5 питань, на які треба звернути увагу волонтеру при укладанні договору з організацією

Як волонтеру не стати рабом при укладанні договору з громадськими або благодійними організаціями?  Чи можуть бути ризики? 

 

Ось співавтор цієї статті Тарасенко Олександра укладає з нашою організацією ГО “Ти потрібен Україні”  волонтерський договір та замислилась. 

 

Давайте подумаємо разом. 

Що каже закон? 
Обсяги волонтерської діяльності

 

Договір має передбачати основні задачі волонтера, які повинні не виходити за межі:

1) мети та цілей конкретної організації, з якою укладається договір (організація не має право виходити за межі статутної діяльності, окрім випадків чітко встановлених Податковим кодексом України),

2) сфер  благодійної діяльності, встановлених законодавством України (волонтерська діяльність є видом благодійної діяльності, тому підпадає під регулювання законодавства про благодійну діяльність),

3) інших вимог чинного законодавства України (волонтер має дотримуватись вимог чинного законодавства України),

4) моральних цінностей (так звані неписані принципи, які сприймаються у суспільстві, як норма), 

5) ваших особистих переконань та цінностей (наприклад, ви веган, а вас змушують готувати страви для військових з м’ясом).

 

Зверніть увагу на закріплені законодавством України сфери благодійної діяльності, у яких має право здійснювати діяльність волонтер: 

 

Закон України “Про волонтерську діяльність” від 19.04.2011 р. № 3236-VI (далі – ЗУ № 3236)

Стаття 1 ЗУ № 3236. Волонтерська діяльність та основні засади її провадження

“Волонтерська діяльність є формою благодійної діяльності.”

 

Закон України “Про благодійну діяльність та благодійні організації” від 5 липня 2012 року № 5073-VI (надалі – ЗУ № 5073) 

 

Стаття 3 ЗУ № 5073. Цілі та сфери благодійної діяльності

“2. Сферами благодійної діяльності є:

1) освіта;

2) охорона здоров’я;

3) екологія, охорона довкілля та захист тварин;

4) запобігання природним і техногенним катастрофам та ліквідація їх наслідків, допомога постраждалим внаслідок катастроф, збройних конфліктів і нещасних випадків, а також біженцям та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах;

5) опіка і піклування, законне представництво та правова допомога;

6) соціальний захист, соціальне забезпечення, соціальні послуги і подолання бідності;

7) культура та мистецтво, охорона культурної спадщини;

8) наука і наукові дослідження;

9) спорт і фізична культура;

10) права людини і громадянина та основоположні свободи;

11) розвиток територіальних громад;

12) розвиток міжнародної співпраці України;

13) стимулювання економічного росту і розвитку економіки України та її окремих регіонів та підвищення конкурентоспроможності України;

14) сприяння здійсненню державних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, спрямованих на поліпшення соціально-економічного становища в Україні;

15) сприяння обороноздатності та мобілізаційній готовності країни, захисту населення у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного стану.”

 

Примітка: Під час укладання договору варто попередньо здійснити перевірку організації,  з якою ви плануєте співпрацювати. Основні моменти на які треба звернути увагу: стан реєстрації, організаційно-правова форма, статус неприбутковості, судові рішення та реквізити, що повинні співпадати в договорі. Для перевірки інформації можна звернутись до Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та Реєстру неприбуткових установ та організацій, але на момент воєнного стану реєстри можуть бути закриті (станом на 25.01.23 ЄДР відкритий, а Реєстр неприбуткових – закритий). Є альтернатива у вигляді системи  “YouControl”,  де можливо перевірити за назвою організації всю необхідну інформацію.

 

Територія волонтерської діяльності

 

Провадження волонтерської діяльності відбувається на території, що визначається самими сторонами. 

 

Стаття 5 ЗУ № 3236. Організації та установи, що залучають до своєї діяльності волонтерів, їхні права та обов’язки

“3. Організації та установи, що залучають до своєї діяльності волонтерів, зобов’язані: 

забезпечувати волонтерам безпечні та належні для життя і здоров’я умови здійснення волонтерської діяльності;”

Варто зазначити, що якщо волонтер за договором здійснює волонтерську діяльність на території бойових дій, то статтею 6 ЗУ № 3236 передбачається одноразова виплата з боку держави у разі  загибелі (смерті) волонтера та встановлення інвалідності волонтера внаслідок поранення отриманого під час надання волонтерської допомоги. Тому дуже важливим є укладання саме письмового договору, де буде вказано територія та умови здійснення волонтерської діяльності. 

Важливо згадати в контексті території бойових дій право організацій страхувати життя та здоров’я волонтерів. Це не є обов’язком організації, але волонтер має право звернутися з проханням до сторони зазначити в договорі пункт про страхування відповідно до Закону України «Про страхування» від 07.03.1996 № 85/96-ВР, яким окремо визначено такий вид страхування як страхування життя і здоров’я волонтерів на період надання ними волонтерської допомоги. 

 

Гарантовані законодавством України права волонтера

 

У договорі обов’язково повинно бути прописано права і обов’язки, що встановлені статтею 7 ЗУ № 3236.

 

Закон надає волонтеру право на відшкодування витрат, пов’язаних зі здійсненням волонтерської діяльності, передбачених статтею 11 ЗУ № 3236. Це теж має бути вказано у Вашому договорі. 

 

Стаття 11 ЗУ № 3236. Відшкодування витрат, пов’язаних з наданням волонтерської допомоги

 

“1.Волонтерам для провадження волонтерської діяльності можуть бути відшкодовані витрати на відрядження на території України та за кордон у межах норм відшкодування витрат на відрядження, встановлених для державних службовців і працівників підприємств, установ та організацій, що повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів.

Волонтеру можуть бути відшкодовані підтверджені документами:

  • витрати на проїзд (включаючи перевезення багажу) до місця здійснення волонтерської діяльності;
  • витрати на отримання візи;
  • витрати на харчування, коли волонтерська діяльність триває більше 4 годин на добу;
  • витрати на проживання у разі відрядження волонтера до іншого населеного пункту для провадження волонтерської діяльності, що триватиме більше 8 годин;
  • витрати на поштові та телефонні послуги, пов’язані із здійсненням волонтерської діяльності;
  • витрати на проведення медичного огляду, вакцинації та інших лікувально-профілактичних заходів, безпосередньо пов’язаних з наданням волонтерської допомоги.

Відшкодування витрат, визначених частиною першою цієї статті, не є доходом волонтера та не є базою для оподаткування податком на доходи фізичної особи та єдиним соціальним внеском.”

 

Волонтеру варто попросити прописати у договорі про регулювання правовідносин щодо авторського права на об’єкти інтелектуального права, що можуть бути створені волонтером у ході здійснення волонтерської діяльності. Так, волонтер має право бути вказаним автором на своїх творах, матеріалах тощо.

 

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV (надалі ЦКУ)

Стаття 435 ЦКУ. Суб’єкти авторського права

“1. Первинним суб’єктом авторського права є автор твору. За відсутності доказів іншого автором твору вважається фізична особа, зазначена звичайним способом як автор на оригіналі або примірнику твору (презумпція авторства).

  1. Суб’єктами авторського права є також інші фізичні та юридичні особи, які набули прав на твори відповідно до договору або закону.”

 

Стаття 438 ЦКУ. Особисті немайнові права автора

“1. Автору твору належать особисті немайнові права, встановлені статтею 423 цього Кодексу та іншими законами.”

 

Стаття 423 ЦКУ. Особисті немайнові права інтелектуальної власності

“4. Особисті немайнові права інтелектуальної власності не можуть відчужуватися (передаватися), за винятками, встановленими законом.

 

Стаття 440 ЦКУ. Майнові права інтелектуальної власності на твір

“2. Майнові права на твір належать його авторові, якщо інше не встановлено договором чи законом.

  1. Майнові права інтелектуальної власності на твір, створений у зв’язку з виконанням трудового договору (контракту), переходять до юридичної або фізичної особи, де або у якої працює автор, з моменту створення службового твору у повному складі, якщо інше не передбачено договором чи законом.
  2. Майнові права інтелектуальної власності на твір, створений за замовленням, переходять до замовника з моменту створення твору у повному складі, якщо інше не передбачено договором чи законом.” 

 

Закріплені законодавством України обов’язки волонтера 

 

У договорі може бути прописані умови матеріальної відповідальності за завдані збитки з боку волонтера організації та/або бенефіцару. Ну, різні бувають волонтери, дехто не дуже обережний, візьме та уронить ноутбук об стіну.  Це законна вимога, її лякатись не треба. 

 

Стаття 9 ЗУ № 3236. Договір про провадження волонтерської діяльності

“5. Договір про провадження волонтерської діяльності має містити:відповідальність за заподіяння збитків”

 

Стаття 10 ЗУ № 3236.. Договір про надання волонтерської допомоги

“3. Договір про надання волонтерської допомоги має містити: відповідальність за заподіяння збитків.”

 

Щоб зберегти свою репутацію. організації дбають, щоб персональні дані бенефіціарів не потрапили у відкритий доступ. Є нормальним явищем, коли у договорі з волонтером прописані умови роботи з персональними даними бенефіціарів та конфіденційною інформацією. Це Вас, як волонтера, лякати не має. 

 

Ми у цій статті детально не будемо зупинятись на цьому питання. Воно достатньо складне, тому буде описано у окремій статті. Для самостійного вивчення питання можна ознайомитись з цими нормативно -правовими актами:

Закон України “Про доступ до публічної інформації” від 13.01.2011 № 2939-VI 

Закон України “Про захист персональних даних” від 1 червня 2010 року № 2297-VI

 

Строки та терміни волонтерської діяльності

 

Період провадження волонтерської діяльності є обов’язковим розділом в договорі про провадження волонтерської діяльності. Термін дії договору, тобто провадження волонтерської діяльності, узгоджують сторонами і зазначають в договорі. Терміни також вказуються у посвідченні, що має видати організація. 

 

Бажано, щоб у договорі  було прописані права волонтера на дострокове розірвання договору за умов, коли Ви через особисті обставини не маєте можливість продовжувати надавати допомогу організації. Пам’ятайте, що Ви не раб, і навіть не працівник по законодавству про працю, тому Ви не зобов’язані “відпрацьовувати два тижня” до того, як піти.  

 

Висновки та рекомендації  

 

Договір про провадження волонтерської діяльності чітко закріплює права та обов’язки всіх сторін. 

 

Важливо пам’ятати, що підписання договору вас зобов’язує на вчинення дій передбачені договором, тому слід прочитати та переконатись в законності всіх пунктів договору. 

 

Забезпечте можливість захисту і можливість уникнення негативних наслідків, прямо прописавши в договорі свої права та обов’язки.

 

У разі наявності незрозумілих пунктів в договорі,  слід це обговорити з другою стороною та додати зміни, що б були зрозумілі всім сторонам.

 

Автори матеріалу 

Волонтерка -юристка Тарасенко Олександра

Вірьовкіна Лілія 

 

У разі необхідності індивідуальної консультації, звертайтесь на office@uny.org.ua 

Не забувайте підписуватись у наш телеграм канал, там можна коментувати та задавати питання https://t.me/lawyer_for_NGOs 

Підтримати проєкт можна на рахунок UA063052990000026008050287340

Отримувач ГО «Ти потрібен Україні», код за ЄДРПОУ 40112590 

Приватбанк (ЄДРПОУ банку 14360570, код банку 305299), 

Треба написати «благодійна допомога на статутну діяльність».