Посада керівника по статуту благодійної або громадської організації

Враховуючи особливості роботи із донорами, неприбуткові організації хочуть максимально дотримуватись принципів демократичного суспільства. І часто аж занадто демократизують інститут управління організації. 

 

Поговоримо про проблеми, з якими можна зіткнутися при закріпленні та реалізації прав керівника.

 

Багато статутних посад, які отримують право підпису без довіреності

 

Часто доводиться бачити у документах замість одного керівника декілька. Відкриваєш статут, а там: Директор адміністративний, Директор операційний, Директор виконавчий, Голова Правління і так далі…І всі такі необмежені у своїх правах, що не зрозуміло, хто взагалі керівник «цього шабаша». 

 

Ось зараз до мене звернулась за консультацією громадська організація з питанням чому їм відмовили у реєстраційних діях. Відкриваю статут, а там усі члени Правління (3 особи) мають право представляти організацію без довіреності,  підписувати та подавати/видавати всі документи, в тому числі трудові накази тощо. Отакий Змій Горинич у трьох головах.

 

Не забувайте, реєстратор відмовляє у реєстраційних діях, якщо бачить, що:

  1. повноваження керівних органів «перетинаються» – може бути блокування одним керівним органом іншого, 
  2. декілька осіб мають одночасно право підпису без довіреності.

 

При чому не слід плутати з підписантами по Єдиному державному реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (надалі ЄДР) – вони мають право підпису без довіреності, але вони не видають внутрішні документи організації, якщо їм це право не делегував керівник організації по наказу.

 

У статуті вписані штатні посади 

 

Якщо заплутались у посадах громадських та благодійних організацій у цій статті я спробувала показати різницю між статутними та штатними посадами (стаття 2021 року). 

 

Вимоги до статутів громадської або благодійної організації. Ч.1  – у цій ми з Вами згадали, що у статутах не має бути штатних посад.

 

У статуті пишемо лише про наявність статутних безоплатних посад: Голови Правління/Голова Організації/Президента/Директора тощо. Це виборні посади, обирає Загальні збори. 

 

Ви можете працевлаштувати цю особу на керівну посаду по трудовому договору, при чому обрати назву посади відповідно до Класифікатора професій. Це оплачувані посади, їх назначають. 

 

Назви статутної посади та назва відповідно трудового законодавства України можуть бути різними. Наприклад: Голова Правління  по статуту та Директор Виконавчий по трудовому договору. 

 

Повноваження відповідно статуту та трудового законодавства України можуть бути різними. Наприклад, Голова Правління – тут більше прав по забезпечення проведення Загальних зборів та реалізації прав членів організації, а Директор Виконавчий – це про координування та реалізації проєктів. 

 

Дозволяється на керівну посаду по трудовому договору назначити іншу особи, ніж та, що обрана Загальними зборами як керівник організації по статуту. 

 

Надати цій особі, яку взяли на керівну посаду по трудовому договору, право підпису для банків та податковій можна шляхом:

1) внесення в ЄДР як Підписанта на підставі протоколу (зміни до Статуту не потрібні),

3) нотаріальна довіреність (можна спробувати по довіреності від імені організації, але краще таки нотаріальна).

 

У договорах та інших документах Ви вказуєте, що особа діє відповідно до «нотаріальної довіреності та трудового договору №). 

 

Вчасно не переобрали керівника 

 

По статуту керівник обирається на 5 років. Термін пройшов, а ніхто не запропонував переобрати керівника. 

 

Ви спокійно собі йдете відкривати рахунок у банк чи у податкову здавати звіт.

 

А банк чи податкова Вам каже: «Дайте нам документи про переобрання керівника».

 

А у Вас 20 членів, усі кудись виїхали, Вам щоб зібрати цих членів та провести переобрання. Довго. 

 

Моя позиція – якщо не було ініціювання проведення Загальних зборів по зміні керівника, то повноваження керівника пролонгуються автоматично.

 

Краще вказати в статуті: “У разі, якщо після закінчення строку повноважень керівника (назва посади), загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про припинення його повноважень, повноваження керівника (назва посади) продовжуються до моменту прийняття загальними зборами рішення про його переобрання.”

 

Але, навіть, якщо такого пункту нема, Ви маєте право заперечити, бо така вимога не передбачена законодавством України. 

 

Якщо члени Вашої організації не підняли питання переобрання (для скликання загальних зборів потрібно усього 10% голосів членів),  то чому інша юридична особа піднімає це питання?

 

Даними вимогами банк порушує вимогу частину 3 Статті 3  Закону України «Про громадські об’єднання» від 22 березня 2012 року № 4572-VI «Принципи утворення і діяльності громадських об’єднань «3. Самоврядність передбачає право членів (учасників) громадського об’єднання самостійно здійснювати управління діяльністю громадського об’єднання відповідно до його мети (цілей), визначати напрями діяльності, а також невтручання органів державної влади, інших державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування в діяльність громадського об’єднання, крім випадків, визначених законом.». 

 

Зміна керівника за статутом

 

Звільнення керівника, який працевлаштований по трудовому договору, – тут все просто. 

 

Є Іванов, він йде з громадського сектора на державну службу. Зробили наказ про звільнення з керівної трудової посади. У наказі про звільнення є дата.  Ось Ви звільнили Іванова з посади Директор Виконавчий 31.12.2022 року. Значить він вже 01.01.2023 може йти на державну службу. 

 

При цьому він залишився ще в ЄДР, як керівник по статутній безоплатній посаді. Іванов приходить до Вас та каже, що законодавство України це, звісно, дозволяє, але він хоче, щоб убрали із цієї посади також. 

 

Провели засідання Загальних зборів 04.01.2023 року. Обрали Петрова на місце статутного керівника. 

 

Усі чуток «забігались», не змогли подати документи про зміну керівника із Іванова на Петрова в ЦНАП/юстицію. 

 

Частина 12 статті 9 Закону України “Про громадські об’єднання” від 22 березня 2012 року № 4572-VI (надалі ЗУ № 4572) 

 

“Громадське об’єднання повідомляє про внесення змін до статуту громадського об’єднання, зміни у складі керівних органів громадського об’єднання, зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об’єднання, зміну місцезнаходження громадського об’єднання протягом 60 днів з дня прийняття відповідного рішення.” 

 

Прийшли тільки вже 30.01.2023 року, що не порушує вимоги статті 9 ЗУ № 4572. Реєстраційні дії провели 01.02.2023 року.

 

Дивитесь в ЄДР та що Ви бачите.

 

1 варіант: реєстратор звернув увагу на дату протоколу, 04.01.2023, і вказав, що Петров вступив у повноваження саме 04.01.2023 (по даті протоколу).  Петров – з 04.01.2023.

 

2 варіант: реєстратор вирішив, що це Ваші проблеми, що Ви не прийшли вчасно до нього, і вказав дату переобрання – датою проведення реєстраційних дій. Петров – з 01.02.2023.

 

3 варіант: реєстратор взагалі забив на Ваші проблеми, не вказав дату вступу у повноваження нової особи.

Керівник – Петров (без дати).

 

По останньому варіанту – гірше всього, бо не зрозуміло, з якої дати хто має право підпису. Це проблемне питання. Я бачила різні кейси по ньому. 

 

Не робіть велику перерву між датою обрання нового керівника по статуту та проведення реєстраційних дій. По благодійній організації взагалі цього права (60 днів) не закріплено, і реєстратори просять приносити документи на наступний день.

 

Просіть реєстратора звернути увагу на дату протоколу і поставити її у ЄДР як дату початку повноважень нового статутного керівника. Якщо відмовляє – поставити хоча б дату проведення реєстраційних дій. Інколи реєстратори погоджують на таке формулювання у протоколі: “вступ у повноваження відбувається із дати реєстрації в ЄДР”. Таким чином ви надаєте ЦНАП/юстиції можливість самим обирати дату, якою вони проводять реєстраційні дії. Це формулювання підходить банкам. Узгоджуйте із спеціалістами і таку можливість. Не залишати цю графу без дати початку повноважень.

 

Висновки та рекомендації

 

НЕ плутайте статутні безоплатні посади та штатні оплачувані посади. У статутах вписуються лише статутні посади. 

 

У Вашому статуті має бути лише одна посада з правом підпису без нотаріальної довіреності. 

 

Якщо Вам треба додатково наділити інших осіб правом підпису – це через внесення в ЄДР підписантів та/або оформлення нотаріальної довіреності та/або довіреності від імені організації на її бланку (у деяких випадках).

 

Вказуйте у статуті, що переобрання керівника (статутна посада) на наступний термін здійснюється автоматично, без проведення додаткових засідань Загальних зборів, за умови відсутності ініціативи з боку членів Загальних зборів обрати іншу особу.

 

У ЄДР має бути вказано дата вступу в повноваження нового керівника. Звертайте увагу на це реєстраторів. Не затягуйте з подачею документів, щоб не було великої перерви в часі між прийняттям рішення та подачею документів в ЦНАП/юстицію.

 

Автор матеріалу Вірьовкіна Лілія

 

У разі необхідності індивідуальної консультації, звертайтесь на office@uny.org.ua 

 

Не забувайте підписуватись у наш телеграм канал, там можна коментувати та задавати питання https://t.me/lawyer_for_NGOs 

 

Підтримати проєкт можна на рахунок UA063052990000026008050287340

Отримувач ГО «Ти потрібен Україні», код за ЄДРПОУ 40112590 

Приватбанк (ЄДРПОУ банку 14360570, код банку 305299), 

Треба написати «благодійна допомога на статутну діяльність».