Положення/Порядок залучення волонтерів. Чи треба його робити? 

 

Більшість із неприбуткових організацій не хочуть складати та затверджувати Положення/Порядок про волонтерську діяльність (надалі Положення), бо вважають, що таким чином нададуть волонтерам ще більше зайвих прав. 

 

Але на практиці навпаки саме Положення захищає неприбуткову організацію від різних зловживань з боку недобросовісних так званих “волонтерів”.

 

Не треба забувати, що є такі досвідчені шахраї, які використовують неприбуткові організації у власних цілях. 

 

Приходить до Вас така особа та проситься волонтером, щоб гуманітарку роздавати, бо в неї серце болить за всіх та все. І очі в неї такі добрі. 

 

Ви ж їй за якийсь час довіряєте все та залишаєте її колись одну на складі. Приходите за деякий час, а там немає нічого. Порожній склад.

 

А Вам завтра треба роздавати гуманітарну допомогу. Ви у паніці біжите викликати поліцію.

 

А Ви нічого не можете сказати поліції. Навіть підписів особи не маєте, не кажучи про паспортні дані. 

 

Немає у Вас в організації і Положення, яке б дозволяло залучати волонтерів, по суті і ж волонтерів не мало б бути на Вашому складі. 

 

Немає заяви особи, що вона хоче бути волонтером та ознайомлена із Положенням, згодна на обробку персональних даних тощо. 

 

Є тільки Ви, порожні стіни складу, благодійники, які з Вас будуть сьогодні завтра вимагати звіти, а також бенефіціари, які вже завтра чекають від Вас гуманітарну допомогу…

 

І Ваша адміністративна чи кримінальна відповідальність, яка десь вже маячить на обрії …

 

Налякали? Пішли тоді вивчати тему. 

 

Про особливості договору  із волонтерами ми вже писали – “5 питань, на які треба звернути увагу волонтеру при укладанні договору з організацією”.

 

Також ми писали вже деякі нюанси роботи з волонтерами:

Договори із волонтерами;

Кримінальна відповідальність волонтерів;

Надання допомоги волонтерам, які постраждали внаслідок здійснення волонтерської діяльності;

 

Наша ГО “Ти потрібен Україні” має таке Положення, яке доступне у відкритому доступі на нашому сайті

 

Що каже закон?  

Така галузь правовідносин, як волонтерство, регулюється Законом України “ Про волонтерську діяльність” від 19.04.2011 № 3236-VI (надалі – ЗУ  № 3236). У цьому законі є всі ключові моменти, що мають бути в Вашому Положенні. 

 

Також, у Положенні можна посилатись на спеціальне законодавство України в залежності від організаційно-правової форми Вашої організації – Закон України “Про громадські об’єднання” від 22.03.2012 № 4572-VI (надалі – ЗУ № 4572) або Закон України “Про благодійну діяльність та благодійні організації” від 05.07.2012 № 5073-VI (надалі – ЗУ № 5073).

 

Слід нагадати, що законодавство України закріплює лише загальні вимоги, які обов’язкові до виконання, але не прописує різноманітні кейси, які можуть виникати та шляхи їх вирішення.  

 

Наприклад, ЗУ  № 3236 не передбачено, яка саме процедура існує для залучення волонтера в організацію, це закріплює кожна організація самостійно. 

 

Тобто Положення затверджується з метою врегулювати різноманітних відносини, що виникають між волонтером і організацією у ході досягнення неприбутковою організацією її статутної мети, які можуть бути не врегульовані на рівні нормативно правових актів України.

 

Хто може залучати волонтерів? 

Стаття 7 ЗУ  № 3236 . Волонтери, їхні права та обов’язки 

1. Волонтер – фізична особа, яка добровільно здійснює соціально спрямовану неприбуткову діяльність шляхом надання волонтерської допомоги.”

 

Залучати волонтерів до своєї діяльності можуть організації, які є неприбутковими (громадські об’єднання, благодійні організації).

 

Стаття 5 ЗУ  № 3236. Організації та установи, що залучають до своєї діяльності волонтерів, їхні права та обов’язки

“1. Залучати волонтерів до своєї діяльності можуть організації та установи, які є неприбутковими та внесені до Реєстру неприбуткових установ та організацій.”

Як бачимо, статус неприбутковості Вашої організації має істотне значення при залучення волонтерів, тому про це можна вказати у самому Положенні. 

При втраті статусу неприбутковості можуть виникнути питання, а чи маєте Ви право залучати волонтерів, чи просто Ви уникаєте оподаткування (щодо працівників, яких оформляють як волонтерів).

 

Про кого ми пишемо у Положенні? 

Положення є це локальним актом організації, яким завдання, права й обов’язки декількох сторін:

  1. волонтера, 
  2. Вашої неприбуткової організації, 
  3. державної влади та органів місцевого самоврядування (при правовідносинах із волонтерами),
  4. ЗМІ,
  5. інших неприбуткових організацій, які є Вашими партнерами тощо,
  6. отримувачів волонтерської допомоги (дехто вживає термін “бенефіціари”, бо волонтерська діяльність є формою благодійної допомоги).

 

Стаття 1 ЗУ  № 3236  Волонтерська діяльність та основні засади її провадження

“Волонтерська діяльність є формою благодійної діяльності.”

 

Великою помилкою є те, що у Положенні забувають про інші сторони та пишуть виключно про самого волонтера, ніби він Маленький Принц, який живе десь сам на окремій планеті.

 

Волонтери кожен день мають взаємодіяти, мати правовідносини із іншими фізичними та юридичними особами. Саме ці правовідносини мають бути врегульовані на рівні Положенні. 

 

Хто затверджує Положення?

Законодавством України не визначено, хто саме має  приймати та/або затверджувати Положення. 

 

Цей документ приймають та затверджують в порядку, визначеному статутом організації або іншими установчими документами. 

 

Затвердження Положення відбувається шляхом: 

  1. на рівні колегіального органу (Загальними зборами, Правлінням тощо) – протокол цього органу;
  2. на рівні одноосібного рішення – затверджується Положення наказом/рішенням одноосібного учасника благодійної організації та/або керівника організації.

Відповідь на це питання Ви маєте знайти у статуті Вашої організації.

 

А що ж може робити волонтер? Які напрямки діяльності? 

Напрями волонтерської діяльності повинні збігатися з статутними цілями, в іншому випадку це може розглядатись як вихід Вашої організації за рамки статутної діяльності.

А це вже ризик втрати статусу неприбутковості.

У Положенні треба вказувати весь обсяг можливих напрямів залучення волонтерів відповідно до статуту, а вже деталізувати можна у конкретному договорі із волонтером.

 

Як залучати волонтерів та як розривати правовідносини із волонтером?

Законодавство України не врегульовує, як саме повинна здійснюватись процедура залучення чи припинення волонтерської діяльності.

 

Процедуру маєте закріпити Ви, як неприбуткова організація, на рівні даного Положення. 

 

Але не забувайте, що бажанням волонтера є основним при продовженні Вашої співпраці із ним. Ви не маєте право зупиняти волонтера при його бажанні піти.

 

Тут є завжди ризик того, що волонтер може “встати та піти” якраз у найпотрібніший момент, коли від нього все залежить. Тому бажано на волонтерів не делегувати такі роботи,  де можливі форс мажорні обставини або необхідно швидко приймати рішення та/або реагувати на запити.

 

Порадою буде з нашого боку, залучати на такі напрямки роботи поряд із волонтерами хоча б одну людину, яка є працівником Вашої організації та/або надає послуги, як ФОП та/або по цивільно правовому договору. Тоді хоча б з цієї особи Ви зможете вимагати зробити роботу вчасно, коли волонтери просто не прийдуть чи “встануть та підуть”, без попередження. 

 

Матеріальна відповідальність волонтерів 

Цей пункт в Положенні забезпечить Вашій організації можливість повернення хоча б якихось коштів від волонтера, який заподіяв шкоду вашій Організації. Волонтери зобов’язані відшкодовувати майнову шкоду, заподіяну внаслідок здійснення ними волонтерської діяльності.

 

Стаття 7 ЗУ № 3226 Волонтери, їхні права та обов’язки

“5. Волонтер зобов’язаний:

сумлінно та своєчасно виконувати обов’язки, пов’язані з провадженням волонтерської діяльності;

у випадках, визначених законодавством, проходити медичний огляд та надавати довідку про стан здоров’я;

у разі необхідності проходити подальшу підготовку (перепідготовку);

не допускати дій і вчинків, які можуть негативно вплинути на репутацію волонтера, організації чи установи, на базі якої провадиться волонтерська діяльність;

дотримуватися правового режиму інформації з обмеженим доступом;

у разі укладення договору про провадження волонтерської діяльності та одностороннього розірвання договору з ініціативи волонтера відшкодовувати прямі збитки, завдані ним, якщо це передбачено договором;

відшкодовувати майнову шкоду, заподіяну внаслідок здійснення ним волонтерської діяльності, відповідно до закону”.

 

Додатки до Положення

Додатки до Положення не є обов’язковими, але ми рекомендуємо не забувати про них. 

 

1)Заява про те, що особа бажає стати волонтером в організації. –  зазначаються основна інформація про особу, що має бажання стати волонтером. Зазвичай зустрічаються заяви з таким переліком основних питань:  прізвище, ім’я; засоби зв’язку; види волонтерської діяльності, які особа готова здійснювати. 

 

2)Заява на отримання посвідчення волонтера – досить рідко зустрічається, тому що зазвичай це погоджується в усному форматі. Даний документ надається для реалізації права волонтером.

Стаття 7  ЗУ  № 3236. Волонтери, їхні права та обов’язки

“3. Волонтер може отримати посвідчення волонтера, здійснюючи волонтерську діяльність в організаціях та установах, що залучають до своєї діяльності волонтерів.”

 

3)Договір про провадження волонтерської діяльності є не обов’язковим, він укладається за бажанням сторін, але законодавцем визначено випадки, коли він є обов’язковим. 

 

 Стаття 9 ЗУ  № 3236. Договір про провадження волонтерської діяльності 

“1. Договір про провадження волонтерської діяльності обов’язково укладається у письмовій формі:

у разі надання волонтерської допомоги за напрямами, визначеними абзацами сьомим і восьмим частини третьої статті 1 цього Закону, в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

за бажанням волонтера або його законного представника, якщо волонтер є особою віком від 14 до 18 років;

у разі відшкодування витрат, пов’язаних із наданням волонтерської допомоги.”

 

Стаття 1 ЗУ  № 3236. Волонтерська діяльність та основні засади її провадження

“3. Волонтерська діяльність здійснюється за такими напрямами:

надання волонтерської допомоги для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру;

надання волонтерської допомоги Збройним Силам України, іншим військовим формуванням, правоохоронним органам, органам державної влади під час дії особливого періоду, дії правового режиму надзвичайного чи воєнного стану, проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та/або іншої країни проти України;”

 

4)Договір про надання волонтерської допомоги, який укладається з отримувачем волонтерської допомоги або бенефіціаром лише за їхнім бажанням. 

 

Стаття 10 ЗУ  № 3236. Договір про надання волонтерської допомоги

“1. Договір про надання волонтерської допомоги в обов’язковому порядку укладається за бажанням отримувача волонтерської допомоги.

  1. Договір про надання волонтерської допомоги укладається в письмовій формі.
  2. Договір про надання волонтерської допомоги має містити:

опис волонтерської допомоги (завдання);

період провадження волонтерської допомоги;

права та обов’язки сторін;

відповідальність за заподіяння збитків.”

 

5)Заява на згоду про обробку персональних даних  – обов’язковий документ, який має бути підписаний з боку Волонтера, до того момента, як він надає Вам персональні дані (інформацію та/або копії свої паспортних даних та копію ідентифікаційного номеру тощо)

 

Закон України “Про захист персональних даних” від 01.06.2010 № 2297-VI

Стаття 2. Визначення термінів

“згода суб’єкта персональних даних – добровільне волевиявлення фізичної особи (за умови її поінформованості) щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, висловлене у письмовій формі або у формі, що дає змогу зробити висновок про надання згоди…”

 

6)Згода на отримання доступу до персональних даних – обов’язково необхідна, якщо Ви допускаєте волонтерів до обробки персональних даних Ваших бенефіціарів, наприклад, при роздачі благодійної/гуманітарної допомоги. 

 

Висновки та рекомендації

Ми всі знаємо, що волонтери можуть здійснювати волонтерську діяльність самостійно або на базі неприбуткової організації, що залучає до своєї діяльності волонтерів.

 

Якщо волонтер здійснює діяльність як волонтер неприбуткової організації, то він може укласти з нею письмовий договір, а може обмежитись усною домовленістю. Законодавство України не забороняє усну форму договору, а лише закріплює вимоги, у яких письмовий договір є обов’язковим.

 

Але за будь яких умов, чи підписаний письмовий договір чи просто є усна домовленість із волонтером, в Вашій організації має бути внутрішній документ, який закріплює головні принципи та правила залучення волонтерів,  – це  Положення/Порядок залучення волонтерів у діяльність організації. Із ним має бути ознайомлені під підпис усі волонтери, які залучаються в статутну діяльність Вашої організації. 

 

Автори матеріалу

Волонтерка – юристка Тарасенко Олександра та 

Вірьовкіна Лілія

 

У разі необхідності індивідуальної консультації, звертайтесь на office@uny.org.ua 

 

Не забувайте підписуватись у наш телеграм канал, там можна коментувати та задавати питання https://t.me/lawyer_for_NGOs 

 

Підтримати проєкт можна на рахунок UA063052990000026008050287340

Отримувач ГО «Ти потрібен Україні», код за ЄДРПОУ 40112590 

Приватбанк (ЄДРПОУ банку 14360570, код банку 305299), 

Треба написати «благодійна допомога на статутну діяльність».