Надання допомоги волонтерам, які постраждали внаслідок здійснення волонтерської діяльності

На сьогоднішній день волонтери відіграють важливу роль для підтримки як громадян, так і держави в цілому, надаючи допомогу у різних питаннях та сферах. Достатньо часто волонтери ризикують власним здоров’ям та життям, щоб допомогти іншим. 

Що каже закон?
Грошова допомога 

 

Стаття 6 Закону № 3236-VI від 19.04.2011 “Про волонтерську діяльність” (далі – ЗУ № 3236) визначає:

 

1. У разі загибелі (смерті) волонтера під час надання волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та/або іншої країни проти України, бойових дій та збройних конфліктів сім’ї загиблого (померлого), його батькам та утриманцям виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 500 прожиткових мінімумів, встановлених законом для працездатних осіб.”

 

Згідно ст. 7 Закону “Про Державний бюджет України на 2023 рік” від 03.10.2022 № 2710-IX (далі – ЗУ № 2710) Установити з 1 січня 2023 року прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць…працездатних осіб – 2684 гривні.”

Таким чином станом на 2023 рік ця сума складає 1 342 000 грн.

 

Законодавець в ЗУ № 3236 чітко зазначив вичерпний перелік осіб, які можуть звернутися за допомогою до держави: члени сім’ї, батьки та утриманці померлого волонтера. Такі особи отримують грошову допомогу у рівних частинах. Питання розподілу суми одноразової грошової допомоги вирішується за взаємною згодою таких осіб або в судовому порядку.

 

“2. У разі встановлення інвалідності волонтера внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час надання волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та/або іншої країни проти України, бойових дій та збройних конфліктів, залежно від ступеня втрати працездатності йому виплачується одноразова грошова допомога в такому розмірі:

 

у разі встановлення інвалідності I групи – 250 прожиткових мінімумів, встановлених законом для працездатних осіб; 

 

у разі встановлення інвалідності II групи – 200 прожиткових мінімумів, встановлених законом для працездатних осіб;

 

у разі встановлення інвалідності III групи – 150 прожиткових мінімумів, встановлених законом для працездатних осіб.” 

 

Тому, враховуючи ЗУ № 2710, станом на 2023 рік сума одноразової грошової допомоги залежно від групи інвалідності становить:

  •  I група – 671 000 грн;
  •  II група – 536 800 грн;
  •  III  група – 402 600 грн.

 

Порядок та умови звернення за допомогою закріплюються в Постанові Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 р. № 604 «Деякі питання виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час надання волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій та збройного конфлікту» (далі – Постанова КМУ № 604).

 

Процедура отримання грошової допомоги волонтерам з інвалідністю

 

Крок 1. Отримати довідку про обставини травми. 

 

Для цього необхідно звернутись безпосередньо до командира військової частини (військово-цивільної адміністрації). Обов’язково в даній довідці має бути зазначено, що травма отримана під час надання волонтерської допомоги.  

 

Крок 2. Звернутись до закладів охорони здоров’я за місцем проживання та пройти лікування. 

 

На даному етапі (лікування) потрібно одночасно вирішити питання стосовно довідки судово-медичної експертизи про характер отриманих поранень. Відповідно до статті 7-1 ЗУ “Про судову експертизу” від 25.02.1994 № 4038-XII Підставою проведення судової експертизи є відповідне судове рішення чи рішення органу досудового розслідування, або договір з експертом чи експертною установою – якщо експертиза проводиться на замовлення інших осіб.” Тому довідку судово-медичної експертизи про характер отриманих поранень волонтер має отримати залежно від обставин, зокрема, чи відкрите кримінальне провадження, чи така експертиза буде проводитись з його ініціативи. Власне така експертиза проводиться для того, щоб визначити характер травми – мінно-вибухова, контузія. 

 

Щодо цін на дану експертизу, то відповідно до Наказу Міністерства юстиції України “Про встановлення вартості однієї експертогодини у 2023 році” від 16.01.2023 №230/5 вартість однієї експертогодини становить 238,98 грн, при цьому враховується фактично витрачений час на проведення експертизи, кількість питань та складність дослідження.

 

Крок 3. Отримати довідку про встановлення групи інвалідності. 

Після завершення лікування отримати направлення на експертне обстеження в медико-соціальній експертній комісії (МСЕК), пройти дане обстеження.

 

Крок 4. Подати повний пакет документів (враховуючи положення Постанови КМУ № 604) безпосередньо до міжвідомчої комісії при Міністерстві у справах ветеранів України

особисто або надіслати поштою на адресу – провулок Музейний, буд. 12, м. Київ: 

– заяву про виплату одноразової грошової допомоги у зв’язку з встановленням інвалідності (зразок не затверджений, тому писати в довільній формі);

– копію довідки МСЕК про встановлення групи інвалідності (на період вирішення питання щодо встановлення групи інвалідності можна подати інші документи, що підтверджують травму (довідки), так як міжвідомча організація може приймати рішення після уточнення інформації, а дата інвалідності встановлюється з дати надходження документів до МСЕК);

– довідку судово-медичної експертизи про характер отриманих поранень;

– копії сторінок паспорта;

– копію ідентифікаційного коду (копію паспорта – для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органові доходів і зборів і мають відмітку в паспорті);

– письмові свідчення керівника одного з підрозділів Збройних Сил України, інших військових формувань, правоохоронних органів, органів державної влади, який перебував безпосередньо у місці отримання травми (у разі необхідності);

– також можна додавати інші документи, які підтверджують надання волонтерської допомоги, наприклад, акти прийому-передачі, договори провадження волонтерської діяльності.

 

Крок 5. Чекати на прийняте рішення комісією. 

 

Слід пам’ятати, що рішення міжвідомчої комісії про відмову у призначенні одноразової грошової допомоги може бути оскаржене в судовому порядку.

 

Останній крок. Подача документів органам УПСЗН  для отримання коштів. 

 

Після отримання письмового повідомлення (листа) від органів соцзахисту, що вже можна отримати кошти, волонтеру необхідно подати такі документи: 

  • заяву про перерахування коштів для виплати із зазначенням рахунка в установі банку;
  • копії сторінок паспорта.

 

Документи можна надіслати поштою чи подати в електронній формі через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики або ж подати посадовим особам виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади чи посадовим особам ЦНАПу, які направлять їх органам соцзахисту.

 

Допомога сім’ям загиблих волонтерів

 

Крок 1. Отримати документи, що підтверджують факт смерті волонтера на території, на яких тривають  бойові дії. 

 

Такими є лікарське свідоцтво про смерть, видане закладом охорони здоров’я або судово-медичною установою. Якщо це неможливо, то хоча б будь-який інший документ, який свідчить, що особа померла (акт про настання смерті, письмові пояснення свідків, речові докази (фото, відео), щоб використати як доказ в суді. 

 

Крок 2. Отримати свідоцтво про смерть.

 

Відповідно до Закону “Про державну реєстрацію актів цивільного стану” від 01.07.2010 № 2398-V” “Державна реєстрація смерті проводиться органом державної реєстрації актів цивільного стану на підставі:

1) документа встановленої форми про смерть, виданого закладом охорони здоров’я або судово-медичною установою;

2) рішення суду про встановлення факту смерті особи в певний час або про оголошення її померлою.”

За потреби: Підтвердити факт перебування заявника на утриманні померлого.

 

Звернутись до органів місцевого самоврядування, отримати довідку про підтвердження факту перебування особи на утриманні.

 

Після цього подати заяву до суду про встановлення факту, що має юридичне значення та отримати відповідне рішення суду.

 

Крок 3. Подати документи (враховуючи положення Постанови КМУ № 604) безпосередньо до міжвідомчої комісії при Міністерстві у справах ветеранів України 

особисто або надіслати поштою на адресу – провулок Музейний, буд. 12, м. Київ: : 

  • заява кожного заявника, а якщо в загиблого залишилася неповнолітня дитина, – заяву подає інший з батьків, опікун або піклувальник (зразок не затверджений, тому писати в довільній формі);
  • довідка судово-медичної експертизи про причини смерті;
  • копії: 

– свідоцтва про смерть;

– свідоцтва про народження волонтера – для виплати допомоги батькам померлого;

– свідоцтва про шлюб – для виплати грошової допомоги дружині (чоловікові);

– сторінок паспорта заявника з даними про прізвище, ім’я та по батькові, дату його видачі і місце реєстрації;

– свідоцтва про народження дитини – для виплати допомоги дитині;

– ідентифікаційного коду (копію паспорта – для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органові доходів і зборів і мають відмітку в паспорті);

– рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті, сільської, селищної ради або суду про встановлення опіки чи піклування (у разі здійснення опіки або піклування над дитиною загиблого волонтера);

– рішення суду або нотаріально посвідченого правочину, що підтверджує факт перебування заявника на утриманні померлого, – для виплати допомоги особі, яка не була членом сім’ї загиблого, але перебувала на його утриманні.

–  письмові свідчення керівника одного з підрозділів Збройних Сил України, інших військових формувань, правоохоронних органів, органів державної влади, про смерть волонтера та надання ним волонтерської допомоги (у разі необхідності);

– також можна додавати інші документи, які підтверджують надання волонтерської допомоги, наприклад, акти прийому-передачі, договори провадження волонтерської діяльності.

 

Останній крок. Подача документів УПСЗН для отримання коштів.

 

Страхування життя і здоров’я волонтерів

 

Згідно з ЗУ № 32362. Організації та установи, що залучають до своєї діяльності волонтерів, мають право:страхувати життя і здоров’я волонтерів на період провадження ними волонтерської діяльності відповідно до Закону України “Про страхування”.

 

Відповідно до Закону України “Про страхування” від 07.03.1996 № 85/96-ВРВидами добровільного страхування можуть бути: 

21-2) страхування життя і здоров’я волонтерів на період надання ними волонтерської допомоги.”

 

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України “Про затвердження Характеристики та класифікаційних ознак видів добровільного страхування“ від 09.07.2010 № 565 визначає:

“3.24 страхування життя і здоров’я волонтерів на період надання ними волонтерської допомоги – вид страхування, за яким предметом договору страхування є майнові інтереси, що не суперечать закону, пов’язані з життям та здоров’ям застрахованої особи, якою надається волонтерська допомога за одним або декількома напрямами волонтерської діяльності, передбаченими законом.

Даний вид страхування передбачає обов’язок страховика за встановлену договором страхування плату (страховий внесок, страховий платіж, страхову премію) здійснити страхову виплату відповідно до умов договору страхування в розмірі страхової суми або її частини у випадку смерті застрахованої особи, тимчасової втрати нею працездатності, встановлення їй інвалідності або отримання нею передбачених договором страхування травматичних ушкоджень чи іншого розладу здоров’я, що пов’язані з наданням застрахованою особою волонтерської допомоги.”

Тобто організації та установи, які залучають до своєї діяльності волонтерів, мають право, а не зобов’язані страхувати життя і здоров’я волонтерів на період провадження ними волонтерської діяльності.

Волонтер має право самостійно застрахувати своє життя та здоров’я, тоді він сам виступає стороною договору страхування та здійснює обов’язки щодо нього.

  

Висновки та рекомендації 

 

На даний час, громадські та благодійні організації не зобов’язані страхувати життя та здоров’я своїх волонтерів. Це вид добровільного страхування. 

 

У той же час волонтери та/або члени їх сімей мають право на грошову допомогу від держави у випадку смерті чи поранення волонтера.

 

Для реалізації права на грошову допомогу важливою умовою є офіційне оформлення волонтерської діяльності. Особливо, якщо волонтери здійснюють діяльність у зоні активних бойових дій. 

 

Тому не забуваймо письмово оформляти договори з волонтерами!

 

Щиро дякуємо усім, хто допомагає!

 

Автори:

Волонтер, юрист Бабенко Оксана

Вірьовкіна Лілія

У разі необхідності індивідуальної консультації, звертайтесь на office@uny.org.ua 

Не забувайте підписуватись у наш телеграм канал, там можна коментувати та задавати питання https://t.me/lawyer_for_NGOs 

Підтримати проєкт можна на рахунок UA063052990000026008050287340

Отримувач ГО «Ти потрібен Україні», код за ЄДРПОУ 40112590 

Приватбанк (ЄДРПОУ банку 14360570, код банку 305299), 

Треба написати «благодійна допомога на статутну діяльність».