки. 

 

Є деякі юридичні особи, які боролись з цією вимогою в судовому порядку. 

 

Наприклад, є вже відоме Рішення Вищого Адміністративного суду України 08 червня 2016 року № К/800/51452/14 (сайт Єдиний державний реєстр судових рішень працює не стабільно, тому не даю посилання на нього).

 

“перевіркою… встановлено, що до податкового розрахунку (форма 1 ДФ) не повністю включені суми доходів, виплачених самозайнятим особам під ознакою «157».

Позивач не мав із вказаними особами господарських відносин, як з фізичними особами, оскільки усі господарські відносини з даними особами проводились як із суб’єктами господарювання.

Тобто, позивач мав господарські відносини з фізичними особами-підприємцями, а тому не є податковим агентом відносно суб’єктів господарювання та не мав обов’язку подавати до податкового органу звіт 1-ДФ, а тому, як вірно зазначено судами попередніх інстанцій, оскаржуване податкове повідомлення-рішення від 24.03.2014 р. № 0002861700 щодо визначення штрафної (фінансової) санкцій в сумі 510 грн. підлягає скасуванню.”

 

Як бачимо, є позитивні рішення. Можна боротись. 

 

Але зверніть увагу, що це рішення індивідуального характеру, а у нас не прецедентне право. Тому можна посилатись на такі рішення у своїй позовній заяві, але остаточне рішення щодо Вашого кейсу прийме суддя.

 

І рішення Вашого суду може бути не ідентичне цим позитивним прикладам. На жаль. 

 

Тому я раджу витратити час та подати звітність у тому числі за ФОП, яким Ваша організація нараховує та сплачує кошти. 

 

І ще зверніть увагу, що якщо Ви надаєте ФОП безповоротну фінансову допомогу (благодійну допомогу надавати не можна, це у окремій статті), то Ви теж про це маєте вказати у цій звітності. І до речі, з цих коштів ФОП має сплачувати податки. 

 

Нарахований та сплачений дохід 

 

Дивимось у Порядку, що цікавого про це можна знайти. 

 

«У разі нарахування доходу його відображення у графі 3а є обов’язковим незалежно від того, виплачені такі доходи чи ні.

Нарахований дохід відображається повністю, без вирахування податку на доходи фізичних осіб, страхових внесків до Накопичувального фонду, у випадках, передбачених законом,- обов’язкових страхових внесків до недержавного пенсійного фонду, які відповідно до закону сплачуються за рахунок заробітної плати працівника, суми податкової соціальної пільги за її наявності та військового збору (у періоді його справляння);

у графі 3 «Сума виплаченого доходу» відображається сума фактично виплаченого доходу платнику податку податковим агентом.

Заробітна плата, що виплачується у встановлені терміни в наступному місяці, має бути відображена в 4ДФ за той період, у який входить попередній місяць, за який заробітну плату було нараховано. Наприклад, у 4ДФ за січень відображається заробітна плата, яка нарахована у січні та виплачена в лютому, за лютий (нарахована у лютому та виплачена в березні), за березень (нарахована в березні та виплачена у квітні);»

 

Як ми бачимо, сума нарахованого доходу та сплачено щодо працівників по трудовому договору та виконавцю по цивільно правому договору буде різною відносно до фактично сплаченою сумою, бо у нарахованій сумі ще додатково «сховані» податки.

 

А ось щодо ФОП – то тут сума нарахованої суми та сплаченої – ідентична, бо ФОП сам нараховує та сплачує податки та збори за себе. Звісно, щодо ФОП нарахування та сплата може бути здійснена у різні місяці. 

 

Щодо того, з яких категорій утримується ЄСВ, можете подивитись у  Додаток № 1 «ТАБЛИЦЯ відповідності кодів категорій застрахованих осіб та кодів бази нарахування і розмірів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування». 

 

І до речі, наявність у цій таблиці ФОПів – теж доказ, що на жаль, юридичній особі таки доведеться звітувати за ФОПів, з якими вона має договори, хоча при цьому ця особа не є податковим агентом ФОПа. 

 

Дещо іншими словами схожа теза: 

 

«2. Розрахунок подається незалежно від того, виплачує чи не виплачує доходи платникам податку податковий агент та незалежно від того чи виплачені платником єдиного внеску суми такого внеску фактично після їх нарахування до сплати протягом звітного періоду.»

 

Я розумію, що у цьому пункті також йде мова, що ми маємо подавати цю звітність, навіть якщо сума доходу та/або податку була нарахована у звітному періоді, але не сплачена. Це якраз про ті випадки, коли Ви не мали, наприклад, можливості сплатити кошти.

 

Стаття 10 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану». Оплата праці

«3. Роботодавець звільняється від відповідальності за порушення зобов’язання щодо строків оплати праці, якщо доведе, що це порушення сталося внаслідок ведення бойових дій або дії інших обставин непереборної сили.

Звільнення роботодавця від відповідальності за несвоєчасну оплату праці не звільняє його від обов’язку виплати заробітної плати.

  1. У разі неможливості своєчасної виплати заробітної плати внаслідок ведення бойові дії, строк виплати заробітної плати може бути відтермінований до моменту відновлення діяльності підприємства.»

 

Особисто у мене залишились деякі питання по нарахуванню та сплаті доходів та податків по цивільно правовим договорам.

 

Наприклад, така ситуація, коли ЦПД уклали у січні 2022 року, а оплата була у жовтні 2022 року. 

 

Коли ми у звітності показуємо ФОП, то ми не маємо прив’язуватись до дати укладання договору. Ми можемо укласти договір з ФОП у січні 2022 року, цілий рік з ним не працювати, а потім дати йому замовлення, закрити це актом за жовтень 2022 року. У такому випадку у нас буде нарахування та сплата доходу за жовтень 2022 року. А інші місяці ми взагалі не показуємо у звітності цей ФОП, бо там нема ні нарахування, ні сплати. При чому для нас жодних ризиків, бо ФОП сам сплачує за себе податки та сам звітує.

 

З ЦПД дещо складніше. Деякі експерти розглядають, що укладання договору є доказом, що співпраця почалась, і значить необхідно сплачувати податки за цю особу, бо Ви ж його податковий агент. Тобто хоча нема сплати доходу та податків, але у цих місяцях має бути нарахування. 

 

Я дзвонила у податкову по таким кейсам (На жаль, жоден клієнт не хотів звернутися з письмовим запитом). 

 

Податківці радили, щоб нарахування доходів та податків було кожен місяць, включно ЄСВ, а сплату доходу та податків  суми вказувати у той місяць, коли вона фактично була здійснена. При чому ЄСВ при сплаті вираховується за всі місяці (не за один). 

 

Але тут є один поганий нюанс: сплата ЄСВ не може бути сильно відтермінована. 

 

Стаття 9 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 8 липня 2010 року № 2464-VI

 «8. Платники єдиного внеску, крім платників, зазначених у пунктах 45 та 5-1 частини першої статті 4 цього Закону, зобов’язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний місяць, не пізніше 20 числа наступного місяця, крім гірничих підприємств, які зобов’язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний місяць, не пізніше 28 числа наступного місяця.

 

При цьому платники, зазначені у пункті 1 частини першої статті 4 цього Закону, під час кожної виплати заробітної плати (доходу, грошового забезпечення), на суми якої (якого) нараховується єдиний внесок, одночасно з видачею зазначених сум зобов’язані сплачувати нарахований на ці виплати єдиний внесок у розмірі, встановленому для таких платників (авансові платежі). Винятком є випадки, якщо внесок, нарахований на ці виплати, вже сплачений у строки, встановлені абзацом першим цієї частини, або за результатами звірення платника з податковим органом за платником визнана переплата єдиного внеску, сума якої перевищує суму внеску, що підлягає сплаті, або дорівнює їй. Кошти перераховуються одночасно з отриманням (перерахуванням) коштів на оплату праці (виплату доходу, грошового забезпечення), у тому числі в безготівковій чи натуральній формі. При цьому фактичним отриманням (перерахуванням) коштів на оплату праці (виплату доходу, грошового забезпечення) вважається отримання відповідних сум готівкою, зарахування на рахунок одержувача, перерахування за дорученням одержувача на будь-які цілі, отримання товарів (послуг) або будь-яких інших матеріальних цінностей у рахунок зазначених виплат, фактичне здійснення з таких виплат відрахувань згідно із законодавством або виконавчими документами чи будь-яких інших відрахувань.»

 

«11. У разі несвоєчасної або не в повному обсязі сплати єдиного внеску до платника застосовуються фінансові санкції, передбачені цим Законом…»

 

При чому мені на гарячій лінії не відповіли, чи можна по ЦПД не нараховувати взагалі ЄСВ з січня 2022 року до жовтня 2022 року та залишити ці місяці «пустими», а потім нарахувати та сплатити дохід та ЄСВ лише за жовтень 2022 року (один місяць ЄСВ). 

 

Тому, якщо у Вас будуть кейси/акти про порушення по цьому питанню, звертайтесь office@uny.org.ua , мені самій цікаво з’ясувати, як практично реалізовувати нарахування та сплату ЄСВ по договорам ЦПД, особливо у такий непростий час. 

Ознака доходу 

 

Порядок містить чітку норму, де нам дізнатись ознаку доходу. 

 

«у графі 6 «Ознака доходу» зазначається ознака доходу, наведена у розділі 1 «Довідник ознак доходів фізичних осіб» додатку 2 до Порядку. Ознака доходу визначається до нарахованого доходу. Якщо доходи виплачуються у звітному місяці (кварталі) не в повному обсязі і їх остаточна виплата буде здійснюватися у наступних місяцях (кварталах), ознака доходу в разі виплати повинна вказуватися відповідно до нарахованого у попередньому місяці (кварталі) доходу.

 

Щодо кожної фізичної особи потрібно заповнювати стільки рядків, скільки ознак доходів вона має. Про кожну ознаку доходу фізичної особи потрібно заповнювати лише один рядок з обов’язковим заповненням графи 2 «Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта2», крім граф 7, 8 та 9 4 ДФ, які заповнюються одноразово;»

 

Це до речі один з доказів, чому все таки, на жаль, податківці мають якесь моральне право вимагати інформацію у тому числі про бенефіціарів – фізичних осіб та ФОПів, бо цей Додаток таки містить подібні ознаки доходів. 

 

Подивимось, що ж міститься у цьому Додатку № 2 (деякі назви у скороченому вигляді)

 

Додаток № 2

«1. Довідник ознак доходів фізичних осіб» 

 

101 Заробітна плата, нарахована (виплачена)

 

102  – Виплати відповідно до умов цивільно-правового договору

 

126 – Дохід, отриманий платником податку як додаткове благо (крім випадків, передбачених статтею 165 розділу IV Кодексу) (підпункт 164.2.17 пункту 164.2 статті 164 розділу IV Кодексу)

 

131 – Сума виплат чи відшкодувань (крім заробітної плати чи інших виплат та відшкодувань за цивільно-правовими договорами), що здійснюються з урахуванням пункту 170.7 статті 170 розділу IV Кодексу, зокрема творчими спілками їх членам, Товариством Червоного Хреста України, іншими неприбутковими організаціями та благодійними фондами України, сума, яка щороку виплачується переможцям Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика (підпункт 165.1.4 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу)

 

143 – Кошти або вартість майна (послуг), що надаються як допомога на лікування та медичне обслуговування платника податку або члена сім’ї фізичної особи першого ступеня споріднення, дитини, яка перебуває під опікою або піклуванням платника податку, за умови документального підтвердження витрат, пов’язаних із наданням зазначеної допомоги (у разі надання коштів), за рахунок коштів благодійної організації або його роботодавця та за наявності відповідних підтвердних документів, крім витрат, що компенсуються виплатами з фонду загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування (підпункт 165.1.19 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу)

 

146 – Кошти або вартість майна (послуг), що надаються як допомога на поховання платника податку будь-якою фізичною особою, благодійною організацією, Пенсійним фондом України, відповідним структурним підрозділом місцевої державної адміністрації, фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування України або професійною спілкою, роботодавцем за його останнім місцем роботи (підпункт 165.1.22 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу)

157 – Дохід, виплачений самозайнятій особі (підпункт 165.1.36 пункту 165.1 статті 165, статті 177 та 178 розділу IV Кодексу)

 

159 -Вартість орденів, медалей, знаків, кубків, дипломів, грамот та квітів, якими відзначаються працівники, інші категорії громадян та/або переможці змагань, конкурсів (підпункт 165.1.38 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу) 

 

160 -Вартість дарунків (а також призів переможцям та призерам спортивних змагань), якщо їх вартість не вище встановленого співвідношення до однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої на 01 січня звітного податкового року, за винятком грошових виплат у будь-якій сумі (підпункт 165.1.39 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу);

 

163 – Суми коштів, надані всеукраїнськими громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю та їх спілками платникам податку – учасникам конгресів, симпозіумів, зборів, конференцій, пленумів, з’їздів, фестивалів, виставок, концертів, реабілітаційних заходів,

 

169- Сума благодійної допомоги, у тому числі гуманітарна допомога, яка надходить на користь платника податку у вигляді коштів або майна (безоплатно виконаної роботи, наданої послуги) (пункт 170.7 статті 170 розділу IV Кодексу)

 

187-Сума благодійної допомоги, виплаченої (наданої) благодійниками, у тому числі благодійниками – фізичними особами, які внесені до Реєстру волонтерів антитерористичної операції в порядку, визначеному Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» (підпункт «а» підпункту 165.1.54 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу)

 

188 – Дохід, отриманий благодійниками – фізичними особами, які внесені до Реєстру волонтерів антитерористичної операції в порядку, визначеному Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», для надання благодійної допомоги на користь осіб, визначених у підпункті «а» цього підпункту, у розмірі, фактично використаному на такі цілі, та на відшкодування документально підтверджених витрат таких благодійників, пов’язаних із наданням зазначеної благодійної допомоги. Правила цього підпункту застосовуються також до благодійної допомоги, отриманої зазначеними благодійниками – фізичними особами у звітному податковому році, що передує року їх внесення до Реєстру волонтерів антитерористичної операції (підпункт «б» підпункту 165.1.54 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу)

 

194-Інші доходи, які згідно з Кодексом не включаються до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу (підпункт 165.1.49 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу)

 

Не приймається Ваш електронно-цифровий підпис 

 

Загалом таке буває, якщо Ви обновили електронно цифровий підпис (ЕЦП) або пройшли терміни дійсності ЕЦП. 

 

Є декілька простих способів, щоб Електронний кабінет платника податків «побачив» новий ЕЦП. Інші види систем та баз – не будемо розглядати, там можуть бути нюанси. 

 

Можна заповнити та подати у електронному кабінеті платника податків: 

J1391103 Повiдомлення про надання iнформацiї щодо квалiфiкованого електронного пiдпису

J1312004 Повiдомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язанi з оподаткуванням або через якi провадиться дiяльнiсть, форма № 20-ОПП

 

Щоб заповнити останнє:

Тип об’єкта оподаткування 

код за КОАТУУ/ КАТОТТГ  – можна подивитись тут або тут 

 

Висновки та рекомендації 

 

Висновки та рекомендації теж суб’єктивні, як і вся стаття. Я не претендую на останню інстанцію. Стаття більше про особистий досвід юриста та висновки, які я отримала. 

 

Якщо була якась (будь яка) сплата на ФОП, то здаємо квартальну звітність по ФОПу.

 

Якщо Ви роздаєте/надаєте персоніфіковану благодійну/гуманітарну допомогу бенефіціарам – фізичним особам, то бажано «показувати» їх у звітності. У іншому випадку краще підготувати аргументи з посиланням на постанову, яку я дала у статті. 

 

Для себе поки я залишила відкритим просте на перше погляд питання: чи можна по ЦПД залишати «пусті» місяці, без нарахування та сплати доходу та податків, вкл. ЄСВ. Я шукаю кейс, в рамках якого зможу отримати індивідуальну письмову консультацію та/або рішення суду під час оскарження рішення податкової. Я розумію, що деякі юристи та бухгалтери не бачать у цьому проблеми. Я просто Вам повідомляю, що я бачу там можливі нюанси.

 

І пам’ятайте, якщо Ви не можете щось доказати податківцям в усному/письмовому спілкування, то Ви маєте права оскаржити їх рішення у судовому порядку. Життя бентежне, і податкова не завжди права. 

 

З повагою.

Автор матеріалу Вірьовкіна Лілія.

 

У разі необхідності індивідуальної консультації, звертайтесь на office@uny.org.ua 

Не забувайте підписуватись у наш телеграм канал, там можна коментувати та задавати питання https://t.me/lawyer_for_NGOs 

Підтримати проєкт можна на рахунок UA063052990000026008050287340

Отримувач ГО «Ти потрібен Україні», код за ЄДРПОУ 40112590 

Приватбанк (ЄДРПОУ банку 14360570, код банку 305299), 

Треба написати «благодійна допомога на статутну діяльність».