Всеукраїнський статус та територія діяльності громадського об’єднання 

Всеукраїнський статус та територія діяльності громадського об’єднання 

 

Усі громадські організації та спілки мріють стати великими та відомими. 

 

Деякі з організацій йдуть шляхом відкриття підрозділів та отримання статусу «всеукраїнської організації». 

 

Слід визнати, що ГО «Ти потрібен України», головою якою я є, пробували йти цим шляхом. 

 

Для цього довелось прийняти у члени більше 30 осіб зі всієї території України. 

 

А потім ми стикнулись з тим, що наша організація не має такої інституційної спроможності керувати та забезпечувати у реальному часі оперативну діяльність такої розгалуженої мережі. 

 

Якщо ми кажемо про реальну діяльність, а не формальну наявність «на папері», то організація на момент створення підрозділів зобов’язана вже мати ресурси, у тому числі кадрові та матеріальні, щоб реалізовувати діяльність цих філій. А це і оплата праці, техніка та інше.

 

А крім цього, кожен із членів має амбіції та мрії, а значить необхідно витрачати час та ресурси на спробу почути та  реалізувати їх думки та ідеї. 

 

Ми з цим не справились. Відмовились від подальших дій у напрямку отримання статусу. Але це ми, у Вас може бути інша історія. 

 

Давайте розбиратись разом, чи потрібно ця величезна мережа, щоб Ваша організація стала успішною? 

 

Що каже закон? 

 

Територія діяльності громадських об’єднань 

 

Наразі громадські об’єднання (громадські організації та громадські спілки) не обмеженні у території здійснення своєї діяльності. 

 

Стаття 3 ЗУ «Про громадські об’єднання» від 22 березня 2012 року № 4572-VI (Надалі ЗУ № 4572). Принципи утворення і діяльності громадських об’єднань 

«3) вільного вибору території діяльності;

 

  1. Вільний вибір території діяльності передбачає право громадських об’єднань самостійно визначати територію своєї діяльності, крім випадків, визначених законом.»

 

ЗУ № 4572 був прийнятий 22.03.2012 та набрав чинності 19.04.2012.

 

Тобто наразі громадські об’єднання може бути зареєстроване у Вінницькій області, але здійснювати діяльність у Полтавській, або по всій території України. 

 

Таким чином, адреса реєстрації місцезнаходження (юридична адреса)– це просто адреса, за якою громадське об’єднання має здавати звітність та проходити податкові та інші перевірки. 

 

Статус «всеукраїнської» організації 

 

Давайте розбиратись із «всеукраїнським статусом».

 

Стаття 19 ЗУ № 4572 . Всеукраїнський статус громадського об’єднання

«1. Громадське об’єднання, зареєстроване в установленому законом порядку, може мати всеукраїнський статус за наявності у нього відокремлених підрозділів у більшості адміністративно-територіальних одиниць, зазначених у частині другій статті 133 Конституції України, і якщо таке громадське об’єднання підтвердило такий статус у порядку, встановленому Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань”.

  1. Підтвердження всеукраїнського статусу громадського об’єднання та відмова від такого статусу є добровільними.
  2. Відомості про всеукраїнський статус громадського об’єднання перевіряються щороку уповноваженим органом з питань реєстрації відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.»

 

Стаття 10 ЗУ № 4572. Найменування громадського об’єднання

«7. Власна назва громадського об’єднання може містити інформацію про статус громадського об’єднання (“дитяче”, “молодіжне”, “всеукраїнське”) та/або про його вид (“екологічне”, “правозахисне” тощо).»

 

Значить, ми зрозуміли, що територія діяльності будь якого громадського об’єднання може бути уся територія України, і при цьому не потрібно отримувати статус «всеукраїнської».

 

Історія виникнення статусу «всеукраїнської» організації

 

Звичайно, у Вас будуть питання нащо тоді цей «всеукраїнський статус»?

 

Для цього треба вивчити історію виникнення цього терміну/статусу. 

 

До ЗУ № 4572 був інший нормативно правовий акт – ЗУ «Про об’єднання громадян» від 16 червня 1992 року N 2460-XII (надалі ЗУ № 2460), який втратив чинність 01.01.2013 року.

 

Ось цей вже нечинний нпа виділяв окремо такі статуси, 

 

«Стаття 9. Статус об’єднань громадян (ВТРАТИЛА ЧИННІСТЬ)

Об’єднання  громадян  України  утворюються    і    діють    з всеукраїнським, місцевим та міжнародним статусом.

До всеукраїнських  об’єднань  громадян  належать  об’єднання, діяльність яких поширюється на територію всієї України і які мають місцеві осередки у більшості її областей.

До місцевих об’єднань належать  об’єднання,  діяльність  яких поширюється           на           території           відповідної адміністративно-територіальної  одиниці  або  регіону.   Територія діяльності самостійно визначається об’єднанням громадян.

Громадська організація  є  міжнародною,  якщо  її  діяльність поширюється на територію України і хоча б однієї іншої держави.»

 

І саме у цьому, вже нечинному, ЗУ 2460 визначалось окремий порядок реєстрації місцевих організацій. 

 

«Стаття 14. Легалізація об’єднань громадян  (ВТРАТИЛА ЧИННІСТЬ)

У  разі,  коли  діяльність  місцевої  громадської організації поширюється       на       територію       двох      і      більше адміністративно-територіальних     одиниць,     її     легалізація здійснюється відповідним вищестоящим органом.»

 

Таким чиним до 2013 року організація мала ОБОВ’ЯЗКОВО отримати статус «всеукраїнської», щоб мати право здійснювати діяльність у більшості областей України, інакше її діяльність була «зажата» на рівні 1-2 адміністративно-територіальних областей.

 

І це було видно навіть у найменуванні, з якими реєструвались організації.

 

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ “БЄЛ-СТАЛЬ” / 35784710

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “ГРОМАДСЬКИЙ КОМІТЕТ НАРОДНОГО КОНТРОЛЮ” / 35381597

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА МІСЦЕВА МОЛОДІЖНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “МОЛОДА ЕЛІТА” / 34402846

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “СЕВС” / 36014683

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “ГРОМАДСЬКА СТУДІЯ” / 38135094

 

Ці назви взяті з Юконтролу шляхом введення фрази «….обласна громадська організація». І слід зазначити, що і досі в Єдиному державному  реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань таких організацій сотні, хоча їх найменування вже не відповідає вимогам діючого законодавства України. Так, зараз за лапками має бути тільки фраза «Громадська організація» (про це буде окрема стаття).

 

Які бонуси дає зараз «Всеукраїнський статус»?

 

ЗУ «Про третейські суди» 

Стаття 8. Порядок утворення третейських судів

«Постійно діючі третейські суди можуть утворюватися та діяти при зареєстрованих згідно з чинним законодавством України:

всеукраїнських громадських організаціях;»

 

ЗУ «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»

Стаття 10

«Положення про Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної соціальної політики, з урахуванням пропозицій всеукраїнських громадських об’єднань осіб з інвалідністю.»

 

Стаття 12.

«Представники всеукраїнських громадських об’єднань осіб з інвалідністю, їх спілок залучаються (за їх зверненням) до складу колегій і консультативно-дорадчих органів центральних органів виконавчої влади»

 

Стаття 14-2

«Порядок і критерії надання дозволу на право користування пільгами з оподаткування, підстави для відмови в наданні такого дозволу та його скасування, а також порядок та умови надання позик, фінансової допомоги, дотацій підприємствам та організаціям громадських об’єднань осіб з інвалідністю визначаються Кабінетом Міністрів України з урахуванням пропозицій всеукраїнських громадських об’єднань осіб з інвалідністю.»

 

Стаття 20.

«Порядок сплати адміністративно-господарських санкцій і пені до відділень Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю, їх акумуляції, обліку та контролю за їх використанням, а також з урахуванням пропозицій всеукраїнських громадських об’єднань осіб з інвалідністю – використання цих коштів встановлюється законом.»

 

Стаття 35

«Порядок і умови встановлення телефонів особам з інвалідністю визначаються Кабінетом Міністрів України з урахуванням пропозицій всеукраїнських громадських об’єднань осіб з інвалідністю.»

 

Ще є ряд нормативно – правових актів, де окремо виділяють «всеукраїнські громадські організації» та надають їм окремі додаткові права.

 

А ось «всеукраїнський статус» громадської спілки у переліку додаткових прав я не бачила (може пропустила).

 

Висновки та рекомендації 

 

Причина 1: ДОДАТКОВІ ПРАВА 

 

Якщо Ви плануєте додаткові можливості, які дають цей «Всеукраїнський статус», то, звісно, є сенс почати реєструвати підрозділи Вашої організації у більшості адміністративно -територіальних одиниць та отримувати статус. Рішення вірне. 

 

ПРИЧИНА 2: ТЕРИТОРІЯ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Якщо Ви плануєте здійснювати діяльність по всій території України (крім окупованої частини), то для цього не потрібно отримання жодних додаткових статусів. Не витрачайте зайвий час для отримання статусу. 

 

ПРИЧИНА 3: ВПІЗНАВАНІСТЬ

 

Якщо Ви хочете стати за рахунок підрозділів більш відомою та сильнішою, то спершу подумайте, чи не буде «розпорошеність» ускладнювати роботу Вашої команди? Колись я обрала 3 причину, як внутрішню мотивацію, для реєстрації підрозділів громадської організації. 

 

А що ж відомість та впізнаваність?

 

Подивіться навкруги, які організації стають відомими?

 

Які просто роблять добре та професійно свою справу.

 

Можливо, у цьому і є відповідь.

 

З повагою.

Автор матеріалу Вірьовкіна Лілія.

У разі необхідності індивідуальної консультації, звертайтесь на office@uny.org.ua 

Не забувайте підписуватись у наш телеграм канал, там можна коментувати та задавати питання https://t.me/lawyer_for_NGOs 

Підтримати проєкт можна на рахунок UA063052990000026008050287340

Отримувач ГО «Ти потрібен Україні», код за ЄДРПОУ 40112590 

Приватбанк (ЄДРПОУ банку 14360570, код банку 305299), 

Треба написати «благодійна допомога на статутну діяльність».