Мета та цілі створення неприбуткової організації/спілки

 

 

Мета та цілі при створенні благодійної, громадської організації, релігійної організації або громадської спілки закріпляються у Статутах цих юридичних осіб під час первинній реєстрації або вже під час внесення змін у Статут. 

 

Що каже закон?
Червона лінія під час визначення мети та цілей організації або спілки 

 

ГОЛОВНЕ ПРАВИЛО: неприбуткова організація не має право привласнювати владні повноваження державних органів та органів місцевого самоврядування. 

 

Не можна копіювати права, обов’язки, повноваження із спеціального законодавства України, що регулює діяльність державних органів та ОМС. 

 

Так, у ст. 4 ЗУ «Про громадські об’єднання» (Надалі ЗУ № 4572) вказано:

«Громадським об’єднанням не можуть надаватися владні повноваження, крім випадків, передбачених законом.»

 

Звертали увагу, коли Ви написали багато хороших цілей, прийшли реєструвати, а Вам кажуть, що це не можна такі формулювання, або радять додати слово СПРИЯТИ/ДОПОМАГАТИ по тексту Статуту?

 

Ви, як неприбуткова організація, не маєте право проводити реформу освіти, бо це повноваження Міністерства освіти України, але Ви маєте право сприяти/допомагати у проведенні реформи.

 

Ви, як неприбуткова організація, не маєте право виявляти, припиняти, розслідувати та розкривати корупційні та інші кримінальні правопорушення, бо це повноваження НАБУ, але Ви маєте право ініціювати проведення розслідування та/або проводити незалежне громадське/журналістське розслідування. 

Мета, цілі та сфери при створенні благодійних організацій  

ЗУ «Про благодійну діяльність та благодійні організації» (надалі ЗУ № 5073) 

 

У статті 3 ЗУ № 5073 закріплено, що:

«благодійна організація – юридична особа приватного права, установчі документи якої визначають благодійну діяльність в одній чи кількох сферах, визначених цим Законом, як основну мету її діяльності». 

 

А у статті 1 ЗУ № 5073 вказано, що є цілями та сферами благодійної діяльності. 

 

«Цілями благодійної діяльності є надання допомоги для сприяння законним інтересам бенефіціарів у сферах благодійної діяльності, визначених цим Законом, а також розвиток і підтримка цих сфер у суспільних інтересах.»

 

Таким чином при визначенні мети та цілей саме Вашої благодійної організації Вам необхідно буде взяти за фундамент/основу ці визначення. При чому саме формулювання – це вже Ваша прерогатива. 

 

А ось сфери Ви просто обираємо із переліку, який надає законодавець, чітко переписуючи формулювання, які вказані у статті 3 ЗУ № 5073.

 

Із цікавого: Заява щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) (форма 2), діє з 11 липня 2021 року, яка подається при створенні/змінах у діяльності благодійної організації, взагалі не передбачає вказання «МЕТИ», тому при зміні мети та відповідно Статуту, Ви просто ставите галочку «Зміна установчих документів».

 

Примітка: «Громадські формування – політичні партії, структурні утворення політичних партій, громадські об’єднання, місцеві осередки громадського об’єднання із статусом юридичної особи, професійні спілки, їх об’єднання, організації профспілки, передбачені статутом профспілки та їх об’єднання, творчі спілки, місцеві осередки творчих спілок, постійно діючі третейські суди, організації роботодавців, їх об’єднання, відокремлені підрозділи іноземних неурядових організацій, представництва, філії іноземних благодійних організацій» стаття 1 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» .

 

Тобто українські благодійні організації не є громадськими формуваннями.

Мета та цілі релігійних організацій

ЗУ «Про свободу совісті та релігійні організації» (Надалі – ЗУ № 987) 

 

Читаємо статтю 7 ЗУ № 987: «Релігійні організації в Україні утворюються з метою задоволення релігійних потреб громадян сповідувати і поширювати віру і діють відповідно до своєї ієрархічної та інституційної структури, обирають, призначають і замінюють персонал згідно із своїми статутами (положеннями)».

 

Таким чином при визначенні мети та цілей саме Вашої релігійної організації Вам необхідно буде взяти за фундамент/основу це визначення. При чому саме формулювання – це вже Ваша прерогатива. 

 

Із цікавого: Заява щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) (форма 2), діє з 11 липня 2021 року, яка подається при створенні/змінах у діяльність релігійної організації, взагалі не передбачає вказання «МЕТИ», тому при зміні мети та відповідно Статуту, Ви просто ставите галочку «Зміна установчих документів».

Мета та цілі громадських об’єднань – громадських організацій та громадських спілок 

ЗУ «Про громадські об’єднання» (Надалі ЗУ № 4572)

 

Законодавець дає право самостійно громадським об’єднанням обирати свою мету та цілі, але ставить обмеження, що не може бути метою та цілями. 

 

Стаття 4. Обмеження щодо утворення і діяльності громадських об’єднань

 

  1. Утворення і діяльність громадських об’єднань, мета (цілі) або дії яких спрямовані на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, на розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров’я населення, пропаганду комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів та їхньої символіки, порушення рівноправності громадян залежно від їх раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками; поширення відомостей, що містять виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, у тому числі шляхом представлення збройної агресії Російської Федерації проти України як внутрішнього конфлікту, громадянського конфлікту, громадянської війни, заперечення тимчасової окупації частини території України; пропаганду російського нацистського тоталітарного режиму, збройної агресії Російської Федерації проти України, символіки воєнного вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму в Україну, забороняються.

  2. Громадські об’єднання не можуть мати воєнізованих формувань.

  3. Інші обмеження права на свободу об’єднання, у тому числі на утворення і діяльність громадських об’єднань, можуть бути встановлені виключно законом в інтересах національної безпеки та громадського порядку, охорони здоров’я населення або захисту прав і свобод інших людей.»

 

Стаття 3 ЗУ № 4572:

«Публічність означає, що громадські об’єднання інформують громадськість про свої мету (цілі) та діяльність»

 

Із цікавого: Заява щодо державної реєстрації юридичної особи – громадського формування (форма 4), діє з 11 липня 2021 року передбачає наступні вказівки про внесення мети діяльності громадського об’єднання: 

 

на 1 сторінці: Відомості про зміни (у разі державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу) – Зміна мети діяльності (галочку);

 

на 3 сторінці: Мета діяльності (є місце, щоб написати мету; у разі якщо місця не вистачає, то додаються додаткові аркуші 3 сторінки).

Висновки та рекомендації

1.Не привласнюємо владні права та повноваження органів державної влади та ОМС. 

 

2.Запам’ятайте принципи: 

 

Благодійні та релігійні організації – діє принцип «дозволено тільки те, що чітко передбачено законом». 

 

Громадські об’єднання (громадські організації та громадські спілки) – «дозволено все, що чітко не заборонено законом».

 

Законодавець встановив деякі обмеження, що можна закріплювати метою та цілями діяльності відносно благодійних та релігійних організацій. 

 

Так, благодійні організації мають здійснювати ЛИШЕ благодійну діяльність у відповідних сферах, а релігійні організації мають задовольняти ЛИШЕ релігійні потреби громади. 

 

Щодо громадських об’єднань відсутня подібні вказівки, що може бути метою та цілями, але дано обмеження, що НЕ МОЖЕ БУТИ метою та цілями. 

 

У цьому і полягає відмінність у визначення мети та цілей цих неприбуткових організацій.


З повагою.

Автор матеріалу Вірьовкіна Лілія.

У разі необхідності індивідуальної консультації, звертайтесь на office@uny.org.ua 

Не забувайте підписуватись у наш телеграм канал, там можна коментувати та задавати питання https://t.me/lawyer_for_NGOs 

Підтримати проєкт можна на рахунок UA063052990000026008050287340

Отримувач ГО «Ти потрібен Україні», код за ЄДРПОУ 40112590 

Приватбанк (ЄДРПОУ банку 14360570, код банку 305299), 

Треба написати «благодійна допомога на статутну діяльність».