Як узгоджується членство/участь в організаціях та посади у керівних органах

 

У мене була ситуація, коли я в статуті однієї громадської організації я використала термін «учасник» – на підставі цього була відмова в проведенні реєстраційних дій.  

 

Хоча я вважала цю відмову неправомірною, але організація не хотіла судитись, тому вирішили просто виправити, як хоче реєстратор. 

 

Давайте розбиратись, що ж таке член та учасник організації, і як ці терміни взагалі поєднуються із членством у керівних органах. 

 

Що каже закон? 

 

Чим відмінне членство в організації від участі в організації 

 

Закон України «Про громадські об’єднання» від 22 березня 2012 року № 4572-VI (надалі ЗУ № 4572).

 

Стаття 1 ЗУ № 4572 

«3. Громадська організація – це громадське об’єднання, засновниками та членами (учасниками) якого є фізичні особи.

  1. Громадська спілка – це громадське об’єднання, засновниками якого є юридичні особи приватного права, а членами (учасниками) можуть бути юридичні особи приватного права та фізичні особи.»

 

Стаття 8 ЗУ № 4572 Члени (учасники) громадського об’єднання

«1. Членами (учасниками) громадської організації, крім молодіжної та дитячої, можуть бути особи, визначені частиною першою статті 7 цього Закону, які досягли 14 років. Вік членів молодіжної, дитячої організації визначається її статутом у межах, встановлених законом.

  1. Членами (учасниками) громадської спілки, крім молодіжної та дитячої, можуть бути юридичні особи приватного права, у тому числі громадські об’єднання зі статусом юридичної особи, фізичні особи, які досягли 18 років та не визнані судом недієздатними. Вік членів молодіжної, дитячої спілки визначається її статутом у межах, встановлених законом.»

 

Як бачимо, ЗУ № 4572 особливо не бачить різниці між цими термінами, і вживає їх поряд через дужки. 

 

А ось Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 6 лютого 2018 року № 2275-VIII (Надалі ЗУ № 2275) та Закон України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» від 5 липня 2012 року № 5073-VI (надалі ЗУ № 5073) більш жорсткіше розмежовують ці терміни. 

 

«Учасники» вживають тільки щодо учасників БО/ТОВ, а «члени» – щодо органів управління  цієї БО/ТОВ. 

 

Учасник БО/ТОВ, але член Наглядової ради/Правління/Дирекції цієї БО/ТОВ. 

 

Стаття 12 ЗУ № 5073. Засновники та учасники благодійних організацій

«3. Благодійні товариства та благодійні фонди можуть мати, крім засновників, інших учасників, що вступили до їх складу в порядку, встановленому статутами таких благодійних товариств або благодійних фондів.»

 

Стаття 14. Установчі документи благодійних організацій

«2. Установчі документи благодійної організації повинні містити:

4) порядок призначення, обрання або затвердження членів органів управління благодійної організації, крім вищого органу управління благодійного товариства та благодійного фонду, їх заміщення, зупинення їх повноважень, припинення їх повноважень (відкликання);»

 

Відмінність реєстраційних дій щодо членів та учасників 

 

Про внесення змін у кількісних та/або особовий склад членів громадського об’єднання (вихід/вхід) не потрібно повідомляти реєстратору. Це не вноситься у Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (надалі ЄДР). Громадські об’єднання – це громадські формування, у яких є окрема реєстраційна форма, яка взагалі  не передбачає навіть можливість інформування реєстратора про зміну членів. Заява щодо державної реєстрації юридичної особи – громадського формування (форма 4), діє з 11 липня 2021 року

 

Про внесення змін у кількісних та/або особовий склад учасників благодійної організації (вихід/вхід) потрібно повідомляти реєстратору.  Це вноситься у ЄДР.  Благодійна організація у цьому сенсі більш подібна товариству з обмеженою відповідальністю –вони подають однакову реєстраційну форму, де вже є розділ про зміну учасників. Заява щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) (форма 2), діє з 11 липня 2021 року

 

Я взагалі мрію, щоб громадські організації та благодійні організації об’єднали у одну організаційно правову форму з одними вимогами щодо усіх реєстраційних дій. На жаль, законодавець далекий від цього. 

 

Члени/учасники організації є в складі керівних органів 

 

Стаття 5 ЗУ № 4572. Гарантії права на свободу об’єднання

 

«2. Кожна особа має право добровільно у будь-який час припинити членство (участь) у громадському об’єднанні шляхом подання заяви до відповідних статутних органів громадського об’єднання. Членство в громадському об’єднанні припиняється з дня подання такої заяви та не потребує додаткових рішень. З того самого дня припиняється перебування члена громадського об’єднання на будь-яких виборних посадах у громадському об’єднанні.

 

Дія абзацу першого цієї частини не поширюється на членів громадського об’єднання, обраних на посади керівника громадського об’єднання чи заступника такого керівника. Членство в громадському об’єднанні зазначених керівників припиняється з дня, наступного за днем обрання нового керівника чи його заступника.»

 

Змоделюємо ситуації

 

Ситуація 1. 

 

Іванов є членом ГО «Зірочка», який є членом Правління цієї ж ГО «Зірочка».

 

Іванов 10.02.2023 року подав заявку про вихід із ГО «Зірочка» із 13.02.2023. По цій заявці не потрібно приймати додаткове рішення Загальних зборів. Іванов припиняє членство із дати, яку він вказав у заявці про вихід, а саме 13.02.2023 року. 

 

При цьому він автоматично з того ж самого дня припиняє членство у Правлінні цієї ГО «Зірочка». А тут вже треба буде рішення Загальних зборів про зміну складу Правління. 

 

Про вихід Іванова із ГО «Зірочка» повідомляти реєстратору не потрібно. А ось про те, що Іванов вийшов із Правління, як керівного органу, – треба. Можна повідомити у рамках 60 днів. 

 

Стаття 9 ЗУ № 4572. Утворення та реєстрація громадського об’єднання

«12. Громадське об’єднання повідомляє про внесення змін до статуту громадського об’єднання, зміни у складі керівних органів громадського об’єднання, зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об’єднання, зміну місцезнаходження громадського об’єднання протягом 60 днів з дня прийняття відповідного рішення.»

 

Ситуація 2. 

 

Іванов є членом ГО «Марс», одночасно він є керівником Головою ГО «Марс».

 

Іванов 10.02.2023 року подав заявку про вихід із членства 13.02.2023 року. Але він не може вийти із членів до обрання нового керівника ГО «Марс», тому треба спершу ініціювати проведення засідання Загальних зборів про зміну керівника організації. 

 

Іванов залишається членом ГО «Марс» до того дня, як не буде обраний новий керівник ГО «Марс». 

 

ГО «Марс» зняли з посади Іванова 28.02.2023 року, обрали нового керівника 01.03.2023 року. Значить 02.03.2023 року Іванов припиняє членство в ГО «Марс». 

 

Яка ж ситуація щодо благодійних організацій?

 

Відповідний ЗУ № 5073 не містить відповіді. У той же час реєстраційна форма вимагає повідомлення реєстратора і про зміну учасників благодійної організації, і про зміну керівних органів. Із цікавого, що на відміну ЗУ № 4572 відносно благодійних організацій оцей термін 60 днів не діє, тому краще будь які документи щодо відповідних змін щодо благодійних організацій подавати реєстратору на наступний день. 

 

Члени керівних органів не є членами/учасниками організації

 

Я зустрічала багато таких організаційних структур, де Наглядова рада/Ревізійна комісія була «зовнішнім» органом, яку формували не із членів/учасників конкретної організації, а із зовнішніх експертів. 

 

Наглядова рада, як ми знаємо, не вказується в ЄДР, і не потрібно реєструвати зміни про склад цього органу. 

 

Закон про громадські об’єднання взагалі не закріплює про цей орган жодні вимоги, а закон про благодійні організації та закон про товариства встановлює лише наступні обмеження. 

 

Стаття 22 ЗУ № 5073. Наглядова рада благодійних організацій

«2. Членами наглядової ради благодійної організації не можуть бути члени виконавчого органу.»

 

Стаття 39 ЗУ № 2275. Виконавчий орган товариства

«9. Фізична особа, яка є членом колегіального виконавчого органу товариства або діє як одноосібний виконавчий орган, не може бути членом наглядової ради цього товариства.»

 

Щодо виконавчого органу – Правління/Дирекції/Ради тощо, то ми теж не знайдемо жодних обмежень, а значить тут діє принцип «що чітко не заборонено законом, те дозволено».  

 

Я вважаю, що члени керівних органів мають право не бути членами/учасниками організації. 

 

Щодо статутної посади (не плутати із штатною посадою) керівника організації – я утримуюсь від відповіді (я ще не бачила прикладу, щоб керівник по статуту не був членом/учасником організації). У цій статті вже намагались розібратись із посадою керівника – Посада керівника по статуту благодійної або громадської організації.  

 

Висновки та рекомендації

 

Бажано вже на етапі реєстраційних дій чітко «намалювати» собі структуру/схему управління Вашою організацією, у якій Ви визначите для себе рівні, в тому числі те, як поєднується членство/участь в Вашій організації та членство в керівних органах.

 

Ось для цього і треба залучення фахових юристів, як на етапі проведення первинної реєстрації, так у подальшому, щоб розібратись, як у реальності функціонує Ваша організація, і які зміни до статуту треба внести, щоб структура «на папері» не була відмінною від реальної практики.

 

Мій особистий принцип – має бути логично та просто.

 

Не копіюйте структуру, по якій функціонує якась велика організація із 100 членами/учасниками та 30 штатними позиціями, якщо Ви тільки створились та робите перші кроки.

 

Сформулюйте своє бачення, як Ви маєте функціонувати. 

 

З повагою, автор матеріалу

Вірьовкіна Лілія 

 

У разі необхідності індивідуальної консультації, звертайтесь на office@uny.org.ua 

 

Не забувайте підписуватись у наш телеграм канал, там можна коментувати та задавати питання https://t.me/lawyer_for_NGOs 

 

Підтримати проєкт можна на рахунок UA063052990000026008050287340

Отримувач ГО «Ти потрібен Україні», код за ЄДРПОУ 40112590 

Приватбанк (ЄДРПОУ банку 14360570, код банку 305299), 

Треба написати «благодійна допомога на статутну діяльність».