Благодійна та гуманітарна допомога – різниця між ними. Частина 1

Благодійна та гуманітарна допомога – різниця між термінами.

 

На мою особисту думку юриста, законодавець дуже погано прописав різницю між термінами «благодійна допомога» та «гуманітарна допомога», що створює зайві складнощі для роботи інститутів громадянського суспільства, волонтерів та благодійників/донорів.

 

Давайте розбиратись разом.

Що каже закон? 

 

Благодійна допомога, благодійна діяльність, благодійництво 

 

Законодавство України не містить дефініцію терміну «Благодійна допомога», натомість ЗУ «Про благодійну діяльність та благодійні організації» (надалі ЗУ №  5073) надає термін «Благодійна діяльність». 

 

Стаття 1 ЗУ № 5073 «Благодійна діяльність – добровільна особиста та/або майнова допомога для досягнення визначених цим Законом цілей, що не передбачає одержання благодійником прибутку, а також сплати будь-якої винагороди або компенсації благодійнику від імені або за дорученням бенефіціара.»

 

Хоча при цьому вживає цей термін по тексту даного закону. 

 

Стаття 1 ЗУ № 5073 «Бенефіціар – набувач благодійної допомоги (фізична особа, неприбуткова організація або територіальна громада), що одержує допомогу від одного чи кількох благодійників для досягнення цілей, визначених цим Законом».

 

Стаття 3 ЗУ № 5073

«3. Благодійні організації не мають права надавати благодійну допомогу політичним партіям або від імені політичних партій, а також брати участь у виборчій агітації.»

 

Стаття 5 ЗУ № 5073

«3. Отримання бенефіціарами благодійної допомоги від благодійників не може бути підставою для обмеження чи припинення будь-яких інших видів допомоги, виплат чи пільг, визначених законами України.»

 

Стаття 9 ЗУ № 5073

«1.Проценти та дивіденди від управління благодійними ендавментами призначені для:

1) надання благодійної допомоги бенефіціарам, визначеним благодійниками або уповноваженими ними особами.»

 

Тому особисто я сприймаю, що законодавець прирівнює поняття благодійної допомоги та благодійної діяльності. Звичайно, краще щоб це уточнено у нормативно правовому акті.

 

Цікаво, що ЗУ «Про гуманітарну допомогу» (надалі ЗУ 1192) апелює до терміну «благодійництво», хоча із прийняттям у 2012 році ЗУ № 5073 цей термін у більшості нормативно правових актів було змінено на «благодійна допомога».

 

Благодійна допомога = Благодійна діяльність = Благодійництво (старий термін)

 

Гуманітарна допомога 

 

Дивимось, а що нам каже законодавець відносно Гуманітарної допомоги.

 

Стаття 1 ЗУ № 1192 

«Гуманітарна допомога – цільова адресна безоплатна допомога в грошовій або натуральній формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань, або допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг, що надається іноземними та вітчизняними донорами із гуманних мотивів отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за кордоном, які потребують її у зв’язку з соціальною незахищеністю, матеріальною незабезпеченістю, важким фінансовим становищем, виникненням надзвичайного стану, зокрема внаслідок стихійного лиха, аварій, епідемій і епізоотій, екологічних, техногенних та інших катастроф, які створюють загрозу для життя і здоров’я населення, або тяжкою хворобою конкретних фізичних осіб, а також для підготовки до збройного захисту держави та її захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту. Гуманітарна допомога є різновидом благодійництва і має спрямовуватися відповідно до обставин, об’єктивних потреб, згоди її отримувачів та за умови дотримання вимог статті 3 Закону України “Про благодійну діяльність та благодійні організації”.

 

Порівняння термінів «благодійна допомога» та «гуманітарна допомога»

 

Давайте порівняємо терміни

 

  • Благодійна допомога містить більшу кількість видів. 

 

Так, гуманітарна і благодійна допомога може надаватись у вигляді: коштів, майна, робіт та послуг. Але благодійна допомога може ще надаватись у формі: управління благодійними ендавментами; виконання заповітів, заповідальних відказів і спадкових договорів для благодійної діяльності;  проведення благодійних аукціонів, негрошових лотерей, конкурсів та інших благодійних заходів, не заборонених законом тощо.

 

  • У терміні щодо благодійної допомоги є вимога про те, що юридична особа може бути лише «приватного права», а ось у визначенні гуманітарної допомоги такого уточнення вже нема.

 

Складно зрозуміти, чому тут така розбіжність, якщо гуманітарна допомога є лише видом благодійної, а відповідно до цього не може виходити за її межі.

 

  • Якщо розглядати благодійну допомогу, то там відсутнє таке поняття, як отримувач допомоги, і відсутня вимога про реєстрації у Реєстрі отримувачів допомоги.


  • Ідентичні вимоги щодо цілей та, виходячи з цього,  сфер. 

 

«для досягнення визначених цим Законом цілей..» «за умови дотримання вимог статті 3 Закону України» “Про благодійну діяльність та благодійні організації”.»

 

  • Ідентична вимога – не передбачає жодної подяки/компенсації/оплати, є безоплатною.


  • Гуманітарна допомога містить додаткові вимоги, при яких вона надається – по суті це форс мажорні обставини.

 

«..має спрямовуватися відповідно до обставин, об’єктивних потреб, згоди її отримувачів..»

«…із гуманних мотивів отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за кордоном, які потребують її у зв’язку з соціальною незахищеністю, матеріальною незабезпеченістю, важким фінансовим становищем, виникненням надзвичайного стану, зокрема внаслідок стихійного лиха, аварій, епідемій і епізоотій, екологічних, техногенних та інших катастроф, які створюють загрозу для життя і здоров’я населення, або тяжкою хворобою конкретних фізичних осіб, а також для підготовки до збройного захисту держави та її захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту.»

 

Висновки та рекомендації

 

Висновок буде суб’єктивним. Звісно, я не маю жодних повноважень, щоб надавати роз’яснення законодавству України та/або трактувати його. 

 

Я бачу різницю між благодійною та гуманітарною допомогою у наступному: благодійна допомога має більше видів, ніж гуманітарна; суб’єктом гуманітарної допомоги є Отримувач гуманітарної допомоги, який має бути зареєстрований у відповідному реєстрі,  а ось щодо благодійної допомоги такої вимоги немає; гуманітарна допомога спрямовується на екстрені та термінові запити суспільства, під час надзвичайних обставин.

 

Таким чином, якщо якась організація отримує якійсь кошти та майно для повсякденної статутної діяльності, то я особисто це сприймаю, як благодійна допомога/діяльність. Якщо така організація отримує кошти та майно на запити громади/суспільства під час форс мажорних обставин, то я це вважаю як гуманітарну допомогу.

 

Звичайно, у цьому плані складно зрозуміти куди відносити «гранти», які є видом «пожертв»: можуть сприйматись, і як благодійна допомога (ст. 5 ЗУ № 5073), і як гуманітарна допомога («гуманітарна допомога – цільова адресна безоплатна допомога в грошовій або натуральній формі, у вигляді …добровільних пожертвувань»). 

 

Скажемо так «ясно, що нічого не ясно». Хотілось, щоб законодавці більш чітко прописували законодавство України. 

 

З повагою.

Автор матеріалу Вірьовкіна Лілія.

У разі необхідності індивідуальної консультації, звертайтесь на office@uny.org.ua 

Не забувайте підписуватись у наш телеграм канал, там можна коментувати та задавати питання https://t.me/lawyer_for_NGOs 

Підтримати проєкт можна на рахунок UA063052990000026008050287340

Отримувач ГО «Ти потрібен Україні», код за ЄДРПОУ 40112590 

Приватбанк (ЄДРПОУ банку 14360570, код банку 305299), 

Треба написати «благодійна допомога на статутну діяльність».