Комісії неприбуткових організацій

Комісії неприбуткових організацій – Дисциплінарна комісія, Комісія з етики, Комісія по трудових спорах/суперечках тощо. У структурі громадських, благодійних, релігійних організацій та громадських спілок можуть створюватись різного роду постійні та тимчасові комісії. Давайте розглянемо усе по порядку.

 

Що каже закон? 

 

У яких законах закріплено процедура формування комісії організацій або спілок 

 

Жоден із цих законів не дає визначення та не закріплює порядок або процедуру формування подібних комісій:  

 

ЗУ «Про благодійну діяльність та благодійні організації» (надалі ЗУ № 5073) 

ЗУ «Про свободу совісті та релігійні організації» (Надалі – ЗУ № 987)

ЗУ «Про громадські об’єднання» (Надалі ЗУ № 4572).

 

Питання утворення комісій у неприбуткових організацій можна знайти у вимогах спеціального законодавства, що регулюють ті галузі діяльності, де застосовується процедура розгляду спорів через комісії. Наприклад, трудове законодавство України. 

 

Стаття 223 Кодексу законів про працю України закріпляє, якщо в організації працює менше ніж 15 осіб, то комісія не створюється, а працівник має право звернутися із заявою про вирішення трудового спору безпосередньо до суду.

 

«Комісія по трудових спорах обирається загальними зборами (конференцією) трудового колективу підприємства, установи, організації з числом працюючих не менш як 15 чоловік. Порядок обрання, чисельність, склад і строк повноважень комісії визначаються загальними зборами (конференцією) трудового колективу підприємства, установи, організації. При цьому кількість робітників у складі комісії по трудових спорах підприємства повинна бути не менше половини її складу.»

 

У яких документах та реєстрах закріплюється склад комісій організацій та спілок

 

У більшості випадків, в Статутах неприбуткових організацій не прописуються чітких перелік подібних комісій. При цьому у Статуті має бути визначено, який орган та у якому порядку визначає процедуру формування постійних або тимчасових комісій, персональних та кількісний склад. 

 

Із цією метою деталізації процедурних питань організації або спілки приймають внутрішні документи – Положення/Порядки, у яких закріплюють процедурні питання та, можливо, склад комісій щодо конкретного питання.

 

У деяких організаціях кількісних та особистий склад комісій закріплюється на рівні наказу/рішення одноосібного засновника/учасника або керівника.

 

У ЄДИНОМУ ДЕРЖАВНОМУ РЕЄСТРІ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ ТА ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ не фіксується наявність таких комісій. 

 

Ви не зобов’язані повідомляти реєстратора щодо змін кількісного та особового складу комісій.

 

Тобто ми бачимо, що загалом, щодо питання з комісіями діє принцип – «все, що чітко не заборонено, то дозволено».  Відповідно до цього, будь які питання щодо назви комісій та їх  компетенції – це вибір конкретної Організації. 

 

Може бути Комісія «Ромашка», яка наділена функцією розглядати питання щодо дискримінації, сексуального насилля, які можуть виникати під час здійснення діяльності ГО «Весняний сад». Комісія «Ромашка» може мати 3 особи або навіть 11 осіб. 

 

Склад комісії в організаціях із мінімальним кількісним складом членів або учасників

 

У склад комісій може входити не тільки члени/учасники даної неприбуткової організації, а також незалежні експерти, яких Ви будете обирати за професійними та особистими якостями.

 

Ви маєте право прописати, що Ви не будете створювати окремо купу комісій, а делегуєте питання цих комісій Вашому Правлінню та/або Загальним зборам та/або Наглядовій раді та/або іншому колегіальному органу управління.

 

Ви маєте право прописати, що члени усіх комісій можуть бути одні і ті самі особи, не є конфліктом інтересів, коли одна особа є у складі 10 Ваших комісій.

 

Ви маєте право делегувати окремі повноваження комісії будь якому адміністративному органу та/або спеціалісту. Так, наприклад, прийом та опрацювання скарг щодо неправомірних дій з боку керівництва відносно працівників організації може буте передано на розгляд спеціалісту з кадрів, який буде готувати по кожній скарзі правовий висновок із посиланням на діюче законодавство України. А вже наступний крок – прийняття рішення – буде здійснювати колегіальний орган – комісія.

 

Ви не зобов’язані взагалі створювати будь які комісії, якщо не вбачаєте у цьому доцільність та/або не маєте відповідної інституційної спроможності. Так, звісно, на відсутність комісій у Вашій організації будуть негативно реагувати донори/грантодавці при оцінці Вашої грантової заявки, але з іншого боку відсутність комісій не тягне щодо Вас жодної виду відповідальності. 

 

У кожному випадку питання доцільності комісій, їх назв та їх коло компетенцій – це особисто Ваша «головна біль».

Висновки та рекомендації

 

  1. При створенні у Статуті прописати про Ваше право створювати постійні та тимчасові комісії з будь яких внутрішніх питань.
  2. При початку подачі грантових заявок будь яким донорам/грантодавцям детально вивчити їх сайт та їх вимоги щодо наявності у бенефіціарів/грантоотримувачів положень/порядків тощо.
  3. Виділити окремий список положень/порядків, які необхідно обов’язково прийняти Вашій організації.
  4. Вивчити приклади таких положень/порядків у вільному доступі в інтернеті (особливо ту частину, чи потребує ці документи винесення рішення з будь яких питань колегіальному органу).
  5. Прийняти рішення, чи потрібно створення комісій або питання, вказані у цих положеннях/порядках, будуть розглядати існуючі колегіальні органи організації.
  6. При подачі документів донорам/грантодавцям надавати за їх вимогами копії положень/порядків та окремо протокол з обрання кількісного/особистого складу комісій або делегування повноважень комісій іншому колегіальному органу.

 

У будь якому випадку раджу не панікувати, якщо Ви дізнались, що у донора/грантодавця є вимоги про наявність у грантоотримувачів не менше 10 комісій та Ваші конкуренти на цей грант мають цих комісій аж 20.

 

Наявність та/або відсутність комісій не зменшує та не збільшує Ваших надбань та обсягів Вашої діяльності «у полях», яку будуть оцінювати, звісно, у першу чергу.

 

З повагою.

Автор матеріалу Вірьовкіна Лілія.

У разі необхідності індивідуальної консультації, звертайтесь на office@uny.org.ua 

Не забувайте підписуватись у наш телеграм канал, там можна коментувати та задавати питання https://t.me/lawyer_for_NGOs 

Підтримати проєкт можна на рахунок UA063052990000026008050287340

Отримувач ГО «Ти потрібен Україні», код за ЄДРПОУ 40112590 

Приватбанк (ЄДРПОУ банку 14360570, код банку 305299), 

Треба написати «благодійна допомога на статутну діяльність».