Підрозділи із статусом юридичної особи  та громадські організації, які об’єднують громадські організації

Підрозділи із статусом юридичної особи  та громадські організації, які об’єднують громадські організації.

 

У законодавстві будь якої країни бувають загальні правила та винятки. 

 

Для країн із прецедентним правом взагалі складніше – воно все складається по суті із окремих кейсів. У нас, звісно, чуток полегше з цим. Але не слід так спокушатись на прості рішення.

 

Ось на днях посперечалась із своїми юристами-волонтерами на одну цікаву тему.

 

А чи існують представництва зі статусом юридичної особи?

 

І прийшли до мене волонтери та як у казці стукнули ногою та кажуть: «НІТ», бо це суперечить чинному законодавству України.

 

А я то «старий калач», пішла дивитись, чи є винятки, чи все так просто.

 

Ну, що? Пішли разом досліджувати тему?

Що каже закон?
Що закріплюють Цивільний та Господарський кодекси України з приводу статусу підрозділів 

Стаття 95 Цивільного кодексу України. Філії та представництва

«1. Філією є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює всі або частину її функцій.

 1. Представництвом є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює представництво і захист інтересів юридичної особи.
 2. Філії та представництва не є юридичними особами. Вони наділяються майном юридичної особи, що їх створила, і діють на підставі затвердженого нею положення.
 3. Керівники філій та представництв призначаються юридичною особою і діють на підставі виданої нею довіреності.
 4. Відомості про філії та представництва юридичної особи включаються до єдиного державного реєстру.»

 

Тобто маємо: 

 

Підрозділ – це ціле, а інше – це його види. Філії – це вид підрозділу, без статусу. Представництва – вид підрозділу, без статусу.

 

Чи існує крім філій та представництв інших видів підрозділу Цивільний кодекс України не дає пояснення, чи можуть вони мати статус теж не повідомляє. 

 

Стаття 55 Господарського кодексу України. Поняття суб’єкта господарювання   

«2. Суб’єктами господарювання є:

1) господарські організації – юридичні особи, створені відповідно до Цивільного кодексу України, державні, комунальні та інші підприємства, створені відповідно до цього Кодексу, а також інші юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку;

 1. Суб’єкти господарювання, зазначені у пункті першому частини другої цієї статті, мають право відкривати свої філії, представництва, інші відокремлені підрозділи без створення юридичної особи.»

 

Стаття 64. Організаційна структура підприємства

«4. Підприємство має право створювати філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, погоджуючи питання про розміщення таких підрозділів підприємства з відповідними органами місцевого самоврядування в установленому законодавством порядку. Такі відокремлені підрозділи не мають статусу юридичної особи і діють на основі положення про них, затвердженого підприємством. Підприємства можуть відкривати рахунки в установах банків через свої відокремлені підрозділи відповідно до закону.

 1. Діяльність розташованих на території України відокремлених підрозділів підприємств, що знаходяться за її межами, регулюється цим Кодексом та іншими законами.»

 

Значить Господарський кодекс України вже ширше розглядає питання та встановлює, що можуть бути інші види підрозділів, окрім філії та представництва, але теж закріплює, що вони можуть здійснювати діяльність без статусу юридичної особи.

 

Підрозділ – це філії, представництва та інші види, усі без статусу. 

Спеціальне право та винятки щодо юридичного статусу підрозділів 

Але ж чому тоді у ЄДР і досі є підрозділи, які мають статус юридичних осіб?

 

Вивчаємо спеціальне право, що регулює громадські об’єднання.

 

Загалом, саме спеціальне право має вищу силу щодо загального права, тому слід дослідити. 

 

Стаття 13 ЗУ «Про громадські об’єднання» від 22 березня 2012 року № 4572-VI (Надалі ЗУ № 4572). Відокремлені підрозділи громадського об’єднання

«1. Громадське об’єднання зі статусом юридичної особи може мати відокремлені підрозділи, які утворюються за рішенням відповідного керівного органу громадського об’єднання згідно із статутом, у порядку, визначеному Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань”.

 1. Відокремлені підрозділи громадського об’єднання не є юридичними особами, КРІМ ВИПАДКІВ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ ЦИМ ЗАКОНОМ.

 

Відокремлені підрозділи громадського об’єднання утворюються та здійснюють свою діяльність на основі статуту громадського об’єднання.

 

Відокремлені підрозділи громадського об’єднання зі статусом юридичної особи можуть мати своє положення, якщо це передбачено статутом громадського об’єднання. Положення про відокремлений підрозділ громадського об’єднання містить інформацію про найменування відокремленого підрозділу, назву керівних (та в разі потреби контролюючих) органів, порядок обрання (призначення), строк повноважень, перелік повноважень керівних (та в разі потреби контролюючих) органів. Положення про відокремлений підрозділ громадського об’єднання не може суперечити законам та статуту громадського об’єднання.»

 

Значить є виняток? 

 

«Пункт 7 розділу V ЗУ № 4572. Всеукраїнські та міжнародні громадські організації, зареєстровані на день введення цього Закону в дію, вважаються громадськими організаціями, що підтвердили свій всеукраїнський статус. Місцеві осередки таких громадських організацій можуть враховуватися для цілей частин сьомої – дев’ятої статті 19 цього Закону як їх відокремлені підрозділи.

 

Пункт 8 розділу V ЗУ № 4572. Місцеві осередки всеукраїнських (міжнародних) громадських організацій, які діяли зі статусом юридичної особи на день введення цього Закону в дію, за рішенням вищого органу управління всеукраїнської (міжнародної) громадської організації зберігають за собою статус юридичної особи після введення цього Закону в дію.

 

Статути (положення) місцевих осередків всеукраїнських (міжнародних) громадських організацій, які діяли зі статусом юридичної особи на день введення цього Закону в дію, мають бути приведені у відповідність із цим Законом протягом п’яти років з дня введення його в дію.»

 

Виходить, що ЗУ № 4572 прирівняв «місцеві осередки = підрозділи», але при цьому надав право місцевим осередкам зберігати статус юридичної особи. 

 

Тобто, виходить: підрозділ – філії, представництва та інші, які без статусу юридичної особи. 

 

Але є ще «місцеві осередки», яких «прирівняли» до підрозділів, залишивши їм статус юридичної особи на перехідний період. 

 

Звісно, надано 5 років для приведення у відповідність статутів, а значить 5 років на добровільне позбавлення з боку всеукраїнських та міжнародних громадських організацій своїх місцевих осередків статусів юридичних осіб. 

 

І термін цей мав закінчитись 19.04.2012 (набрання чинності ЗУ № 4572) + 5 років = 19.04.2017 року. 

Чи є конфлікт законів та/або норм/вимог?

Мої юрист волонтери наполягли, що саме на даному етапі існує конфлікт норм/законів. 

 

ЗУ № 4572 йде всупереч ЦКУ та ГКУ, а значить, за їх думкою, має бути приведений  відповідність до ЦКУ відповідно до Конституційного Суду України від 13 березня 2012 року у справі № 5-рп/2012: «Кодекс є основним актом цивільного законодавства, то будь-які зміни у регулюванні однопредметних правовідносин можуть відбуватися лише з одночасним внесенням змін до нього відповідно до порядку, встановленого абзацом третім частини другої статті 4 Кодексу».

 

Я тут не бачу конфлікту, і бачу, що ЗУ № 4572 сильніше, бо:

 1. ЦКУ закріплює, що підрозділ = вид «філія» + вид «представництво» +???? (інші види, про які не сказано ні слова). Філія та представництва – без статусу. По іншим – нема пояснення. 
 2. ГКУ закріплює, що підрозділ = вид «філія» + вид «представництво» + інші підрозділи (види). ГКУ закріплює, що  усі вони не можуть мати статус юридичних осіб. АЛЕ предмет регулювання ГКУ не охоплює сферу діяльності громадських об’єднань, більшість з яких взагалі не мають право здійснювати підприємницьку діяльність по своєму статуту.  

 

 • ЗУ № 4572 прирівнює до підрозділів «місцеві осередки» («Місцеві осередки таких громадських організацій можуть враховуватися для цілей частин сьомої – дев’ятої статті 19 цього Закону як їх відокремлені підрозділи.»), але це рівняння не створює додатковий вид підрозділів. Це ніби сказано: «у питання освіти дівчата прирівняні до хлопців, їм надані такі самі права навчатись для здобуття вищої освіти». 

 

Тому я особисто саме у цьому моменті не бачу чіткої конфронтації норм ЗУ № 4572 та вимог ЦКУ та ГКУ. 

 

Але проблему я таки бачу. І конфлікт норм теж. У іншому місці. Підемо далі. 

Практика реалізації вимог перехідних положень ЗУ № 4572 

Пішла я дивитись у Юконтрол (дякую за співпрацю), вбиваю «місцевий осередок всеукраїнської/міжнародної громадської організації» 

 

МІСЦЕВИЙ ОСЕРЕДОК ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ “НАЦІОНАЛЬНИЙ КОМІТЕТ ПО БОРОТЬБІ З КОРУПЦІЄЮ” У БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ РАЙОНІ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ / 35518707 

 

Організаційно-правова форма ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ

 

МІСЦЕВИЙ ОСЕРЕДОК ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ “ФЕДЕРАЦІЯ ТЕНІСУ УКРАЇНИ” В М. КИЄВІ / 36629816

 

Організаційно-правова форма ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ

 

МІСЦЕВИЙ ОСЕРЕДОК ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ “НАЦІОНАЛЬНИЙ КООРДИНАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ СПРИЯННЯ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ” У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ / 37443120

 

Організаційно-правова форма ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ

 

МІСЦЕВИЙ ОСЕРЕДОК ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ “НАЦІОНАЛЬНИЙ КООРДИНАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ СПРИЯННЯ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ” / 37395140

 

Організаційно-правова форма ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ

 

МІСЦЕВИЙ ОСЕРЕДОК МІЖНАРОДНОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ АВТОМОБІЛЬНОЇ ФЕДЕРАЦІЇ УКРАЇНИ В ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ “БОРИСФЕН” / 33828085

 

Організаційно-правова форма ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ

 

МІСЦЕВИЙ ОСЕРЕДОК МІЖНАРОДНОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ “МІЖНАРОДНИЙ КОМІТЕТ СПРИЯННЯ БОРОТЬБІ З КОРУПЦІЄЮ ТА ТІНЬОВОЮ ЕКОНОМІКОЮ” В СМТ.РОКИТНЕ РОКИТНІВСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ / 36881754

 

Організаційно-правова форма ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ

 

Що ми бачимо? 

 

Із тих прикладів, що першими я знайшла, виходить, що після «виправлення» статутів ці «місцеві осередки»  чомусь із «прирівняних законом до підрозділів»  набули організаційно правову форму «громадські організації».

 

Може десь є інші випадки, де «місцевий осередок» став філією/підрозділом та добровільно позбавився статусу юридичної особи. НИЗЬКИЙ УКЛІН ТАКИМ ЗАКОНОСЛУХНЯНИМ ІГС!

 

А може є ще випадки, коли забули привести статуту до відповідності: там місцевий осередок має значитись як філія/підрозділ, але має статус юридичної особи. Це зараз складно знайти, бо ЄДР працює погано. Цим має Міністерство юстиції України надсилати «листи щастя» та/або примусово ліквідувати. 

Всеукраїнські громадські організації об’єднують місцеві осередки, які є громадськими організаціями

 

Вийшли з однієї проблеми назустріч іншій більш серйозний.

 

Якщо – МІСЦЕВИЙ ОСЕРЕДОК ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ “НАЦІОНАЛЬНИЙ КОМІТЕТ ПО БОРОТЬБІ З КОРУПЦІЄЮ” У БІЛОЦЕРКІВСЬКОМУ РАЙОНІ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ / 35518707 – це громадська організація, яку зробили щоб вийти з колізії «філій з юридичним статусом», то тоді виникає питання

Чи може всеукраїнська громадська організація об’єднувати юридичні особи?

Законодавець чітко дає відповідь: НІТ. 

 

Ст 1 ЗУ № 4572 

«3. Громадська організація – це громадське об’єднання, засновниками та членами (учасниками) якого є фізичні особи.

 1. Громадська спілка – це громадське об’єднання, засновниками якого є юридичні особи приватного права, а членами (учасниками) можуть бути юридичні особи приватного права та фізичні особи.»

 

Ось тут вже йде серйозна колізія та проблема.

 

Звичайно, правильним рішенням було наступне перетворення:

1 ВАРІАНТ:

 

Місцеві осередки зі статусом юридичних осіб ПЕРЕТВОРЮЮТЬСЯ у філії/підрозділи без статусу, а їх всеукраїнська громадська організація, куди вони входять, залишається без змін.

 

Конструкція: Всеукраїнська громадська спілка + підрозділи без статусу. 

2 ВАРІАНТ:

 

Місцеві осередки зі статусом юридичних осіб ПЕРЕТВОРЮЮТЬСЯ у громадські організації (звичні для нас), а їх всеукраїнська громадська організація, що їх об’єднує, ПЕРЕТВОРЮЄТЬСЯ у громадську спілку.

 

Конструкція: Всеукраїнська громадська спілка + громадські організації, які в неї входять, зі статусом юридичних осіб. 

 

Як ми бачимо, ні один ні другий варіант не відбувся у повній мірі, бо законодавець НЕ ЧІТКО пояснив громадському сектору, що взагалі від нього треба. 

Висновки та рекомендації

1.Якщо Ви є представником такої ІГС, які були описані вище, то я можу Вам порадити, як юрист, обрати одну з вищевказаних конструкцій та провести відповідні реєстраційні зміни.

2.Якщо Ви представник суб’єктів законодавчої ініціативи чи будь якого державного органу, який працює у сегменті реєстраційних дій, то я, як юрист, раджу:

 • донести це питання та вимоги щодо приведення статутів у відповідність до законодавства України до ІГС,
 • ввести відповідальність за неприведення статутів у відповідність,
 • ліквідувати ті ІГС, які порушують вимоги чинного законодавства України, у судовому порядку. 

 

З повагою.

Автор матеріалу Вірьовкіна Лілія.

У разі необхідності індивідуальної консультації, звертайтесь на office@uny.org.ua 

Не забувайте підписуватись у наш телеграм канал, там можна коментувати та задавати питання https://t.me/lawyer_for_NGOs 

Підтримати проєкт можна на рахунок UA063052990000026008050287340

Отримувач ГО «Ти потрібен Україні», код за ЄДРПОУ 40112590 

Приватбанк (ЄДРПОУ банку 14360570, код банку 305299), 

Треба написати «благодійна допомога на статутну діяльність».