Менеджер громадської чи благодійної організації. Яку назву та код за Класифікатором професій обрати?

 

Як ми знаємо, назви посад по трудовому законодавству України (штатні посади)  не можна видумувати із голови або писати англійською мовою, як часто хоче донор.

 

Із цієї причини однією з актуальних проблем на практиці є визначення правильної назви посад/професії (у цій статті ми будемо використовувати одночасно ці два терміни, не будемо пояснювати тонкощі різниці між ними, щоб занадто не ускладнювати текст).

 

Важливо пам’ятати, що в разі проведення перевірок органами Держпраці, увага зосереджується на відповідності назв посад Класифікатору професій ДК 003:2010, тому важливо дотримуватися правильного оформлення кадрових документів та трудових книжок.

 

Де шукати назви посад?

 

Що каже закон?

Відповідно до статті 48 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП) порядок ведення трудових книжок визначається Кабінетом Міністрів України.

 

Наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року № 58 затверджено Інструкцію про порядок ведення трудових книжок працівників (далі – Інструкція). 

 

Відповідно до абзацу першого пункту 1.1 Інструкції трудова  книжка  є  основним  документом про трудову діяльність працівника.

 

Пунктом 2.14 Інструкції передбачено, що записи про найменування роботи, професії   або   посади   на   яку   прийнятий  працівник, виконуються для   робітників   та   службовців    відповідно    до найменування  професій  і  посад,  зазначених   у   «Класифікаторі професій».

 

Національний класифікатор ДК 003:2010 «Класифікатор професій» (далі – Класифікатор), затверджено наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 липня 2010 року  № 327.

 

Класифікатор професій є основним нормативно-правовим документом, що визначає професійні назви робіт (посад) для застосування в кадровій діяльності.

 

У Класифікаторі наразі є більше 50 позицій зі словом «Менеджер», серед яких такі як: «Менеджер (управитель) із зв’язків з громадськістю» (код КП 1475.4); «Менеджер (управитель) з персоналу» (код КП 1477.1); «Менеджер управитель з маркетингу» (код КП 1475.4); «Менеджер (управитель) з використання водних ресурсів» (код КП 1411); «Менеджер (управитель) із допоміжної діяльності у сфері фінансів» (код КП 1467) та інші.

 

Проте, не всі менеджерські посади, передбачені Класифікатором підходять для неприбуткових організацій.

 

Обрання професії менеджера для громадської чи благодійної організації залежить від конкретної сфери діяльності організації та її потреб. 

 

Як обирати назви посад?

 

Професійні назви робіт (професії, посади, заняття), що містяться в Класифікаторі, згруповано у розділи, підрозділи, класи, групи, залежно від характеру виконуваних робіт та кваліфікацій (рівня освіти, спеціалізації).

 

Тобто, кожній професійній назві роботи (професії, посаді, заняттю) присвоєно певний код.

 

Відповідно до Розділу 4 «Описання розділів класифікації професій» Класифікатора професійні назви робіт, що містяться у Класифікаторі , за певними професійними ознаками розподілені на дев’ять розділів, а саме:

 

 1. Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі);
 2. Професіонали;
 3. Фахівці;
 4. Технічні службовці;
 5. Працівники сфери торгівлі та послуг;
 6. Кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства;
 7. Кваліфіковані робітники з інструментом;
 8. Робітники з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин;
 9. Найпростіші професії.

 

Проте, не всі професії можуть бути використані в громадському секторі. Якщо керівник доручив кадровику обрати назву посади, то потрібно з’ясувати, які обов’язки та завдання планується доручити працівнику, в даному випадку менеджеру.  

 

Наприклад, у Класифікаторі є назва посади «Менеджер (управитель) у сфері надання інформації» (код КП 1473). Дана професія відноситься до класу «Менеджери (управителі) у сфері операцій з нерухомістю, здавання під найом та послуг юридичним особам», що не має жодного відношення до діяльності громадських чи благодійних організацій. Чи маємо ми право обрати цю посаду? Дискусійне питання. 

 

Для зручності пошуку пропонуємо використовувати систему, розміщену на офіційному веб-сайті Міністерства економіки України.

 

Пошук тієї чи іншої професійної назви можна здійснювати декількома способами.

 

Варіант 1. Якщо не відомий код КП чи назва розділу, підрозділу Класифікатора можна спробувати знайти назву професії по ключовому слову. Для цього необхідно в графі «Професійна назва роботи» вказати назву професії яка нас цікавить. Наприклад, вказуємо назву «менеджер». Як бачимо система нам одразу показує всі наявні в Класифікаторі назви посад із словом «менеджер». Їх всього в Класифікаторі 58, проте як було вище зазначено не всі вони підходять для громадської чи благодійної організації.

 

Варіант 2. Якщо ж нам відомий код КП, то в пошуковій системі вводимо його в графі «Код КП». Наприклад, вводимо «1483» і нам система одразу показує конкретну назву професії під даним кодом «Менеджер (управитель) у соціальній сфері».

 

Обов’язкові до виконання кваліфікаційні вимоги до професій. 

 

При виборі назви посади, крім Класифікатора потрібно враховувати вимоги Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (далі – Довідник). Даний Довідник систематизований за видами економічної діяльності збірник описів професій в Україні, які наведені в Класифікаторі професій, створений із метою приведення кваліфікаційних характеристик професій працівників. 

 

Довідник складається із 101-го випуску. Випуски Довідника розроблено для різних сфер економічної діяльності, наприклад Випуск 1 «Професії працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності», Випуск 62 «Виробництво та розподілення електроенергії», Випуск 81 «Культура та мистецтво».

 

Найвідоміший із цих Довідників є випуск 1: “Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності” Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників”, затверджений Наказом Міністерством соціальної політики від 29.12.2004  N 336

 

У Довіднику закріплені завдання та обов’язки конкретних посад. 

 

З одного боку цей документ стає у нагоді при підготовці посадових інструкцій –  можна все переписати із відповідного опису професії у посадову інструкцію особи.

 

Але є і великий мінус, на який слід звернути увагу, в Довіднику закріплені кваліфікаційні вимоги для професій.

 

При перевірках інспекція праці буде звертати увагу, чи були дотримані із Вашого боку ці вимоги при прийняття особи на посаду. Наприклад, чи має особа відповідну освіту та/або мінімальний досвід роботи, який передбачений Довідником. Якщо, наприклад для певної професії в довіднику передбачені вимоги щодо освіти, наприклад молодший спеціаліст, то при складанні посадової інструкції ми не можемо ставити свої вимоги, наприклад бакалавр чи магістр, адже це буде порушенням законодавства України.

 

Також необхідно звернути увагу, до якого саме випуску Довідника відноситься посада/професія, яка Вас зацікавила.

 

Наприклад, при введенні в пошуку назви посади «Менеджер (управитель) у видавничій діяльності в графі «Випуск ДКХП» нам показує число 18. Дане число вказує на те, що для «Менеджера (управителя) у видавничій діяльності» передбачені кваліфікаційні характеристики, закріплені у Випуску 18 Довідника «Видавнича справа, поліграфічна промисловість, відтворення друкованих матеріалів», затвердженого наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 20 листопада 2006 року № 288.

 

Якщо, наприклад, ввести в пошуку назву посади «Менеджер (управитель) із зв’язків з громадськістю» то в графі «Випуск ДКХП» ми бачимо цифру 1. Це означає, що для «Менеджера (управителя) із зв’язків з громадськістю передбачені кваліфікаційні характеристики, закріплені у Випуску 1 Довідника «Професії працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності», затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 року № 336. 

 

Але бувають такі назви посад кваліфікаційні характеристики для яких не передбачені в Довіднику. Наприклад, якщо ввести в пошуку назву посади «Менеджер (управитель) у соціальній сфері» то ми бачимо, що в графі «Випуск ДКХП» не має жодної цифри, на відміну від двох перших прикладів. Це означає, що для посади «Менеджер (управитель) у соціальній сфері» не передбачені кваліфікаційні характеристики в жодному з випусків Довідника. В такому випадку, при складанні посадової інструкції можна вказати свої кваліфікаційні вимоги і це не буде вважатися порушенням закону як у двох вищенаведених прикладах.

 

Як бути, якщо в назві роботи в Класифікаторі є дужки?

 

Як ми бачимо в усіх вищенаведених назвах посад є дужки. Що це означає? 

 

Окремі професійні назви робіт (посад, професій) у Класифікаторі виписані з використанням дужок у яких може визначатися:

 • складова професійної назви роботи (наприклад, «помічник керівника підприємства (установи, організації)»);
 • вид економічної діяльності або напрям використання професійної назви роботи (наприклад, «головний інженер (промисловість)»);
 • загальноприйнятий іншомовний синонім професійної назви роботи, який може використовуватися як самостійна або альтернативна назва роботи (наприклад, «чистильник приміщень (клінер)»);
 • споріднена (однотипна) професійна назва роботи, яка може застосовуватися роботодавцями окремо в межах цієї класифікаційної групи (наприклад, «завідувач (начальник) секретаріату»).

 

Як ми бачимо менеджерські посади також зазначені з використанням дужок, наприклад «Менеджер (управитель) з реклами» (код КП 1476.1). Однак, в посадовій інструкції, трудовій книжці, наказі та інших документах вказувати назву з дужками непотрібно. 

 

При написанні в документах потрібно відкрити дужки, тобто вибрати один варіант. Наприклад, обираємо в Класифікаторі «Менеджер (управитель) з реклами» (код КП 1476.1), однак в документи вписуємо або «Менеджер з реклами» або «Управитель з реклами» при цьому код КП залишається той самий 1476.1. 

 

Розглянемо ще один приклад. В Класифікаторі є назва професії «Касир (на підприємстві, в установі, організації» (код КП 4211). В документах зазначати повністю з дужками дану назву професії не правильно. Правильними варіантами будуть: «Касир на підприємстві», або «Касир в установі», або «Касир в організації». При цьому код КП для всіх трьох варіантів залишається той самий 4211.

 

Якщо такої назви посади немає у КП?

 

На практиці досить часто трапляються ситуації коли назва професії не передбачена в Класифікаторі. 

 

Наприклад, громадській чи благодійній організації потрібна працевлаштувати людину на посаду «Менеджер проєктів», однак Класифікатор такої назви професії не містить. 

 

Як діяти в такому випадку?

 

Варто звернути увагу на Примітку 2 Додатка В Класифікатора в якій зазначено, що: «назви професій можуть бути розширені за потребою користувача термінами та словами, які уточнюють місце роботи, виконувані роботи, сферу діяльності за умови дотримання лаконічності викладення, якщо інше не передбачено у КП чи відповідних законодавчо-правових актах».

 

Керуючись даною приміткою існуючі назви професій можна за потребою розширити. 

 

Наприклад, в Класифікаторі є назва професії Менеджер (код КП 1499) ми додаємо слово «проєктів» і отримуємо розширену назву професії «Менеджер проєктів», при цьому код КП залишається той самий 1499. 

 

Але таке розширення можливе лише, якщо в Класифікаторі відсутня назва потрібної посади. Розширення можливе, якщо назви посад не дублюватимуться з вже наявними в Класифікаторі. Тому спочатку потрібно дослідити вже наявні в Класифікаторі назви професій і лише за умови відсутності потрібної розширювати потрібну назву.

 

Наприклад, на практиці може бути наступна ситуація: потрібно працевлаштувати Менеджера з реклами. Кадровик при опрацюванні наявних в Класифікаторі професій через неуважність «не знаходить» потрібної назви. Керуючись Приміткою Додатка В Класифікатора, кадровик розширює професію, а саме: до вже наявної в Класифікаторі назви «Менеджер» (код КП 1499) додає слова «з реклами» і відповідно розширює назву на «Менеджер з реклами» (код КП 1499). Однак, в Класифікаторі вже наяна назва професії «Менеджер (управитель) з реклами» (код КП 1476.1). Таким чином, в цій ситуації відбулося дублювання вже наявної в Класифікаторі професії, що є порушенням законодавства України. 

 

Також, не допускається створення розширених назв професій через дефіс або з наведенням уточнень у дужках, крім передбачених у Класифікаторі, наприклад, буде помилкою об’єднання двох таких назв професій «Бухгалтер» і «Касир» в одну «бухгалтер-касир», адже Класифікатором передбачено окремі професійні назви робіт «Бухгалтер (з дипломом магістра)» (код КП 2411.2), «Бухгалтер» (код КП 3433) та «Касир (на підприємстві, в установі, організації)» (код КП 4211).

 

І не бажано занадто деталізувати посаду. Наприклад, не треба писати розширювати назву до «менеджер проєкту № 000000 від 00.00.0000, донора Х». Звісно, це дискусійне питання, чи буде це порушенням, але у такому розширенні немає сенсу.

 

Звертаємо увагу, що людина може мати одну посаду «менеджер проєктів», але отримувати кошти із різних проєктів та виконувати завдання по кожному із цих проєктів, просто у кожному із цих проєктів буде вказано, скільки часу він у ньому задіяний. Наприклад, проєкт А – 25%, проєкт Б – 50%, проєкт В – 25%. При цьому ця особа буде мати 1 посаду та 100 % зайнятість.

 

Висновки та рекомендації 

1. При обранні професії/посади ми не маємо право переписувати назви, які пропонує нам донор, у накази та трудові книжки працівників. Ми м’яко маємо пояснити донорам, що працюємо відповідно до законодавства України, а значить обираємо тільки ті назви посад, які закріплені на рівні Класифікатора професій.

 

2. Ми уважно вивчаємо закріплені  Довідником кваліфікаційні вимоги до посади, яку хочемо ввести в організації. Тільки  за відсутності такої посади у Довіднику, ми маємо самостійно визначати такі вимоги. Також саме текст із опису відповідної посади/професії Довідника ми використовуємо для складання посадової інструкції цієї посади.

 

3. Ми враховуємо вимоги до фемінітивів, додавання інших слів та розкриття дужок при побудові назви посади. 

 

4. Для громадського сектору згідно з Класифікатором найкраще, на нашу думку, підходять наступні менеджерські посади: 

 • Менеджер (управитель) (код КП 1231), введена до Класифікатора Зміною № 2, затвердженою Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 18.11.2014 року № 1361; Це Розділ Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі). Підрозділ Керівники підприємств, установ та організацій.
 • Менеджер (управитель) у соціальній сфері (код КП 1483); Розділ Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі), Підрозділ Менеджери (управителі) підприємств, установ, організацій та їх підрозділів.
 • Менеджер (управитель) із соціальної та корпоративної відповідальності (код КП 1496). Розділ Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі). Підрозділ Менеджери (управителі) підприємств, установ, організацій та їх підрозділів
 • Менеджер (управитель) (код КП 1499), введена до Класифікатора Зміною № 2, затвердженою Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 18.11.2014 року № 1361. Розділ Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі). Підрозділ Менеджери (управителі) підприємств, установ, організацій та їх підрозділів

 

З повагою, автори статті

Юрист волонтер – Мельник Руслан та Вірьовкіна Лілія

 

У разі необхідності індивідуальної консультації, звертайтесь office@uny.org.ua lilya.veryovkina@gmail.com Відстоювати інтереси та права в суді чи у адміністративному порядку  – це наше право. 

 

Не забувайте підписатись на наш телеграм канал, там можна коментувати та задавати питання https://t.me/lawyer_for_NGOs 

 

Підтримати проєкт можна на рахунок UA063052990000026008050287340

Отримувач ГО «Ти потрібен Україні», код за ЄДРПОУ 40112590 

Приватбанк (ЄДРПОУ банку 14360570, код банку 305299), 

Треба написати «благодійна допомога на статутну діяльність».