Як уповноважити особу для реєстрації  створення громадського об’єднання без нотаріальної довіреності? Протокольне уповноваження

Ви плануєте реєструвати громадську організацію чи спілку? 

 

Нагадуємо, що спершу Ви маєте вирішити питання  – хто буде подавати реєстратору документи. 

 

Реєстратор не приймає документи від будь-кого. Потрібно, щоб особа мала достатньо повноважень для подання документів на проведення відповідних реєстраційних дій. 

 

На жаль, не завжди цією особою може бути один із засновників (може бути за кордон чи хворіє тощо). Це може бути інша особа, що не пов’язана з громадським об’єднанням. Наприклад, юрист. 

 

Про  процедуру уповноваження особи по нотаріальній довіреності все більш менш зрозуміло, але часто новостворена організація немає зайвих 700-1000 грн на такий шлях. Подумаємо про інший варіант. 

 

Рекомендуємо ознайомитись з попередніми статтями, що описують тему реєстраційних дій та допоможуть Вам уникнути зайвого клопоту: 

5 помилок при складанні протоколу загальних зборів громадської та/або благодійної організації

Особливості реєстрації неприбуткових організацій. Протокол чи рішення. 

Особливості реєстрації неприбуткових організацій. Клони юридичних осіб.

Особливості реєстрація неприбуткових організацій. Засновники. “Фізичні особи” чи треба вказувати персональні дані?

Вимоги до статутів громадської або благодійної організації. Ч.1

Реєстрація неприбуткової організації. Необ’єктивні відмови реєстраторів 

 

Що каже закон? 
Протокольне уповноваження 

Слід нагадати, що громадські об’єднання реєструються через управління юстиції та/або ЦНАПи.

Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань” від 15.05.2003 № 755-IV (надалі – Закон № 755)

 

Стаття 1 Закону № 755. “Визначення термінів”

“14) суб’єкт державної реєстрації:

“територіальні органи Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі у разі державної реєстрації первинних, місцевих, обласних, регіональних та республіканських професійних спілок, їх організацій та об’єднань, структурних утворень політичних партій, регіональних (місцевих) творчих спілок, територіальних осередків всеукраїнських творчих спілок, місцевих, обласних, республіканських Автономної Республіки Крим, Київської та Севастопольської міських організацій роботодавців та їх об’єднань, постійно діючих третейських судів, громадських об’єднань, їх відокремлених підрозділів, громадських об’єднань, що не мають статусу юридичної особи, підтвердження всеукраїнського статусу громадського об’єднання;”

 

На жаль, ЦНАПи часто витребують від уповноваженої особи нотаріальну довіреність, хоча протокольне уповноваження передбачено ЗУ № 755. Тому радимо звернутися до юстиції, які спокійно погоджуються і на “протокольне уповноваження” особи.

 

Стаття 1 ЗУ № 755. “Визначення термінів”

“8)заявник: особа, уповноважена рішенням про створення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, – у разі подання документів для державної реєстрації створення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи;”

 

Зверніть увагу, що завіряти нотаріально цей протокол установчих зборів не потрібно. 

Стаття 15 ЗУ № 755. “Вимоги до оформлення документів, що подаються для державної реєстрації”

1. Документи, що подаються для державної реєстрації, повинні відповідати таким вимогам:

9) установчий документ юридичної особи (крім державного органу, органу місцевого самоврядування, юридичної особи, яка створена та діє на підставі модельного статуту) викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується засновниками (учасниками), уповноваженими ними особами або головою та секретарем загальних зборів (у разі прийняття такого рішення загальними зборами, крім випадків заснування юридичної особи). Справжність підписів на установчому документі юридичної особи, викладеному у письмовій формі (крім юридичної особи, створеної на підставі розпорядчого акта державного органу, органу місцевого самоврядування) нотаріально засвідчується, крім випадків, передбачених законом.

 

Дія абзацу першого цього пункту в частині нотаріального засвідчення справжності підпису не поширюється на державну реєстрацію створення юридичної особи (крім створення в результаті виділу, злиття, перетворення, поділу), на державну реєстрацію, що проводиться на підставі установчого документа юридичної особи, створеного на порталі електронних сервісів або з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг та підписаного з використанням засобів електронної ідентифікації з високим рівнем довіри, а також на державну реєстрацію громадського об’єднання, благодійної та релігійної організацій, професійних спілок, їх об’єднань, організацій профспілок, передбачених статутами профспілок та їх об’єднань.

 

Справжність підписів на установчому документі громадського об’єднання чи благодійної організації нотаріально засвідчується лише у разі наявності такої вимоги в установчих документах відповідного громадського об’єднання чи благодійної організації;”

 

У обов’язковому порядку в протоколі рішення засновників має міститись інформація про те,  кого обрали для проведення реєстраційних дій.

 

Закон України “Про громадські об’єднання” від 22.03.2012 № 4572-VI (надалі – Закон № 4572)

 

Стаття 9  ЗУ № 4572. Утворення та реєстрація громадського об’єднання

“2. Протокол установчих зборів громадського об’єднання має містити відомості про:

8) рішення про визначення особи (осіб), яка має право представляти громадське об’єднання для здійснення реєстраційних дій, – для громадського об’єднання, яке має намір здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи.”

 

Зверніть увагу, що уповноважена особа може бути присутня на установчих зборах, а може бути не присутня. І це різні процедури, які по різному оформляються у документальному вигляді. 

 

Стаття 9 ЗУ № 4572. Утворення та реєстрація громадського об’єднання

“6. Особа може бути обрана керівником, обрана до складу керівного органу громадського об’єднання, визначена особою, яка має право представляти громадське об’єднання для здійснення реєстраційних дій, або визначена особою, уповноваженою представляти громадське об’єднання, за наявності її особистої згоди.

 

Випадок 1: уповноважена особа присутня на установчих зборах.

У такому випадку в протоколі зазначається, що на установчі збори запрошена особа без права голосу, яку в ході голосування одного із питань порядку денного уповноважують на проведення відповідних реєстраційних дій. При цьому в додатку до протоколу “ Реєстр осіб, які брали участь в Установчих зборах” зазначають дані уповноваженої особи, статус (запрошена особа без права голосу), де ця особа має поставити підпис. 

 

Випадок 2: уповноважена особа не присутня на установчих зборах. 

А цей випадок оформляється наступним чином: особа, яка має право представляти організацію подає  установчим зборам особисту письмову згоду на обрання її особою, яка має право представляти організацію для здійснення реєстраційних дій та на обробку її персональних даних. Ця заява долучається, як додаток, до протоколу розгляду питання уповноваження установчими зборами. 

 

У обох випадках в протоколі зазначається особиста згода особи,  яка буде здійснювати реєстраційні дії,  на те що остання не заперечує на обрання її особою, яка матиме право представляти організацію для здійснення усіх реєстраційних дій, та згоду на обробку персональних даних.

 

Зверніть увагу, що саме уповноважена особа є заявником, яка підписує реєстраційну форму на кожній сторінці. Також у цій реєстраційні сторінці уповноважена особа вказує свої дані на сторінці 6, а саме “Відомості про заявника та спосіб отримання виписки в паперовій формі (у випадку подання заяви в паперовій формі)“. Заявник, у нашому випадку уповноважена особа, має при собі мати оригінал паспорту та/або паспорт у Дії.

 

Стаття 15 Закону № 755. “Вимоги до оформлення документів, що подаються для державної реєстрації”

 

“1. Документи, що подаються для державної реєстрації, повинні відповідати таким вимогам:

25) заява про державну реєстрацію підписується заявником. У разі подання заяви про державну реєстрацію поштовим відправленням справжність підпису заявника повинна бути нотаріально засвідчена;”

Відомості про особу, яка має право представляти організацію

Існують ще додатки до протоколу без яких пакет документів є неповним, що може спричинити відмову у реєстрації. 

 

Так є обов’язковим до подачі додаток “відомості про особу, яка має право представляти організацію”. Такий додаток схожий з додатком про відомості керівних органів організації. Деякі реєстратори кажуть, що його не треба подавати, наприклад, коли є нотаріальна довіреність. 

 

Стаття 17 Закон № 755. Документи, що подаються заявником для державної реєстрації юридичної особи

“1. Для державної реєстрації створення юридичної особи (у тому числі в результаті виділу, злиття, перетворення, поділу), крім створення державного органу, органу місцевого самоврядування, подаються такі документи:

4) відомості про керівні органи громадського формування (ім’я, дата народження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), посада, контактний номер телефону та інші засоби зв’язку), відомості про особу (осіб), яка має право представляти громадське формування для здійснення реєстраційних дій (ім’я, дата народження, контактний номер телефону та інші засоби зв’язку)”

 

Висновки і рекомендації

Якщо немає можливості уповноважити особу для проведення реєстраційних дій створення громадського об’єднання по нотаріальній довіреності, то  можна уповноважити протоколом установчих зборів. 

 

При чому не треба забувати про особисту згоду уповноваженої особи та додаток “відомості про особу (осіб), яка має право представляти громадське формування для здійснення реєстраційних дій”, без них цей пакет документів буде неповним. Інакше реєстратор може відмовити в проведенні реєстраційних дій. 

 

 

Автори матеріалу

Волонтерка – юристка Тарасенко Олександра та 

Вірьовкіна Лілія

 

У разі необхідності індивідуальної консультації, звертайтесь на office@uny.org.ua 

 

Не забувайте підписуватись у наш телеграм канал, там можна коментувати та задавати питання https://t.me/lawyer_for_NGOs 

 

Підтримати проєкт можна на рахунок UA063052990000026008050287340

Отримувач ГО «Ти потрібен Україні», код за ЄДРПОУ 40112590 

Приватбанк (ЄДРПОУ банку 14360570, код банку 305299), 

Треба написати «благодійна допомога на статутну діяльність».