office@uny.org.ua
+380689901134

Проєкт “Два козаки – три гетьмани” за сприянням МФ “Відродження”

Деталі проекту

customer
Донор/Грантодавець

МФ “Відродження”

date start
Початок проекту

05.08.2020

date end
Закінчення проекту

02.10.2020

Мета проекту – відібрати та навчити майбутніх тренерів із всієї території Україні новій правоосвітній методології у вигляді інтерактивної гри (“Два козаки — три гетьмани”).

Категорії проекту:
  • Взаємодія з органами місцевого самоврядування
  • Взаємодія із ЗМІ
  • Виборчий процес
  • Державотворення

Реалізація

training
Тренінг

У ході даного проєкту були проведені два одноденних тренінги у м. Києві та м. Одесі для майбутніх тренерів із усієї території України.

За допомогою наданих нами майбутнім тренерам теоретичних та практичних засобів вони мають можливість на постійній основі проводити подібні тренінги у своїх населених пунктах та здійснювати:
1.активізацію громадян України йти на вибори та голосувати, бути спостерігачами та членами комісій тощо;
2.мотивування та навчання, як самим балотуватись, надання їм практичного досвіду у презентації себе та агітації за себе, які б не порушували вимог законодавства та не містили неетичних методів;
3.надання їм базисні знання про повноваження усіх виборних посад/органів та окремо Кабінету Міністрів України (включно із їх перевищенням, використанням адміністративного ресурсу);
4.сформування на практиці уявлення з чого складається місцевий та державний бюджет;
5.знайомство із законодавчо закріпленими методами впливу на владу та контролю за її діями (включно із зверненнями, участь в громадських радах тощо);
6.зменшення агресії по відношенню до посадових осіб, політики в цілому, формування розуміння їх важливої ролі в житті суспільства, пояснення бюрократичних моментів;
7.командоутворення та зближення членів окремих громад у вирішенні власних питань.

result
Ефективність

Завдяки проєкту у 15 областях України заявились 39 тренери. Ми змогли обрати зацікавлених та мотивованих людей, про що свідчать те, що практично 31 із 39 (79,49%) учасників на кінець проєкту гарантували проведення власних заходів, а 7 осіб вже провели. При чому 16 учасників даного проєкту (41,03 % від загальної кількості учасників) є освітянами – вчителями шкіл, педагогів. П’ятнадцять (38,46%) – громадські діячі, які займаються постійно правоосвітньою діяльністю.

При проведенні заходів були враховані усі санітарні вимоги органів державної влади та органів місцевого самоврядування: тренінги проходили у великих приміщеннях із розрахунку 5 метрів на 1 особу, надавались безоплатно маски та антисептики тощо.
Детальна інформація про проєкт та заходи у відповідній групі  https://www.facebook.com/groups/TwoCossacksThreeHetmans/ 

report new
Звіт